5 ປະເດັນເລື້ອງເງິນໆ ທີ່ຕ້ອງຄວນເວົ້າລົມກັນກ່ອນແຕ່ງງານ
1. ເງິນສໍາຄັນແນວໃດ:
ກ່ອນທີ່ຄໍາຖາມຫລາຍໆຢ່າງຈະຕໍ່ເນື່ອງອອກມາ ຄວນໃຊ້ຄໍາຖາມນີ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນການທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈເລື້ອງເງິນຂອງແຕ່ລະຄົນ ຖາມກັນແບບເປີດໃຈໄປເລີຍວ່າແຕ່ລະຄົນນັ້ນຮູ້ສຶກແນວໃດກັບຄໍາວ່າ (ເງິນ) ເຮົາອາດຈະເວົ້າລົມກັນວ່າເງິນມີບົດບາດແນວໃດໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ແລ້ວຢາກໃຫ້ເງິນມີບົດບາດແນວໃດໃນຄອບຄົວໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ ເມື່ອການເວົ້າລົມໄດ້ເກີດຂື້ນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຄິດຂອງອີກຝ່າຍ ກໍ່ຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເງິນໃຫ້ໃນທິດທາງດຽວກັນ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດການເງິນໃນຄອບຄົວໃນອະນາຄົດນັ້ນລາບລື້ນ ຈະໄດ້ບໍ່ມີຂໍ້ຂ້ອງໃຈໃດໆຕໍ່ກັນ


2. ຄວາມຟຸ້ມເຟືອຍແບບໃດທີ່ເຮົາຮັບໄດ້:
ບາງຄົນອາດຊະມັກຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດດ້ວຍການໄປນັ່ງຟັງເພງ ກິນເຂົ້າໃນຮ້ານອາຫານຫລູຫລາ ໃນຄະນະທີ່ອີກຄົນອາດຈະມັກການໃຊ້ຈ່າຍເງິນໄປກັບການຊື້ສິ່ງຂອງ ຊື້ເກມ ຊື້ເທັກໂນໂລຍີ້ໃຫມ່ໆ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະບໍ່ມີປັນຫາ ຫລື ບໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ຖ້າເຮົາຍັງຢູ່ໃນຖານະຂອງຄົນໂສດ ແຕ່ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາກໍາລັງຈະແບ່ງປັນຊ້ວງເວລາໃນຊີວິດຂອງເຮົາກັບໃຜອີກຄົນ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະມີຄວາມສໍາຄັນຂື້ນມາໃນອັນດັບຕົ້ນໆ ເພາະທັງສອງຄົນຈະຕ້ອງເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນ ບໍ່ວ່າເລື້ອງໃດເລື້ອງຫນຶ່ງນໍາກັນແນ່ນອນ ການເວົ້າລົມກັນແຕ່ທີແລກວ່າແຕ່ລະຄົນນັ້ນມີຂອບເຂດການໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຫລາຍຫນ້ອຍສໍ່າໃດ ຟຸມເຟືອຍກັບອັນໃດແດ່ ຈະເປັນການປ້ອງກັນປັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດໄດ້ດີທີ່ສຸດ


3. ຄູ່ຂອງເຮົາຄວນມີເງິນເກັບເທົ່າໃດ:
ແຕ່ລະຄົນມີເປົ້າຫມາຍໃນຊີວິດບໍ່ຄືກັນ ບາງຄູ່ອາດຈະມີຄວາມຄິດກ່ຽວກັບເງິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປໂດຍຊີ້ນເຊີງ ແຕ່ບາງຄູ່ກໍ່ມີແນວທາງຄວາມຄິດທີ່ຄ້າຍກັນຈົນຫນ້າປະຫລາດໃຈ ເຊິ່ງເຮົາຈະບໍ່ທາງຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າຄູ່ຂອງເຮົານັ້ນຢືນຢູ່ຈຸດໃດ ຖ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດການເວົ້າລົມກັນ ຄວນແບ່ງເງິນ ແລະ ບໍລິຫານເງິນໃຫ້ເປັນສັດສ່ວນເຊັ່ນ: ເງິນສໍາຮອງໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ທັງເຈັບປ່ວຍ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຫລືຕົກງານ ເງິນເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ເງິນສໍາຫລັບຜ່ອນເຮືອນ ຫລື ລົດ ເງິນສໍາລັບລ້ຽງລູກ ເປັນຕົ້ນ ວາງແຜນ ແລະ ຕົ້ງເປົ້າຫມາຍແຕ່ລະຢ່າງໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແຜນຢ່າງມີລະບຽບ ເທົ່ານີ້ກໍ່ຈະຕັດປັນຫາໃນການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ໄປໄດ້ຫນຶ່ງເລື້ອງໃຫຍ່ໆໄດ້ຫລາຍເຕີບ


4.ວາງແຜນການເງິນຂອງຄອບຄົວແນວໃດ:
ມັນສໍາຄັນຫລາຍທີ່ຈະຕ້ອງເວົ້າລົມກັນວ່າຈະມີວິທີການບໍລິຫານເງິນຫລັງການແຕ່ງດອງແນວໃດ ຄາດຫວັງກັນວ່າຈະຕ້ອງກິນຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍຫລາຍປານໃດ ຕ້ອງເກັບແນວໃດໃນແຕ່ລະເດືອນ ຕ້ອງວາງແຜນທັງຂອງໂຕເອງ ແລະ ຂອງຄູ່ຄອງ ອາດຈະມີວິທີການຈັດການເງິນດ້ວຍວິທີງ່າຍໆເຊັ່ນ: ຄົນຫນຶ່ງຈ່າຍຄ່ານໍ້າ ຄ່າໄຟ ອີກຄົນຫນຶ່ງຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບ ຫລື ອາດຈະນໍາເງິນມາລວມໃນກອງກາງເທົ່າໆກັນ ແລ້ວນໍາມາໃຊ້ຈ່າຍຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງການເກັບເງິນກອງກາງກໍ່ອາດທີ່ຈະຕ້ອງຕົກລົງກັນຈັກຫນ້ອຍຫນຶ່ງວ່າຖ້າມີການໃຊ້ຈ່າຍເງິນອອກໄປຕ້ອງເວົ້າລົມປຶກສາ ບອກໃຫ້ອີກຝ່າຍຮັບຮູ້ ເຮັດທຸລະກໍາການເງິນຢ່າງເປີດເຜີຍ ບໍ່ມີຄວາມລັບຕໍ່ກັນ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີປັນຫາຕ່າງໆຕາມມາໃນພາຍຫລັງ


5. ເຮົາຄວນທີ່ຈະແຊທຸກຢ່າງຮ່ວມກັນບໍ່:
ຫລັງຈາກແຕ່ງດອງ ແລະ ມີການຈົດທະບຽນສົມລົດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ເງິນ ແລະ ສັບສິນຕ່າງໆຈະກາຍເປັນສົມບັດຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງເປັນການດີກວ່າທີ່ຈະມາເວົ້າລົມຕົກລົງກັນກ່ອນວ່າຈະຈັດການກັບເງິນແນວໃດກ່ອນທີ່ຈະແຕ່ງດອງ ຈະເປີດບັນຊີຮ່ວມກັນຫລືບໍ່ ຫລື ຈະແຍກເກັບເງິນຄົນລະບັນຊີ ລາຍໄດ້ຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມາຈະໃຫ້ໃຜເປັນຄົນເກັບ ໃຜຈະຈ່າຍຄ່າອັນໃດແດ່ ລອງນັ່ງລົມກັນວ່າການແຊທຸກຢ່າງຮ່ວມກັນ ຫລື ການແຍກກັນໃຊ້ຈ່າຍແບບໃດຈະດີກັບຄູ່ຂອງເຮົາຫລາຍທີ່ສຸດ ປັນຫາຂອງເງິນມັກຈະບໍ່ເຂົ້າໃຜອອກໃຜ ຕໍ່ໃຫ້ເປັນຄົນໃນຄອບຄົວດຽວກັນແລ້ວ ກໍ່ມີທາງທີ່ຈະຜິດໃຈກັນ ມີປັນຫາກັນໄດ້ ເພາະສະນັ້ນປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນດີກວ່າມານັ່ງເຈັບຫົວຕາມແກ້ປັນຫາພາຍຫລັງ


ໂດຍ > ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ ເພີ່ມເຕີມ


Post a Comment

0 Comments