ອາຫານທີ່ຄົນເປັນກົດໄຫລຢ້ອນບໍ່ຄວນກິນ


ອາຫານໄຂມັນສູງ: 
ຜູ້ປ່ວຍໂລກກົດໄຫຍຢ້ອນຄວນງົດອາຫານໄຂມັນສູງເຊັ່ນ: ອາຫານຈືນ ອາຫານມັນໆ ຊອ໋ກໂກແລ໋ດ ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນອີ່ມໂຕສູງເຊັ່ນ: ກະທິ, ນົມ, ເນີຍ, ຊີດ, ກະແລ້ມ ຫລື ໄຂມນຈາກຊີ້ນສັດເປັນຕົ້ນ ເນື່ອງຈາກໄຂມັນຈາກອາຫານເຫລົ່ານີ້ຈະໄປລວມກັບກົດໃນກະເພາະອາຫານ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຈຸກແຫນ້ນ ຫລື ຮ້ອນທີ່ກາງເອິກໄດ້.

ອາຫານທີ່ມີແກ໊ສຫລາຍ: 
ບໍ່ຄວນກິນນໍ້າອັດລົມ, ຊາ, ກາເຟ, ໂຊດາ ເຄື່ອງດື່ມຊູກໍາລັງ ອາຫານທີ່ມີລົດສົ້ມຫລາຍ ອາຫານເຜັດຫລາຍ ຖົ່ວ ເພາະເປັນອາຫານທີ່ກະຕຸ້ນການສ້າງນໍ້າຍ່ອຍຫລາຍຂື້ນ.

ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ: 
ຈັດເປັນເຄື່ອງປຸງລົດທີ່ມີກົດຫລາຍເຊັ່ນກັນ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ປ່ວຍໂລກກົດໄຫລຢ້ອນກໍ່ບໍ່ຄວນຕື່ມນໍ້າສາຍຊູລົງໃນອາຫານ ເພາະຈະເປັນການເພີ່ມກົດໃນກະເພາະອາຫານຫລາຍຂື້ນໄປອີກ.

ເຄື່ອງດື່ມມຶນເມົາ: 
ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຫລົ້າ ເບຍ ວາຍ ຄອ໋ກເທວ ຫລື ເຄື່ອງດື່ມທີ່ຜະສົມແອວກໍຮໍທຸກຊະນິດ ຄົນເປັນກົດໄຫຍຢ້ອນຄວນຫລີກລ້ຽງໃຫ້ໄກ ເພາະເຄື່ອງດື່ມເຫລົ່ານີ້ມີລິດກະຕຸ້ນໃຫ້ກ້າມເນື້ອຫູລູດຂອງຫລອດອາຫານເປີດອອກ ເຮັດໃຫ້ກົດຈາກກະເພາະອາຫານໄຫລຢ້ອນກັບໄປທີ່ຫລອດອາຫານໄດ້ງ່າຍຂື້ນນັ້ນເອງ.

ຫມາກໄມ້ທີ່ມີກົດຫລາຍ:  
ຄວນຫລີກລ້ຽງຫມາກໄມ້ທີ່ມີກົດຫລາຍຈະດີເຊັ່ນ: ຫມາກກ້ຽງ, ອາງຸ່ນ, ຫມາກນາວ, ຫມາກເລັ່ນ, ຫມາກນັດ ຫລື ນໍ້າຫມາກໄມ້ລົດສົ້ມຫລາຍ ແລະ ຊ໋ອດຫມາກເລັ່ນກໍ່ຄວນຫລີກລ້ຽງເຊັ່ນກັນ.

ຜັກທີ່ມີກົດແກ໊ສຫລາຍ: 
ເຊັ່ນ: ຫອມຫົວໃຫ່ຍດິບ, ກະທຽມ, ຫມາກເຜັດ, ພິກໄທ, ຫອມແດງ, ສາລະແນ່ ລວມທັງຜັກດິບທຸກຊະນິດກໍ່ຄວນຫລີກລ້ຽງເຊັ່ນກັນ ເພາະຜັກເຫລົ່ານີ້ຈະໄປເພີ່ມກົດແກ໊ສໃນກະເພາະອາຫານ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແສບຮ້ອນກາງເອິກ.

ອາຫານຫມັກດອງ: 
ເຊັ່ນ: ປາແດກ, ຫນໍ່ໄມ້ດອງ, ຜັກກາດດອງ, ຫມາກໄມ້ດອງ, ກິມຈິ ແລະ ຊູຊິບາງຊະນິດທີ່ມີຜັກດອງ ກໍ່ມີສ່ວນເພີ່ມແກ໊ສໃນກະເພາະອາຫານ ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການຈຸກສຽດແຫນ້ນເອິກໄດ້.

ອາຫານເສີມໄຂມັນສູງ: 
ອາຫານເສີມບາງຊະນິດກໍ່ຄວນຫລີກລ້ຽງເຊັ່ນ: ນໍ້າມັນຕັບປາ, ສານສະກັດຈາກກະທຽມ, ວິຕາມິນອີ ຫລື ວິຕາມິນຊີ ກໍ່ສ່ຽງເພີ່ມກົດໃນກະເພາະເຊັ່ນກັນ.

ສິ່ງອົມ: 
ການຫຍໍ້າສິ່ງອົມຈະເພີ່ມການຫລັ່ງນໍ້າລາຍ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງກືນນໍ້າລາຍລົງທ້ອງຫລາຍຂື້ນ ເຊິ່ງກໍ່ເທົ່າກັບກະໄດ້ກືນລົມລົງກະເພາະອາຫານຫລາຍຂື້ນ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນງົດຫຍໍ້າສິ່ງອົມ.
------------------------------------------
ໂປພິເສດ! ກົດອ່ານດ່ວນ!
Aliexpress WW

Post a Comment

0 Comments