UNITEL ນໍາສະເໜີ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ITC ທີ່ທັນສະໄໝ ທີ່ງານ Lao ICT EXPO 2019ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Lao ICT EXPO 2019) ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-30 ມິຖຸນານີ້, ທີ່ໂຮງແຮມ ດອນຈັນພາເລດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິສັດສະຕາ ໂທລະຄົມ ເຊິ່ງເປັນ (Unitel) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມແຖວໜ້າໃນລາວດ້ວຍເຄືອຂ່າຍທີ່ກ້ວາງຂວາງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ, ໄດ້ນໍາຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນສະໄໝຈາກຫວຽດນາມໃນ 4 ຂົງເຂດວຽກງານມາວາງສະແດງໃຫ້ມູນຊົນກໍຄືສັງຄົມໄດ້ເຫັນຄື: ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໂທລະຄົມລະບົບໂຊມໂຍ່ງ, ໂອນຖ່າຍ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນດາຕ້າ (E-Government), ລະບົບຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນວຽກງານດ້ານການສຶກສາ (E-Learning).
ທ່ານ ລີວ ແມງ ຮ່າ (LUU MANG HA) ອໍານວຍການບໍລິສັດສະຕາ ໂທລະຄົມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ທາງບໍລິສັດໄດ້ນໍາສະເໜີລະ ບົບເຕັກໂນໂລຊີ ITC ທີ່ທັນສະໄໝຈາກຫວຽດນາມ 4 ຂົງເຂດວຽກງານທີ່ພວມຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງຢູ່ຫວຽດນາມ ໂດຍສະເພາະ E-Government ລະບົບໂຊມໂຍ່ງ, ໂອນຖ່າຍ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນທີ່ເປັນລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນໃໝ່, ເຊິ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນຂະແໜງການຂອງລັດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໂດຍຫວຽດເທວໂກຣໂບຣກຣຸບໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍໃນຂອບເຂດ 11 ປະເທດ.
ສ່ວນເຕັກໂນໂລຊີລະບົບຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ປັດຈຸບັນນັບແຕ່ການກວດສຸຂະພາບ, ສັກຢາກັນພະຍາດ ແລະ ປະຫວັດຂອງຄົນເຈັບອື່ນໆ ເຊິ່ງລະບົບດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງຈັດເກັບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄວ້  ແລະ ບົ່ງມະຕິພະຍາດ ຫລື ການໃຫ້ຢາຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງຊັດແຈ້ງ ແລະ ທັນສະໄໝວ່ອງໄວຂຶ້ນຕື່ມອີກ.


ສໍາລັບລະບົບຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານທຸລະກິດຈະຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງການບໍລິ ຫານຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝກ້າວກະໂດດຂຶ້ນສູ່ອາຊຽນ, ມີການບໍລິຫານທີ່ກ້າວໄກວ່ອງໄວຂຶ້ນ.


ສ່ວນລະບົບຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນວຽກງານດ້ານການສຶກສາ E-Learning ເຊິ່ງຫວຽດນາມເປັນປະເທດໜຶ່ງ ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນດ້ານການສຶກສາທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ໄດ້ນໍາລະບົບດັ່ງກ່າວມາ ສະເໜີເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນລາວ ເພື່ອຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງນັບແຕ່ການຕິດຕາມນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ຜົນຄະແນນຂອງນັກຮຽນລວມເຖິງພຶດ ຕິກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍຍົກລະດັບວຽກງານການສຶກສາຂອງລາວທຽບເທົ່າສາກົນຫລາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານ ລີວ ແມງ ຮ່າ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ບໍລິສັດສະຕາ ໂທລະຄົມ ບໍ່ພຽງແຕ່ສະໜອງບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເປັນຜູ້ສະໜອງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມອາດສາມາດທ່າແຮງດ້ານເສດຖະກິດໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນອຸດສາຫະກໍາຍຸກ 4.0 ໃຫ້ທັນສະໄໝຫລາຍຂຶ້ນ.


ຢູນີເທວ ແມ່ນເຄື່ອຂ່າຍທີ່ສະໜອງບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມໃນລາວ, ເປັນເຄື່ອຂ່າຍທີ່ມີຂອບເຂດສົ່ງສັນຍານທີ່ກວມພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ, ເປັນ ເຄື່ອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຢູນີເທວແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ, ໂດຍການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລາວເອເຊຍໂທລະຄົມ ແລະ ບໍລິສັດ ຫວຽດເທວໂກຣໂບຣກຣຸບ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ.
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


------------------------------------------

Post a Comment

0 Comments