ເຄັດລັບດີໆ! ໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ເກີດຜົນສໍາເລັດໄວຍິ່ງຂື້ນ

ໃຜໆກໍ່ຢາກຈະເຮັດວຽກໃຫ້ເກີດ ປະສິດທິຜົນ ກັນທັງນັ້ນ ສິ່ງນີ້ເຮົາເອີ້ນກັນວ່າ "Productivity" ແຕ່ຫລາຍຄົນກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດມັນໄດ້ ຫລື ບໍ່ກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າມັນຊ່າງຍາກລໍາບາກເຫລືອເກີນ ທີ່ຈິງແລ້ວການຈະເຮັດວຽກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນນັ້ນມີເຄັດລັບຢູ່ ໂດຍ Nicolas Cole ນັກຂຽນ ແລະ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Digital Press ຂຽນໄວ້ໃນເວັບໄຊ Medium ວ່າປັນຫາແທ້ຈິງຂອງການເຮັດວຽກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນທີ່ເຮົາມັກຈະເຈິປະຈໍານັ້ນມີຢູ່ 3 ຂໍ້ຄື:

1. ເຮົາຫລົງທາງຈົນບໍ່ຮູ້ວ່າເປົ້າຫມາຍຂອງເຮົາຄືອັນໃດ.
2. ເຮົາໃຊ້ເວລາຫລາຍເກີນໄປກັບການຄິດ ຈົນບໍ່ເຫລືອເວລາໃຫ້ກັບການລົງມືເຮັດ.
3. ເຮົາຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນບໍ່ເປັນ ບໍ່ຮູ້ວ່າອັນໃດຄວນເຮັດເປັນອັນດັບແລກ ອັນດັບທີສອງ ອັນດັບທີສາມ ແລະ ອື່ນໆ.
ຖ້າເຮົາຕະຫນັກໃນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າເປັນການເລີ້ມຕົ້ນທີ່ດີ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າເຮົາຄວນຈະເຮັດຫຍັງຕໍ່ໄປ ແລ້ວອັນໃດຄືເຄັດລັບໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ເກີດປະສິດທິຜົນແດ່ ງ່າຍໆເລີຍຄືເຮົາຕ້ອງຮູ້ວ່າເຮົາຕ້ອງການອັນໃດ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ້ມເຮັດມັນ ແທນທີ່ເຮົາຈະເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການຖາມໂຕເອງວ່າ ຈະເລີ້ມຕົ້ນແນວໃດດີ ເຮົາຄວນຈະໃຊ້ເວລາໃນຊ້ວງກາງຄືນວາງແຜນຈັດລໍາດັບວຽກ ຕອບຄໍາຖາມເບື້ອງຕົ້ນວ່າເຮົາຈະເລີ້ມຕົ້ນມັນຈັ່ງໃດ ເພື່ອທີ່ວ່າໃນມື້ຕໍ່ໄປເມື່ອເຮົານັ່ງລົງຢູ່ໂຕະເຮັດວຽກ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາຄິດອີກວ່າເຮົາຄວນຈະເຮັດອັນໃດກ່ອນໃນຕອນເຊົ້າ ເຮົາຈະເຮັດແຜນປະຊຸມໃຫ້ແລ້ວໃນຕອນເຊົ້າ ແລ້ວກໍ່ໂທຫາລູກຄ້າ ຈາກນັ້ນກໍ່ວິເຄາະຕະຫລາດ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່


ເຮົາຄວນເວົ້າກັບໂຕເອງໃນເວລາທີ່ເຮົາຈະເລີ້ມຕົ້ນເຮັດວຽກ ຍິ່ງເຮົາວາງແຜນໄວ້ດີເທົ່າໃດເຮົາກໍ່ຈະຍິ່ງເສຍເວລາ ແລະ ຫລົງທາງຫນ້ອຍລົງເທົ່ານັ້ນ ເຮົາຈະບໍ່ຮູ້ສຶກຄຸມເຄືອອີກວ່າ ເຮົາຄວນຈະເຮັດອັນໃດກ່ອນດີ ແລະ ນີ້ຄືເຄັດລັບງ່າຍໆທີ່ໃຜໆກໍ່ນໍາໄປໃຊ້ໄດ້ສະເຫມີ ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາສັບສົົນໃນວຽກ ສັບສົນໃນແຜນການ ລອງພະຍາຍມນໍາເຄັດລັບພວກນີ້ມາປັບໃຊ້ໃນຕອນເລີ້ມ ແລ້ວວຽກຂອງເຮົາກໍ່ຈະເກີດປະສິດທິຜົນຫລາຍຂື້ນ.

ໂດຍ > ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ

Post a Comment

0 Comments