Sex ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຍິງງາມ, ສົດໃສ ແລະ ໜ້າຕາເດັກລົງໄດ້


ເພາະການມີເຊັກສມັນຈະເຂົ້າໄປກະຕຸ້ນຮັງໄຂ່ໃຫ້ຫລັ່ງຮໍໂມນເອສໂຕເຈັນ ເຊິ່ງເປັນຮໍໂມນເພດຍິງອອກມາຫລາຍຂື້ນ ຮໍໂມນດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍບໍາລຸງຜີວພັນເຮັດໃຫ້ຜີວງາມ ມີນໍ້າມີນວນເປັ່ງປັ່ງ ເສັ້ນຜົມດົກດໍາເງົາງາມ ເຮັດໃຫ້ລີ້ວລອຍຈາງລົງ ແລະ ມີສະຜີວທີ່ອ່ອນເຍົາຍິ່ງຂຶ້ນ ນອກຈາກນີ້ຍັງພົບງານວິໃຈຈາກສະກອ໊ດແລນໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຜູ້ຍິງທີ່ມີເຊັກສອາທິດລະ 4 ຄັ້ງ ຈະມີອາຍຸນ້ອຍຄົນທີ່ບໍ່ມີເຊັກສເຖິງ 7-12 ປີເລີຍ

ປະຈໍາເດືອນມາປົກະຕິ: ເພາະການມີເຊັກສຈະເຮັດໃຫ້ຮັງໄຂ່ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂື້ນ ຊ່ວຍລົດທັງຄວາມຄຽດ ອັນສົ່ງຜົນໃຫ້ປະຈໍາເດືອນມາບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີໄດ້ຜົນ ຖ້າສາວໆມີເຊັກສຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີເປັນປະຈໍາຮັບຮອງປັນຫາປະຈໍາເດືອນມາບໍ່ປົກະຕິຈະຫມົດໄປແນ່ນອນ ແລະ ເມື່ອທ່ານມີປະຈໍາເດືອນທີ່ປົກະຕິແລ້ວ ຍ່ອມສົ່ງຜົນໃຫ້ການໄຫລວຽນເລືອດເຮັດວຽກດີຂື້ນ ແລະ ຜີວພັນກໍ່ຈະເປັ່ງປັ່ງສົດໃສແບບມີສຸຂະພາບດີໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ

ຊ່ວຍເຜົາຜານໄຂມັນເຮັດໃຫ້ຮຸຸ່ນງາມ: ສາວໆຮູ້ບໍ່ວ່າການມີເຊັກສໃນແຕ່ລະຄັ້ງດົນປະມານ 30 ນາທີ ນັ້ນທຽບເທົ່າກັບການໄດ້ແລ່ນທາງໄກໃນໄລຍະທາງ 2-3 ກິໂລແມັດເລີຍ ເພາະມັນສາມາດເຜົາຜານພະລັງງານໄດ້ແລ້ວຢ່າງນ້ອຍ 85 ແຄເລີລີ ຈຶ່ງຊ່ວຍລົດໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍລົງໄດ້ ແລະ ກັບຈະຍິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມປະລິມານໄຂມັນດີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫຸ່ນງາມ ມີຊວດຊົງອີກດ້ວຍ

ສົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄະລິກດີຂື້ນ: ເພາະປະລິມານຂອງຮໍໂມນເອສໂຕເຈັນສູງຂື້ນ ອີກທັງຍັງເພີ່ມຮໍໂມນເພດຊາຍ DHEA (Dehydroepiandrosterone ແລະ ເທສທອດສໂທໂລນ (Testosterone) ອັນມີຜົນເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລິກຕະພາບຂອງຜູ້ຍິງປາດປຽວ ຄ່ອງແຄ້ວວ່ອງໄວ ຮູ້ສຶກມີຄວາມຫມັ້ນໃຈກະຊັບກະເຊັງຫລາຍຂື້ນ ດ້ວຍເຫດນີ້ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາວໆມີບຸກຄະລິກຕະພາບທີ່ສະຫງ່າງາມຫລາຍຂື້ນໄດ້ ແລະ ອີກເຫດຜົນທີ່ຫນ້າທຶ້ງເລີຍກໍ່ຄື ເຊັກສເປັນການສ້າງຄວາມສຸກໄດ້ຢ່າງລໍ້າລຶກບໍ່ວ່າທ່ານຈະຄຽດເລື້ອງຫຍັງ ຫລື ມີພາວະເຈັບປວດຢູ່ ຖ້າທ່ານມີເຊັກສມັນຍ່ອມເຮັດໃຫ້ຄວາມຄຽດ ແລະ ຄວາມເຈັບປວດຕ່າງໆຫາຍໄປໄດ້

Post a Comment

0 Comments