ໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ Viettel Advanced Solution Track 2019 ຢູ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາສຳລັບ Startups ທົ່ວໂລກ* ຜູ້ແຂ່ງຂັນຈະມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມຮອບຊິງຊະນະເລີດ ຫວຽດເທວຊາເລັນ  Viet Challenge”  ທີ່ປະເທດສຫະລັດອາເມລິກາ ດ້ວຍມູນຄ່າລາງວັນຫຼາຍກວ່າ 50.000ໂດລາ ແລະ ມີໂອກາດໃນການລົງທຶນຫຼາຍ
 * ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດກັບ ບໍລິສັດ ຫວຽດເທວ “( Viettel )” ໂດຍລາຍຮັບຜົນກໍາໄລຈາກສ່ວນແບ່ງສູງເຖິງ   
   75%

ວັນທີ 4/6/2019, ບໍລິສັດ Viettel ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ  ເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການ
ແຂ່ງຂັນ Viettel Advanced Solution Track 2019 ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງໂດຍບໍລິສັດ Viettel ແລະ  Viet challenge. ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປີດກ້ວາງໃຫ້ແກ່ບັນດາ Startups ພາຍໃນປະເທດ ແລະຕ່າງປະເທດໄດ້ມີໂອກາດສະແດງອອກ ໃນແນວຄວາມຄິດ, ຄວາມສາມາດ  ເພື່ອຊອກ ຫາວິທີການທາງດ້ານໂທລະຄົມ ເພື່ອເປັນແຮງບັນດານໃຈ ໃນການສ້າງ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການ ບໍລິການລະດັບໂລກ ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນຊີວິດປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອານາຄົດ. ຜູ້ທີ່ຊະນະເລີດຈະໄດ້ເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍຂອງການແຂ່ງຂັນທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ,ເຊີ່ງຈະໄດ້ພົບກັບຄະນະກຳມະການ ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີສື່ສຽງເຊັ່ນ: CEO ຂອງ Mark Cuban Companies, ຜູ້ອຳນວຍການຂອງ Koch Disruptive Technologies ກອງທຶນການລົງທຶນ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດເອກກະຊົນ ທີ່ໃຫຍ່ຢູ່ລະດັບທີ່ສອງຂອງສະຫະລັດ ອາເມລິກາ Koch Industries,ນີ້ຈະແມ່ນການແຂ່ງຂັນໜື່ງ ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງຢ່າງຮອບຄອບ, ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື  ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນແມ່ນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ໃນແບບບຸກຄົນ/ ເປັນກຸ່ມ/ ອົງກອນ ຫລື ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກ ພູມມີປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ. ພຽງແຕ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ດີ ແມ່ນຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໄດ້ ແລະ ຈະມີໂອກາດ

ໄດ້ຮັບລາງວັນທີ່ຫລາກຫລາຍລາງວັນ.


ຫຼັງຈາກຜ່ານການແຂ່ງຂັນຮອບຂັດເລືອກແລ້ວ,ບັນດາທີມແຂ່ງຂັນຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຮອບຊີງຊະນະເລີດຈັດຢູ່ ປະເທດກຳປູເຈຍ ຈັດໂດຍ ບໍລິສັດ  Viettel. ນອກຈາກ ລາງວັນທີ່ເປັນເງິນສົດແລ້ວ, 3 ທີມທີ່ດີເດັ່ນ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຮອບສຸດທ້າຍ VietChallenge, ການແຂ່ງຂັນ Startup ສຳລັບຄົນຫວຽດ ຢູ່ອາເມລີກາ ດ້ວຍມູນຄ່າລາງວັນກ່ວາ 50,000 ໂດລາ . ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບັນດາທີມງານເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສະເພາະຄື: ເຊັນສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດກັບ Viettel ແລະ ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງລາຍຮັບເຖິງ 75%. ໃນລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນຮອບສຸດທ້າຍ ຢູ່ສະຫະລັດ ອາເມລີກາ, ບັນດາທີມງານເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ຈະໄດ້ຮັບຟັງ ການບັນຍາຍ ຫລັກສູດ 1 1 ຈາກບັນດາອາຈານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຄື Havard, MIT, ມະຫາວິທະຍາໄລ Boston;ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຢູ່ລະດັບແຖວໜ້າໃນ Silicon; ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທັກສະນາການນຳສະເໜີ, ຢ້ຽມຢາມຂະບວນການກໍ່ຕັ້ງ Boston; ມີໂອກາດພົບ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນັກລົງທຶນທີ່ມີຊື່ສຽງ ໃນສະຫະລັດ ອາເມລິກາ

ເລີ່ມແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ບຸກຄົນ, ອົງກອນ  ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ການແຂ່ງຂັນໄດ້ ໂດຍການດາວໂຫລດແບບຟອມ ແລະ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆທີ່ນີ້: http://vas.viettel.vn. ເວລາລົງທະບຽນ ຢ່າງເປັນທາງການນັບແຕ່ວັນທີ 15/6- 15/7/2019. 

ກຸຸ່ມບໍລິສັດ ຫວຽດເທວ ນອນໃນ 30 ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມ ທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ລາຍຮັບປີ 2018 ສູງເຖີງ 12 ລ້ານໂດລາ, ເຄື່ອນໄຫວຖຸລະກິດ 11 ປະເທດ ດ້ວຍບຸກຄະລາກອນກ່ວາ 70,000 ຄົນ. ຢູ່ລາວ Viettel ໄດ້ຮ່ວມຖຸລະກິດກັບ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວ - ເອເຊຍ ໂທລະຄົມ ດໍາເນີນຖຸລະກິດພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ Unitel.
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


------------------------------------------

Post a Comment

0 Comments