ເປັນສີວບໍ່ເຊົາຈັກເທື່ອອາດເປັນສັນຍານຂອງ 5 ໂລກນີ້! ໃຫ້ປຶກສາແພດຊຽວຊານດ່ວນ


1. ອາການ PMS :
ສາວໆທີ່ໄວທີ່ຍັງມີປະຈໍາເດືອນ ມັກຈະຕ້ອງຫງຸດຫງິດກັບສີວທີ່ຂື້ນບໍລິເວນປາຍຄາງ ເຊິ່ງການເປັນສີວທີ່ຄາງສາມາດບົ່ງບອກເຖິງສະຖານະຮໍໂມນຮ່າງກາຍເຮົາໄດ້ວ່າ ກໍາລັງມີການປ່ຽນແປງຂອງຮໍໂມນຢູ່ ແລະ ອີກບໍ່ຊ້າບໍ່ດົນປະຈໍາເດືອນກໍ່ຈະມາ ແຖມບາງຄົນຍັງຫງຸດຫງິດກັບສີວບໍ່ພໍ ແຕ່ມີອາການຫງຸດຫງິດກັບທຸກສິ່ງທີ່ຂວາງຫນ້າ ເຊິ່ງກໍ່ເປັນຫນຶ່ງໃນອາການ PMS ນັ້ນເອງ

2. ໂລກຖົງນໍ້າໃນຮັງໄຂ່ (ຊີສໃນຮັງໄຂ່):
ໂລກຖົງນໍ້າໃນຮັງໄຂ່ ເປັນໂລກທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກະຕິຂອງຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງຫນ້າກັງວົນ ເພາະອາການຂອງໂລກຖົງນໍ້າໃນຮັງໄຂ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະຊັດເຈນປານໃດ ຫລາຍຄົນເລີຍຄິດວ່າເປັນອາການປ່ວຍທົ່ວໄປ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າມີໂລກຖົງນໍ້າໃນຮັງໄຂ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ແຕ່ຖ້າຜູ້ຍິງຄົນໃດເປັນສີວນານເຊົາ ໂດຍສີວມັກຈະຂື້ນບໍລິເວນກາມທັງທອງຂ້າງ ມີຜີວມັນ ປະຈໍາເດືອນມາບໍ່ປົກະຕິ ຕຸ້ຍຂື້ນ ກິນຫລາຍຂື້ນ ຂົນດົກຂື້ນ ແລະ ມີຮູຂຸມຂົນກວ້າງ ມີອາການຜົມຫລົ່ນ ນອນບໍ່ຫລັບ ຊຶມເສົ້າປະຈໍາ ໃຫ້ສົງໄສໄວ້ກ່ອນເລີຍວ່າອາການຜິດປົກະຕິເຫລົ່ານີ້ອາດເປັນສັນຍານຂອງໂລກຖົງນໍ້າໃນຮັງໄຂ່ ຫລື ໂລກຊີສໃນຮັງໄຂ່

3. ໂລກຮູຂຸມຂົນອັກເສບຈາກເຊື້ອລາ (Malassezia folliculitis):
ໂລກຮູຂຸມຂົນອັກເສບຈາກເຊື້ອລາ ຫລື ທີ່ເຂົ້າໃຈກັນວ່າສີວເຊື້ອລາ ສ່ວນໃຫ່ຍມັກຈະເກີດຜື່ນນ້ອຍໆບໍລິເວນຫນ້າເອິກ ແຜ່ນຫລັງ ຄໍ ໄຫລ່ ຫລື ໃບຫນ້າ ໂດຍອາການຈະມີຜື່ນນ້ອຍໆ ຄ້າຍໆສີວຜົດຜື່ນຂື້ນກ່ອນ ຕໍ່ມາເມື່ອມີເຊື້ອລາມາລາສຊີເຊຍເຕີບໂຕຫລາຍຜິດປົກະຕິບໍລິເວນຮູຂຸມຂົນ ເຊື້ອລາເຫລົ່ານີ້ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດອາການອັກເສບເປັນຕຸ່ມແດງ ມີອາການຄັນ ຫລື ມີຕຸ່ມຫນອງຮ່ວມນໍາ ເຊິ່ງຕ່າງຈາກສີວທົ່ວໄປທີ່ມັກຈະບໍ່ມີອາການຄັນ

ໂລກຮູຂຸມຂົນອັນເສບຈາກເຊື້ອລາ ມັກຈະມີສາເຫດມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຮໍໂມນ ຫລື ການຕິດເຊື້ອແບ໋ດທີເລຍ ໂດຍເຊື້ອທີ່ເປັນສາເຫດຂອງໂລກນີ້ໄດ້ແກ່ ເຊື້ອລາປະເພດຢີດສໃນກຸ່ມມາລາສຊີເຊຍນັ້ນເອງ ເຊິ່ງແທ້ຈິງແລ້ວເຊື້ອລາຊະນິດນີ້ພົບໄດ້ເທິງຜີວຫນັງຂອງທຸກຄົນ ໃນບາງຄົນອາດມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອນີ້ຫລາຍຜິດປົກະຕິ ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ເກີດໂລກຜີວຫນັງຫລາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ໂລກເກື້ອນ ໂລກລັງແຄອັກເສບ ລວມທັງໂລກຮູຂຸມຂົນອັກເສບຈາກເຊື້ອລານີ້ດ້ວຍ

4. ໂລກແພ້ເຫື່ອໂຕເອງ:
ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນສີວຜົດແບບເປັນໆ ຢຸດໆ ແລະ ມັກຈະເປັນສີວຜົດ ຫລື ຜື່ນຂື້ນຕອນທີ່ເຫື່ອອອກ ເຄດສນີ້ອາດສັນນິຖານຄ່າວໆໄດ້ເຖິງໂລກແພ້ເຫື່ອໂຕເອງ ທີ່ຈັດເປັນພູມແພ້ຊະນິດຫນຶ່ງ ທີ່ມັກຈະເກີດກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມໄວຕໍ່ລະບົບປະສາດທີ່ມັກວິຕົກກັງວົນຫລາຍເກີນໄປ ໂດຍສະເພາະຄວາມໄວຢ່າງຜິດປົກະຕິຕໍ່ຜີວຫນັງ ເຊິ່ງສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການແພ້ໄດ້

ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ອາການຂອງໂລກແພ້ເຫື່ອໂຕເອງອາດຄ້າຍມີສີວຜົດຂື້ນຕາມຮ່າງກາຍ ຫລື ບໍລິເວນທີ່ເຫື່ອອອກຫລາຍ ຫລື ພື້ນທີ່ເທິງຜີວຫນັງນັ້ນເປັນຜື່ນຈາກອາການແພ້ ແລະ ຈະມີອາການຄັນຫລາຍ ພ້ອມກັບມີຜີວເປັນເປີ້ນແດງ ແຕ່ຖ້າພົບວ່າຜື່ນຄັນນັ້ນເປັນຕຸ່ມໃສ ລັກສະນະຄ້າຍສີວອັກເສບ ໃຫ້ຮີບປຶກສາແພດຫມໍຜີວຫນງ ເພື່ອຫາສາເຫດຂອງໂລກ ແລະ ວິທີຮັກສາທີ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ໄປ

5. ອາການຕິດຄາເຟອິນຫນັກ:
ເຄື່ອງດື່ມຄາເຟອິນເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ໄວເຮັດວຽກຂາດບໍ່ໄດ້ ບາງຄົນເລີຍເກີດອາການຕິດຄາເຟອີນຫນັກຫລາຍ ດື່ມກະເຟ ຫລື ຊາ ມື້ລະຫລາຍຈອກ ແລະ ມື້ໃດບໍ່ໄດ້ດື່ມກໍ່ຈະມີອາການເຈັບຫົວອື່ນໆ ເຮັດວຽກເຮັດງານບໍ່ໄດ້ເລີຍ ເພາະເຄື່ອງດື່ມກະຕຸ້ນຮ່າງຫາຍເຫລົ່ານີ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ສີວມາຢາມໃນໃບຫນ້າ ເພາະຄາເຟອິນຈະໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ໄຕເຮັດວຽກຫນັກ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍ ແຖມຍັງກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງເອສໂຕຮເຈັນ ຮໍໂມນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສີວອີກດ້ວຍ ສະນັ້ນຫາກບໍ່ຢາກເປັນສີວ ແລະ ບໍ່ຢາກໃຫ້ຄາເຟອິນມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸກຂະພາບເຮົາອີກຕໍ່ໄປ ພະຍາຍາມລົດປະລິມານການບໍລິໂພກຄາເຟອິນລົງດີກວ່າ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ສີວທີ່ຂື້ນເທິງໃບຫນ້າ ສີວຢູ່ຄາງ ຢູ່ແກ້ມ ຫລື ຢູ່ຫລັງ ເຊິ່ງບໍ່ມີອາການປ່ວຍອື່ນໆຮ່ວມນໍາ ກໍລະນີນີ້ອາດເປັນເພາະເຮົາຮັກສາຄວາມສະອາດບໍ່ໄດ້ດີພໍ ຫລື ອາດເປັນເພາະການໃຊ້ເຄື່ອງສໍາອາງແລ້ວລ້າງອອກບໍ່ສະອາດ ລວມໄປເຖິງການໃຊ້ຢາບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ຢາຮໍໂມນເພດຊາຍ ຢາສະເຕຍລອຍ ຢາກັນຊັກ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບົ່ງບອກເຖິງໂລກໃດໆໄດ້ ສະນັ້ນຖ້າບໍ່ມີຄວາມຜິດປົກະຕິໃນຮ່າງກາຍອື່ນໆຮ່ວມນໍາ ວິທີຮັກສາສີວໃນເບື້ອງຕົ້ນພຽງແຕ່ຮັກສາສຸຂະອະນາໄມຂອງໂຕເອງໃຫ້ດີ ດື່ມນໍ້າຫລາຍໆ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ຫມັ່ນອອກກໍາລັງກາຍເທົ່ານັ້ນເອງ

Post a Comment

0 Comments