ຮູ້ຫລືຍັງວ່າຄວາມຄຽດເປັນບໍ່ເກີດຂອງຄວາມຕຸ້ຍ ຍ້ອນ 3 ສິ່ງນີ້
ຢ່າງທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ຄວາມຄຽດ ເມື່ອເກີດຂື້ນກັບໃຜແລ້ວ ກໍ່ມັກຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸກຂະພາບຂອງຄົນນັ້ນໆໄປພ້ອມ ເຊິ່ງຈະຫລາຍ ຫລື ຫນ້ອຍ ກໍ່ແລ້ວແຕ່ລະດັບຂອງຄວາມຄຽດ ແລະ ການຮັບມືຂອງແຕ່ລະຄົນ ແຕ່ລ້າສຸດມີຜົນການສຶກສາທີ່ຢືນຢັນອອກມາແລ້ວວ່າຄົນທີ່ມີຄວາມຄຽດ ມີສິດຕຸ້ຍລົງພຸງ ໄດ້ວັດລະດັບຄວາມຄຽດຈາກເສັ້ນຜົມ ທີມວິໃຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ University College London ຂອງອັງກິດ ເຮັດການສຶກສາໃນເລື້ອງນີ້ ໂດຍການເກັບໂຕຢ່າງເສັ້ນຜົມຂະຫນາດຍາວ 2 ຊັງຕີແມັດ ໃນປະລິມານ 10 ມິລີກຮັມ ຈາກຄົນ 2,527ຄົນ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາ 4 ປີ ເພື່ອມາວັດລະດັບຮໍໂມນຄວາມຄຽດທີ່ເອີ້ນວ່າ (ຄໍຕິຊອລ)

ຄໍຕິຊອລ ແມ່ນຫຍັງ:
ຄືຮໍໂມນທີ່ຖືກຜະລິດຈາກຕ່ອມຫມວກໄຕ ແລະ ມັນຖືກເອີ້ນວ່າ ຮໍໂມນຄວາມຄຽດ ເພາະເມື່ອໃດທີ່ເຮົາເກີດຄວາມຄຽດ ຮ່າງກາຍກໍ່ຈະຍິ່ງຫລັ່ງຄໍຕິຊອລ ອອກມາຫລາຍຂື້ນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຄຽດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກຢາກກິນອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານສູງຫລາຍຂື້ນ ເຊິ່ງເປັນກົນໄກຂອງຮ່າງກາຍໃນການຊົດເຊີຍພະລັງງານທີ່ສູນເສຍໄປກັບຄວາມຄຽດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມີເຫື່ອແຮງໄປຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຄຽດໄດ້

ຍິ່ງຄຽດ ຍິ່ງຢາກກິນ:
ເມື່ອຮໍໂມນຄໍຕິຊອລ ຫລັ່ງອອກມາຫລາຍໆ ກໍ່ຈະໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກຫີວໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າ ຍິ່ງເຮົາມີຄວາມຄຽດ ເຮົາກໍ່ຈະຍິ່ງຢາກກິນຫລາຍຂື້ນ ຈົນນໍາໄປສູ່ພາວະຕຸ້ຍຢ່າງບໍ່ທັນຕັ້ງໂຕ ເພາະອາຫານທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເລືອກກິນນັ້ນ ຫນີບໍ່ພົ້ນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນ, ນໍ້າຕານ ແລະ ແຄເລີລີສູງ

ຜົນວິໃຈຊີ້ຊັດ ຄໍຕິຊອລ ສໍາພັນກັບຄວາມຕຸ້ຍ:
ທັງນີ້ ຈາກການສຶກສາວິໃຈ ເຊິ່ງນໍາໂດຍ ດຣ. ຊາລ່າ ແຈ໊ກສັນ ຫົວຫນ້າທີມວິໃຈພົບວ່າ ລະດັບຮໍໂມນຄໍຕິຊອລ ສໍາພັນກັບດັດສະນີມວນກາຍ (BMI)ເຊິ່ງການຫາລະດັບຄໍຕິຊອລຈາກເສັ້ນຜົມຖືວ່າໄດ້ຜົນທີ່ຂ້ອນຂ້າງແມ້ນຢໍາດ້ວຍ ຫລັງຈາກທີ່ຜ່ານມາເຄີຍມີການວັດລະດັບຮໍໂມນດັ່ງກວ່າຈາກເລືອດ, ນໍ້າລາຍ ແລະ ປັດສະວະມາແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນ ຫາກບໍ່ຢາກໃຫ້ຄວາມຕຸ້ຍຖາມຫາ ກໍ່ຢ່າເຮັດໂຕໃຫ້ຄຽດຈະດີກວ່າ ເພາະເມື່ອບໍ່ມີຄວາມຄຽດ ເຮົາກໍ່ຈະບໍ່ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຢາກກິນນັ້ນເອງ


ໂດຍ > ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ

Post a Comment

0 Comments