ໃຊ້ຊີວິດແນວໃດໃຫ້ມີຄວາມສຸກໃນທຸກໆມື້ ເຄີຍຖາມຕົວເຮົາເອງບໍ່?ແນ່ນອນວ່າເມື່ອເຮົາເກີດຂື້ນມາເທິງໂລກນີ້ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງສະແຫວງຫາສິ່ງທີ່ຮຽກກັນວ່າຄວາມສຸກ ຫລື ຄວາມອີ່ມເອີບໃຈກັນເກືອບທຸກຄົນ ເພາະຄົງບໍ່ມີໃຜມັກຄວາມທຸກ ຫລື ທໍລະມານໃຈແນ່ນອນ ສໍາລັບຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກເປັນແນວໃດນັ້ນຄົງຈະບອກບໍ່ໄດ້ ເພາະແຕ່ລະຄົນມີມາດຕະຖານຄວາມພຶງພໍໃຈອັນຈະນໍາມາເຊິ່ງຄວາມສຸກແຕກຕ່າງກັນບາງຄົນມີຄວາມພໍໃຈກັບການມີເງິນຫລາຍ ບາງຄົນມີຄວາມສຸກກັບຊີວິດທີລຽບງ່າຍກໍ່ວ່າກັນໄປ ແຕ່ສໍາລັບໃຜທີ່ກໍາລັງເບິ່ງຫາວິທີການເສີມສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ກັບຊີວິດຂອງໂຕເອງ ມີຂໍ້ແນະນໍາດັ່ງລຸ່ມນີ້:


1. ຮູ້ຈັກການເບິ່ງຄົນອື່ນໃນແງ່ດີ ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ທີ່ສວຍງາມ ເປັນການຝຶກຕົນເອງແບບງ່າຍໆຢ່າງຫນຶ່ງຫລັກໆກໍ່ຄືການທີ່ເຮົາເບິ່ງຄົນອື່ນດ້ວຍສາຍຕາແຫ່ງຄວາມສຸກ ປາດສະຈາກການຄຽດຊັງ ຫລື ຫວາດລະແດງ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົານັ້ນມີຄວາມສຸກຂື້ນມາໄດ້ ລວມເຖິງການຝຶກໃຫ້ໂຕເອງນັ້ນເບິ່ງຢ່າງງ່າຍໆ ບໍ່ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ທີ່ຮ້າຍເກີນໄປ


2. ເຮັດປະຈຸບັນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ
ຫມາຍເຖິງການມີຊີວິດຢູ່ກັບປະຈຸບັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ ຢ່າໄປກັງວົນເຖິງອະດີດ ຫລື ອະນາຄົດທີ່ຍັງມາບໍ່ເຖິງ ເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂອັນໃດໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງຄວນທີ່ຈະມີຊີວິດໃນມື້ນີ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແລະ ເຮັດທຸກຢ່າງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ແລ້ວອະນາຄົດທີ່ດີກໍ່ຈະມາຫາເຮົາເອງ


3. ມີຄວາມຫວັງ
ແນ່ນອນວ່າຄວາມຫວັງນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຫລໍ່ລ້ຽງຈິດໃຈຂອງມະນຸດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມມຸມານະ ຄວາມພຽນພະຍາຍາມ ດັ່ງນັ້ນຄົນເຮົາຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຫວັງຢູ່ສະເຫມີ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຊີວິດຢູ່ກັບຄວາມລໍາບາກປານໃດ ຈົ່ງຄິດແລະເຮັດທຸກຢ່າງໃນວັນນີ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ມີຄວາມຫວັງຢູ່ສະເຫມີ ອັນຫນຶ່ງການມີຄວາມຫວັງຢູ່ສະເຫມີເຮັດໃຫ້ຊີວິດນັ້ນມີຄວາມສຸກໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ

4. ເບິ່ງໂຕເອງວ່າມີຄ່າຫ້າມຄິດວ່າຊີວິດຂອງເຮົານັ້ນບໍ່ມີຄ່າສໍາລັບໃຜ ເພາະຄວາມຈິງແລ້ວເຮົ້ານັ້ນມີຄ່າກັບຄົນທີ່ຮັກເຮົາສະເຫມີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ພໍ່ແມ່ ຍາດພີ່ນ້ອງ ຫລື ຫມູ່ຊະນິດ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອເກີດຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ດີ ເສຍໃຈ ບໍ່ວ່າເລື້ອງອັນໃດກໍ່ຕາມ ຢ່າໄປຍຶດຕິດກັບມັນ ປ່ອຍໃຫ້ຜ່ານໄປ ແລະ ຄິດຢູ່ສະເຫມີວ່າຊີວິດເຮົາມີຄ່າຫລາຍກວ່າທີ່ຈະຕ້ອງໄປຈົມປັກຢູ່ກັບມັນ


5. ຮູ້ຈັກການໃຫ້
ການໃຫ້ໃນທີ່ນີິ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນສິ່ງຂອງ ຫລື ຂອງມີຄ່າ ແຕ່ຫມາຍເຖິຂອງທີ່ປະມານຄ່າບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນ: ນໍ້າໃຈດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ການເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ນັ້ນເປັນວິທີການເສີມສ້າງຄວາມສຸກທາງໃຈຢ່າງຫນຶ່ງ ແລະ ໃຫ້ເຮົາຄິດສະເຫມີວ່າການໃຫ້ນັ້ນມັກຈະນໍາສິ່ງດີໆມາສູ່ທັງຜູ້ໃຫ້ ແລະ ຜູ້ຮັບ ເທົ່ານີ້ເຮົາກໍ່ຈະມີຄວາມສຸກແລ້ວ ຈະເຫັນຄວາມສຸກເປັນເລື້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ວຸ້ນວາຍ ພຽງແຕ່ເຮົາຄິດີ ເຮັດດີ ມີຊີວິດຢູ່ກັບປະຈຸບັນໃຫ້ດີ ແລະ ມີຄວາມຫວັງ ມີກໍາລັງໃຈຢູ່ສະເຫມີ ເທົ່ານີ້ຊີວິດຂອງເຮົາກໍ່ຈະບໍ່ຫ່າງໄກຈາກຄໍາວ່າຄວາມສຸກແລ້ວ


ໂດຍ >  ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ

Post a Comment

0 Comments