ເບິ່ງບຸກຄະລິກຂອງຄົນຈາກຫນ້າຜາກ


ຫນ້າຜາກສີ່ຫລ່ຽມກວ້າງ:
ສະແດງວ່າເປັນຄົນເຮັດວຽກເກັ່ງ ເຫມາະຈະປະກອບວຽກທຸລະກິດຕ່າງໆ ໃຈຄໍກວ້າງຂວາງຫມັ້ນຄົງ ມີເຫດຜົນ ຮູ້ຈັກໄຕ່ຕອງ ແລະ ມີຄວາມຮອບຄອບຫນ້າຜາກມີຮອຍຫຍົ້ນ

ເປັນຮູບໂຕ M ຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ:
ມີຫນ້າຜາກແບບນີ້ຈະເຂົ້າກັບຄົນໄດ້ງ່າຍ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊື່ສັດໄວ້ໄຈໄດ້

ຫນ້າຜາກແຫ່ວຫນ້ອຍໆ:
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແຕ່ຄວບຄຸມໂຕເອງບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ ແລະ ບໍ່ມັກສຸງສິງກັບໃຜປານໃດ

ຫນ້າຜາກເຖີກ:
ເປັນຄົນມີຄວາມສາມາດ ສະຫລາດຫລັກແຫລມ ແລະ ມີເຫດຜົນ ຫນ້າຜາກກົມມົນ ເປັນຄົນເຈົ້າຄວາມຄິດ ມັກຈະເຮັດວຽກແຂ່ງຂັນກັບຄົນອື່ນເປີດເຜີຍ ແລະ ແກ້ປັນຫາສະເພາະຫນ້າໄດ້ເກັ່ງ ເປັນທີ່ເພິ່ງແກ່ຄົນທີ່ກໍາລັງປະສົບປັນຫາໄດ້ຢ່າງຍິ່ງ

ຫນ້າຜາກເປັນສັນ:
ເປັນຄົນບໍ່ຍອມເຂົ້າໃຈໃນເລື້ອງທີ່ກ່າວຂື້ນມາລອຍໆຕ້ອງໃຫ້ຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງກັບຕາໂຕເອງ ຈຶ່ງຈະຍອມເຊື່ອ ແລະ ເປັນຄົນຕັ້ງໃຈຫມັ້ນ ບໍ່ໂອນອ່ຽງງ່າຍໆ ຫນ້າຜາກຕໍ່າ ແລະ ແຄບ ສະແດງວ່າເປັນຄົນບໍ່ສະຫລາດ ຂາດຄວາມຄິດສ້າງສັນ ໄດ້ແຕ່ຄອຍເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງຄົນອື່ນ

ໂດຍ > ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ  

Post a Comment

0 Comments