9 ເທັກນິກ ຝືກສະໝອງໃຫ້ສົດໃສ

1. ຈິບນ້ຳຫຼາຍໆ
ສະໝອງປະກອບດ້ວຍນ້ຳ 85% ເຊລລ໌ສະມອງ ກໍຄືກັບຕົ້ນໄມ້ທີ່ຕ້ອງການນ້ຳຫລໍ່ລ້ຽງ ຖ້າບໍ່ມີນ້ຳ ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ວ ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ເຊລລ໌ສະມອງແຫ່ວ ເຊີ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ການສົ່່ງຂໍ້ມູນຊ້າ ກາຍເປັນຄົນຄິດຊ້າ ຫຼື ຄິດບໍ່ຄ່ອຍອອກ ແຕ່ລະມື້ຄວນດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນເທົ່າທີຫລາຍໄດ້


2. ກິນໄຂມັນໂລດ

ຄົນບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ວ່າສະມອງຄືກ້ອນໄຂມັນ ເຊີ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີ ໄຂມັນໄປທົດແທນ ແນະນຳໃຫ້ກີນໄຂມັນດີໆລະຫ່ວາງວັນຈຳພວກນ້ຳມັນປາ ສານສະກັດ ປາທີ່ມີໄຂມັນດີຢ່າງ ປາແຊລມອນ ນົມຖົ່ວເຫລື່ອງ ວີຕາມີນຮວມ ນ້ຳມັນພຣິມໂຮສ ເປັນນ້ຳມັນດີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຊລລ໌ຊຸ່ມນ້ຳ ສ່ວນວິຕາມີນຊີກີນແລ້ວສົດຊື່ນ


3. ນັ່ງສະມາທິມື້ລະ 12 ນາທີ
ຫລັງຈາກຕື່ນນອນແລ້ວ ໃຫ້ຕັ້ງສະຕີ ແລະ ນັ່ງສະມາທິທຸກເຊົ້າມື້ລະ 12 ນາທີ (ເຮັດໄດ້ບໍ່) ເພື່ອໃຫ້ສະມອງເຂົ້າສູ່ຊ່ວງທີ່ມີຄື້ນ Theta ເຊີ່ງເປັນຄື້ນທີ່ຜ່ອນຄາຍສຸດໆ ເຮັດໃຫ້ສະມອງມີ Mental Imagery ສາມາດຈິນຕະນາການເຫັນພາບ ແລະ ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ (ຖ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດຕອນເຊົ້າ) ໃຫ້ຫັດເຮັດກ່ອນນອນທຸກມື້


4. ໃສ່ຄວາມຕັ້ງໃຈ
ການຕັ້ງໃຈໃນສີ່ງໃດກໍຕາມ ຄືການໂປແກມສະມອງວ່ານີ້ຄືສີ່ງທີ່ຕ້ອງເກີດ ລະຫວ່າງວັນ ສະມອງຈະປັບພຶດຕິກຳເຮົາໃຫ້ໄປສູ່ເປົ້າໝາຍນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນສີ່ງຕ່າງໆ ເພາະສະມອງບໍ່ໃຫ້ແຍກລະຫ່ວາງສີ່ງທີ່ເຮັດຈິງກັບສີ່ງທີ່ຂື້ນ ທັ້ງສອງຢ່າງຈື່ງເປັນເຊື່ອມສີ່ງດຽວ


5. ຫົວ ແລະ ຍິ້ມຫຼາຍ ໆ
ທຸກຄັ້ງທີ່ຍີ້ມ ຫຼື ຫົວ ຈະມີສານເອັນໂດຣຟີນ ເຊີ່ງເປັນສານແຫ່ງຄວາມສຸກ ຫລັ່ງອອກມາເທົ່າກັບເປັນການກະຕຸ້ນ ໃຫ້ມີຄວາມຢາກຮັກ ແລະ ຫວັງດີຕໍ່ຄົນອື່ນໄປເລື້ອຍໆ


6. ຮຽນຮູ້ໃຫ່ມທຸກມື້
ສີ່ງໃໝ່ໆໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖີງ ສີ່ງຕ່າງ ໆ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊັ່ນ ກິນອາຫານຮ້ານໃໝ່ ໆ ຮູ້ຈັກໝູ່ເພື່ອນໃໝ່ ອ່ານໜັງສືໃໝ່ ເວົ້າກັບໝູ່ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ຮຽນຮູ້ວິທີການເຮັດວຽກຂອງເຂົາ ເປັນຕົ້ນ ເພາະການຮຽນຮູ້ສີ່ງໃໝ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີສະມອງຫລັ່ງສານເອັນໂດຣຟີນ ແລະ ໂຄປາມີນ ເຊີ່ງເປັນສານແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ແລະ ສ້າງສັນ ໄປເລື່ອຍໆ ເມື່ອມີຄວາມສຸກກໍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ


7. ໃຫ້ອາໃພຕົວເອງທຸກມື້
ຂະໜາດທີ່ການບໍ່ໃຫ້ອາໃພຕົນເອງ ຊັງຕົນເອງ ເຮັດໃຫ້ເປືອງພະລັງງານສະມອງ ການໃຫ້ອາໄພຕົນເອງ ເປັນການຫລຸດພາລະຂອງສະມອງ


8. ຂຽນບັນທືກໃນເວລາຫວ່າງ
ຝືກຂຽນສີ່ງທີ່ມັກ ທີ່ເກີດຂື້ນແຕ່ລະມື້ລົງໃນປື້ມບັນທືກ ເຊັ່ນ ຂອບໃຈທີມີຄອບຄົວທີ່ດີ ຂອບໃຈທີ່ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ຂອບໃຈທີ່ມີອາຊີບເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ເປັນຕົ້ນ ເພາະການຂຽນເລື່ອງດີໆ ເຮັດໃຫ້ສະມອງຄິດໃນທາງບວກ ພ້ອມກັບຫລັ່ງສານເຄມີທີ່ດີອອກມາ ຊ່ວຍໃຫ້ຫລັບຝັນດີ ຕື່ນມາເຮັດສະມາທິໄດ້ງ່າຍ ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ


9. ຝືກຫາຍໃຈເລິກໆ
ສະມອງໃຊ້ອ໋ອກຊີເຈນ 20-25% ຂອງອ໋ອກຊີເຈນທີ່ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ການຝືກຫາຍໃຈເຂົ້າເລືກໆ ຈື່ງເປັນການສົ່ງພະລັງງານທີ່ດີໄປຍທີ່ສະມອງ ຄວນນັ່ງຫລັງຊື່ເພື່ອໃຫ້ອອກເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ຖ້ານັ່ງເຮັດວຽກດົນໆ ອາດຫາເວລາຢືນ ຫຼື ຍ່າງຢືດເສັ້ນຢືດສາຍເພື່ອໃຫ້ປອດຂະຫຍາຍໃຫ່ຍ ສາມາດຫາຍໃຈເອົາອ໋ອກຊີເຈນເຂົ້າປອດໄດ້ເພີ່ມຂື້ນອີກ 20 % ການມີສະມອງທີ່ດີກໍຄືທັດສະທຸກຢ່າງໃນໂລກທີ່ຮຽນຮູ້ໄດ້ແຕ່ຈະເກັ່ງ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ຂື້ນຢູ່ກັບການຝືກຝົນ ຖ້າເຮົາເບິ່ງແຍງ ແລະ ຝຶກຝົນສະມອງໃຫ້ດີ ຄຸນນະພາບຊິວິດກໍຈະດີຕາມໆມາເດີ້

ໂດຍ > ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ

Post a Comment

0 Comments