ລັດຖະມົນຕີ ຮສສ ໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຂົງເຂດ ວຽກງານການແກ້ໄຂລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ


ຮສສ: ເພື່ອເປັນຂວັນກຳລັງໃຈ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຂົງເຂດ ວຽກງານການແກ້ໄຂລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທັງໝົດ ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຢູ່ສະໜາມ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນທຸລະກັນດານ.

ທ່ານ ປອ. ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປະທານ ຄຊກລ , ໄດ້ພົບປະໂອລົມ ແລະ ເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ .

ວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ຫຊກລ ໃນຄັ້ງນີ້; ພ້ອມທັງຖືກກັບໄລຍະຂອງ ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງ ຂົງເຂດວຽກງານແກ້ໄຂລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກຂອງພວກເຮົາ ທີ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ-ຍົກຍ້າຍ ຕໍ່າແໜ່ງໃໝ່ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ອຳນວຍການ ຄກລ ໃນເດືອນຜ່ານມາ, ທ່ານ ປອ. ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ, ໄດ້ມີຄຳເຫັນໃນບາງອັນ ທີ່ສຳຄັນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທັງໝົດວ່າ: ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດ-ການເມືອງແກ່ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ກ ແໜ້ນ, ປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງ ພັກ ແລະລັດຖະບານຢ່າງຕາຍໃຈ, ຍຶດໝັ້ນຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີລະບຽບວິໄນທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດທີ່ດີ, ຮູ້ຈັກເຄົ່າລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ, ມີນຳ້ໃຈເອື້ອເຝື້ອເພື່ອແຜ່, ດຳລົງຊີວິດຢ່າງປອດໃສ ແລະ ປະຫຍັດມັດທະຍັດ;ດ້ານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ-ບຸກຄະລາກອນຮີບຮ້ອນ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປັບປຸງພາລະບົດບາດ ຄກລ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ມະຕິກອງປະຊຸມ ຄຊກລ ຜ່ານມາໂດຍໃຫ້ ຄກລ ກັບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳເປັນ ອັນດຽວ,ປັບປຸງສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມກັບຕໍາ ແໜ່ງງານ,ປະກາດຮັບສະໜັກ ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ມີລະດັບອັນແນ່ນອນດ້ານພາ ສາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;ດ້ານແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຄະນະຫ້ອງການ ຄຊກລ, ຄະນະອໍານວຍການ ຄກລ ຕະຫຼອດເຖິງ ບັນດາໜ່ວຍງານປຶກສາຫາລື, ປັບປຸງ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະອຽດ ຮ່ວມກັນ, ປະຕິບັດຫຼັການ ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເອກະພາບເປັນໝູ່ຄະນະ; ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ເປັນອັນລະອຽດ ແລະ ລົງເລິກບັນດາໜ່ວຍງານສະເພາະ, ມີລະບອບລາຍງານ ແລະ ພິຈາລະນາຕາມ ສາຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ,ວຽກງານບໍລິຫານ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບ ຈັດຕັ້ງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ຂື້ນບັນຊີ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ ແລະ ພາຫະນະ ໃຫ້ລະອຽດ,ລວມໄປເຖິງເລື້ອງການຄຸ້ມຄອງດ້ານງົບປະມານ ໃຫ້ຫັນ ເຂົ້າລະບົບຕາມລະບຽບຂອງກະຊວງການເງິນ ເຮັດໃຫ້ໂປ່ງໃສສາມາດກວດສອບໄດ້; ຫ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ ເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານງານ ການຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານງົບປະມານການຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດ ໃຫ້ເປັນລະບົບໂປ່ງໃສ, ພ້ອມກັບເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ສົມທົບລາຍງານ ຜ່ານກະຊວງຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະໂດຍສະເພາະ ຍາດແຍ່ງທຶນຮອດເຂົ້າໃສ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໜ້າວຽກທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ບຸກບືນໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ ແລະ ຄາດໝາຍ, ຮີບຮ້ອນພິຈາລະນາ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນ ຂອງກອງປະຊຸມຂະແໜງການ (sector working group) ຮ່ວມກັບຜູ້ໃຫ້ທືນ ໃຫ້ມາເປັນກອງປະຊຸມວິຊາການ (technical working group) ປະຈຳປີ; ເປັນໃຈກາງຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍລະເບີດລູກຫວ່ານ ມາເປັນກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບລະເບີດລູກຫວ່ານ, ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບ ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານຕ່າງໆ ໃນການລາຍງານບັນດາ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ, ລວມທັງປັບປຸງຂໍ້ມູນທີ່ຜິດ ພາດໃຫ້ມັນ ຖືກຕ້ອງ ກັບຕົວຈິງ;ທັງໝົດເລົ່ານີ້, ແມ່ນບັນດາບັນຫາທີ່ ຄະນະຫ້ອງການ ຄຊກລ, ຄະນະອໍານວຍການ ຄກລ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ນໍາໄປພິຈາລະນາ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ ຄວາມເໝາະສົມ. /

(ຄຳເມິງ ນັກຂ່າວກະຊວງ ຮສສ ລາຍງານ, ກວດແກ້: ເພັດສະໄໝ )
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


------------------------------------------

Post a Comment

0 Comments