ປະໂຫຍກທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າ! ຫາກບໍ່ຢາກເສຍຄວາມເຊື່ອຖືໃນການເຮັດວຽກ
ໃນການເຮັດວຽກງານ ຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮົາໄດ້ເວົ້າອອກໄປໂດຍບໍ່ຄິດ ອາດສົ່ງຜົນຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ຄວາມສຳພັນ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ. ໂດຍສະເພາະ ການເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານໃນອົງກອນ. ສະນັ້ນ, ປະໂຫຍກເຫຼົ່ານີ້ ເຮົາຄວນຈະຫຼີກລ້ຽງ ຖ້າບໍ່ຈໍາເປັນ. ຍິ່ງເວລາ ການເຮັດວຽກເປັນທີມ ຍິ່ງຕ້ອງໄດ້ຫຼີກລ້ຽງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືເຮັດວຽກງານ ຢ່າງມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສາມັກຄີ ເພື່ອຄວາມສຳເລັດຂອງເປົ້າໝາຍ.


* ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຫນ້າທີ່ຂອງຂ້ອຍ
* ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຂ້ອຍໃດ
* ດຽວເອົາໄວ້ກ່ອນຈຶ່ງຄ່ອຍເຮັດກະແລ້ວກັນ
* ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຮັດອັນໃດຜິດນະ
* ຂ້ອຍບໍ່ມີຂໍ້ສົງໃສອັນໃດເລີຍ
*ນັ້ນເປັນຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ໄດ້ເລື້ອງເລີຍ
* ຂ້ອຍຈະລາອອກ
* ຂ້ອຍເບື່ອວຽກນີ້ເຕັມທົນ
* ຂໍໂທດທີ່ມາຊ້າອີກແລ້ວ


* ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດອກ
* ເຮັດອັນໃດຢູ່... ມາເບິ່ງນີ້ກ່ອນໄວ
* ແລ້ວຂ້ອຍຈະໄດ້ປະໂຫຍດອັນໃດແດ່
* ຂ້ອຍຈະໄປລົມກັບພະແນກບຸກຄົນ
* ຂ້ອຍຈະໄປຟ້ອງບໍລິສັດໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ
* ຂໍ້ໂທດແທ້ໆຂ້ອຍລືມຕອບກັບອີເມວເຈົ້າ
* ຫຸບປາກໄດ້ບໍ່
* ໄດ້ຍິນຂ່າວລືເລື້ອງຂອງຜູ້ບໍລິຫານຄົນນັ້ນແດ່ບໍ່
* ຂ້ອຍໂງ່ເອງແຫລະ
* ຂ້ອຍເຮັດໄດ້ ທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າເຮັດບໍ່ໄດ້
* ມັກເຮັດອັນໃດລວບລັດ


* ຂ້ອຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ດອກ
* ຂ້ອຍຫຍຸ້ງຫລາຍຕອນນີ້ ເຈົ້າລໍຖ້າກ່ອນໄດ້ບໍ່
* ພວກເຮົານີ້ກໍ່ປັນຫາຢູ່ເລື້ອຍໆເນາະ
* ຢ່າບອກເຈົ້ານາຍເດີ້ວ່າຂ້ອຍເປັນຄົນເວົ້າ

ໂດຍ > ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ

Post a Comment

1 Comments