ປະໂຫຍດແລະສັບພະຄຸນຂອງຫມາກເດືອຍ


 • ເປັນອາຫານບໍາລຸງຮ່າງກາຍ ບໍາລຸງກໍາລັງ ເຫມາະກັບຜູ້ປ່ວຍໃນຊ່ວງພັກຟື້ນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ສູງໄວ
 • ໃຊ້ເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະ
 • ຊ່ວຍບໍາລຸງສະຫມອງ
 • ຊ່ວຍແກ້ອາການນອນບໍ່ຫລັບ

 • ຊ່ວຍແກ້ອາການອ່ອນເພຍ ເມື່ອຍລ້າ
 • ຊ່ວຍລົດຄໍເລດເຕີລອນໃນກະແສເລືອດ
 • ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກເບົາຫວານ
 • ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການກໍ່ມະເລັງ ລົດຄວາມສ່ຽງຈາກການເກີດໂລກມະເລັງ

 • ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ
 • ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການເກີດເນື້ອງອກ
 • ຊ່ວຍບໍາລຸງກະດູກໃຫ້ແຂງແຮງ ປ້ອງກັນໂລກກະດູກຜ່ອຍ
 • ຊ່ວຍແກ້ຮ້ອນໃນ

 • ຊ່ວຍແກ້ອາການວິນຫົວປວດຮາກ
 • ຊ່ວຍບໍາລຸງເລືອດລົມໃຫ້ຜູ້ຍິງຫລັງເກີດລູກ
 • ຊ່ວຍລົດການເກີດກຮະຕາມໃບຫນ້າ
 • ຊ່ວຍບໍາລຸງປອດ ມ້າມ

 • ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ບໍາລຸງກະເພາະອາຫານ
 • ແກ້ອາການຖອກທ້ອງ
 • ຊ່ວຍໃນການຂັບຍ່ຽວ
 • ຊ່ວຍບໍາລຸງມົດລູກ

 • ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການາຕົກໄຂ່ຂອງຜູ້ຍິງ
 • ແກ້ອາການຜູ້ຍິງລົງຂາວຫລາຍກວ່າປົກະຕິ
 • ຊ່ວຍບໍາລຸງໄຕ
 • ປ້ອງກັນໂລກມຶນຊາ

 • ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດໂລກ
 • ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກປະດົງ
 • ແກ້ອາການເຈັບຂໍ້
 • ຊ່ວຍຕ້ານການອັກເສບ

 • ຊ່ວຍຮັກສາຂີ້ກະຕອດ
 • ຊ່ວຍຕ້ານເຊື້ອແບ໋ດທີເລີຍ ເຊື້ອລາ ແລະ ຢີດສ
 • ຮາກຂອງຫມາກເດືອຍນໍາມາເຮັດເປັນຢາຊົງຮັບປະທານຂັບພະຍາດໃນເດັກ
 • ຊ່ວຍບໍາລຸງຜີວພັນໃຫ້ເປັ່ງປັ່ງສົດໃສ

 • ຊ່ວຍບໍາລຸງສາຍຕາ
 • ຊ່ວຍບໍາລຸງເສັ້ນຜົມໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕດີຂື້ນ
 • ເພີ່ມການໄຫລວຽນຂອງເລືອດທີ່ຜີວຫນັງໃຫ້ດີຂື້ນ
 • ນໍາມາໃຊ້ເຮັດອາຫານໄດ້ທັງຄາວ ແລະ ຫວານ ໂດຍສະເພາະອາຫານປະເພດທີ່ມີແປ້ງ ແລະ ນໍ້າເປັນສ່ວນປະສົມ
 • ມີການນໍາໄປແປຮູບເປັນຫມາກເດືອຍອົບກອບ ນໍ້າຫມາກເດືອຍ ນໍ້າຫວານຫມາກເດືອຍ


Post a Comment

0 Comments