ທວາຍນິໃສຈາກໂຕອັກສອນອັງກິດທ້າຍຊື່ A-Zໝາຍເຫດ: ນີ້ແມ່ນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ

ອັກສອນໂຕສຸດທ້າຍຂອງຊື່ແມ່ນ A,J,S:
ມັກເປັນຄົນທີ່ຫລົງໄຫລໃນອິດສະລະເສລີພາບຫລາຍ ບໍ່ແມ່ນຄົນເກັບໂຕ ແລະ ຍັງມັກສະແດງອອກຈົນເບິ່ງຟູມເຟືອຍ ສໍາລັບເລື້ອງວຽກມັກເຮັດວຽກແບບທີ່ໄດ້ເປັນເຈົ້ານາຍໂຕເອງ ທັງນີ້ກໍ່ເພາະວ່າເປັນຄົນທີ່ຍຶດຫມັ້ນຖືຫມັ້ນໃນຄວາມຄິດຂອງໂຕເອງເປັນຢ່າງຍິ່ງ ໂດຍບໍ່ປ່ຽນແປງງ່າຍໆ ແລະ ບໍ່ຍອມປະນີປະນອມໃດໆເລີຍ ແຕ່ກໍ່ເປັນຄົນທີ່ຊື່ສັດຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຕເອງ ແລະ ຍັງເປັນຄົນທີ່ອາລົມດີ ແລະ ມີຄວາມຈິງໃຈຕໍ່ທຸກຄົນທີ່ຄົບຫາເປັນຫມູ່

ອັກສອນໂຕສຸດທ້າຍຂອງຊື່ແມ່ນ: B,K,T:
ອຸປະນິໃສມັກຈະເປັນຄົນທີ່ເອົາແຕ່ອາລົມເປັນໃຫຍ່ ອາລົມມັກຫວັ່ນໄຫວແປປວນໄດ້ງ່າຍຕາມກະແສຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ຫລື ບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນເຫນືອກວ່າ ແຕ່ອີກດ້ານຫນຶ່ງກໍ່ເປັນຄົນຊ່າງຮູ້ສຶກ ເປັນຄົນອ່ອນໄຫວ ແລະ ຂີ້ສົງສານ ລວມໄປເຖິງການມັກສົງສານ ແລະ ເຂົ້າຂ້າງໂຕເອງອີກດ້ວຍ ທັງຍັງບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ມີຄວາມອົດທົນຕໍ່ສິ່ງໃດໆເລີຍ ແລະ ມັກມີຄວາມຝັງໃຈໃນເລື້ອງຮ້າຍໆ ຈາກໃນອະດີດທີ່ເຄີຍເກີດຂື້ນກັບໂຕເອງ

ອັກສອນໂຕສຸດທ້າຍຂອງຊື່ແມ່ນ: C,L,U:
ຈະເປັນຄົນໄຮເປີ ຢູ່ລ້າໆ ນີ້ງໆບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ມັກຈະກະຕືລືລົ້ນ ສົນອົກສົນໃຈເລື້ອງຕ່າງໆຢູ່ສະເຫມີ ແຕ່ກໍ່ຈະສົນໃຈອັນໃດໄດ້ບໍ່ຄ່ອຍດົນ ແລະ ກໍ່ມັກຈະເຮັດວຽກບໍ່ຄ່ອຍສໍາເລັດ ຫາກບໍ່ມີຄົນຄອຍຊ່ວຍ ທັງນີ້ເພາະວ່າມີຄວາມເປັນນັກທິດທິໃນໂຕເອງຫລາຍກວ່າຈະເປັນນັກປະຕິບັດ ທັງຍັງເປັນຄົນທີ່ມັກສະແດງອອກ ໂດຍສະເພາະໃນເລື້ອງຄວາມຄິດ ຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນໂຕບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດເກັ່ງກາດຈົນເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນວົງກວ້າງ ແລະ ຍັງມັກກັບການຕິດຕໍ່ພົບປະກັບຜູ້ຄົນ

ອັກສອນໂຕສຸດທ້າຍຂອງຊື່ແມ່ນ D,M,V:
ມັກເປນຄົນທີ່ມີຄວາມອົດທົນ ເຂັ້ມແຂງເປັນຢ່າງຫລາຍ ແລະ ມັກເຮັດໂຕງ່າຍໆ ສະບາຍໆຕິດດິນ ແລະ ບໍ່ເປັນປັນຫາສໍາລັບໃຜໆ ມັກຈະເປັນທີ່ເພິ່ງພາຂອງຄົນໄກ້ຊິດ ແລະ ກໍ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ທີ່ດີສໍາລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແບບຈິງຈັງ ແຕ່ຈະບໍ່ມັກເລີຍກັບຄົນທີ່ເອົາແຕ່ງໍມືງໍຕີນບໍ່ເຮັດອັນໃດນອກຈາກເອົາແຕ່ຮ້ອງຂໍຢ່າງດຽວ ທັງຍັງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການເຮັດວຽກ ແລະ ສິ່ງອັນເປັນສາລະປະໂຫຍດຕໍ່ຊີວິດ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວຍັງເປັນຄົນທີ່ຮັກຄວາມຊື່ສັດຫລາຍ ທຸກເລື້ອງທີ່ເຮັດຈະເຮັດຢ່າງຕົງໄປຕົງມາ

ອັກສອນໂຕສຸດທ້າຍຂອງຊື່ແມ່ນE,N,W:
ເປັນຄົນທີ່ມັກຄວາມທັນສະໄຫມຫລາຍໆ ແລະ ກໍ່ມັກກົດເກນເກົ່າໆ ຫລື ອັນໃດທີ່ມັນເຫັນວ່າໂບຮານ ລ້າສະໄຫມເລີຍ ແລະ ຍັງເປັນຄົນທີ່ມັກການປ່ຽນແປງຫລາຍ ຈະບໍ່ມີວັນຍອມຍຶດຫມັ້ນຢູ່ກັບສິ່ງໃດສິ່ງຫນຶ່ງໄດ້ ທັງຍັງບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ມີລະບຽບແບບແຜນອັນໃດຫລາຍ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມລະມັດລະວັງໃນການໃຊ້ຊີວິດອີກດ້ວຍ ສ່ວນໃນເລື້ອງຂອງຄວາມຄິດນັ້ນ ກໍ່ມັກຈະມີຄວາມຄິດທີ່ຂັດແຍ້ງກັບຄົນທົ່ວໄປ ອອກຈະເບິ່ງເປັນຄົນດື້ດ້ານໃນສາຍຕາຄົນອ້ອມຂ້າງ

ອັກສອນໂຕສຸດທ້າຍຂອງຊື່ແມ່ນ F,O,X:
ມັກເປັນຄົນອ່ອນໂຍນ ໂອບອ້ອມອາລີ ແລະ ມັກຈະມີສະເຫນ່ຕໍ່ຄົນໄກ້ໂຕ ທັງຍັງເປັນຄົນທີ່ມັກສິ່ງສວຍງາມ ອ່ອນຫວານ ຈຶ່ງມັກຈະຫມົດເວລາໄປກັບການສັນຫາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ກັບໂຕເອງສະເຫມີ ໂດຍສະເພາະເລື້ອງການແຕ່ງໂຕນັ້ນຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈມີຄວາມສຸກຫລາຍ ແລະ ກໍ່ຍັງມັກໃຫ້ຄົນອ້ອມຂ້າງໄດ້ສໍາພັດໄກ້ຊິດກັບສິ່ງສວຍງາມເຫລົ່ານັ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື້ອງສິນລະປະ ຫລື ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ

ອັກສອນໂຕສຸດທ້າຍຂອງຊື່ແມ່ນ G,P,Y:
ມັກເປັນຄົນຕົງໄປຕົງມາ ແລະ ຊັດເຈນ ມັກເຮັດວຽກແບບທີ່ມີເຫດຜົນຈິງຈັງ ເປັນຄົນຮອບຄອບ ແລະ ລະອຽດຖີ່ຖ້ວນຫລາຍໃນຫນ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ນອກຈາກນັ້ນຍັງເປັນຄົນທີ່ເປີດເຜີຍ ກ້າຄິດກ້າເຮັດ ມັກສະແດງອອກ ແຕ່ໃຈຮ້ອນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນນັກເວົ້າທີ່ດີປານໃດ ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນໂຕເອງໂດຍທໍາມະຊາດ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ມັກແຕ່ງໂຕ ມີລົດນິຍົມໃນການແຕ່ງໂຕ ແລະ ເລືອກຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຫມາະກັບໂຕເອງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີລາຄາແພງສະເຫມີໄປ

ອັກສອນໂຕສຸດທ້າຍຂອງຊື່ແມ່ນ H,Q,Z:
ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມອົດທົນສູງ ແລະ ບໍ່ວູ້ວາມໃນການກະທໍາຕໍ່ສິ່ງໃດໆທັງສີ້ນ ສ່ວນໃນເລື້ອງການຄິດ ການຕັດສິນໃຈນັ້ນຈະຂ້ອນຂ້າງລ່າຊ້າ ແຕ່ວ່າກໍ່ສຸຂຸມ ຮອບຄອບ ແລະ ມີການວາງແຜນທີ່ດີ ບໍ່ມັກເລີຍກັບຊີວິດທີ່ສ່ຽງໄພ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ ທັງຍັງເປັນຄົນທີ່ເຄັ່ງຄັດຕໍ່ກົດເກນຂອງສັງຄົມເປັນຢ່າງຫລາຍ ຈະມັກປິດກັ້ນໂຕເອງຕໍ່ຄວາມສະຫນຸນສະຫນານໃນຄວາມຄິດຂອງຄົນທົ່ວໄປ ເປັນຄົນຮັກຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມັກຊີວິດສ່ວນໂຕທີ່ບໍ່ມີຄົນເຂົ້າມາວຸ້ນວາຍ

ອັກສອນໂຕສຸດທ້າຍຂອງຊື່ແມ່ນ I,R:
ມັກເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມມານະ ພະຍາຍາມສູງ ແລະ ເບິ່ງທຸກຄົນໃນແງ່ດີ ຈະບໍ່ອັກຄະຕິ ຫລື ຄິດຮ້າຍໆກັບໃຜທັງສີ້ນ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມເປັນໂຕຂອງໂຕເອງສູງ ຈະມີຄວາມຄິດຊັດເຈນ ແລະ ຕົງໄປຕົງມາກັບຄວາມມັກ ຫລື ບໍ່ມັກຂອງຕົນ ບໍ່ມີລັກສະນະຂອງຄົນທີ່ລັງເລ ຫລື ຕັດສິນໃຈບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຫັນເລີຍ ແຕ່ຈະເບິ່ງເປັນຄົນດັນທຸລັງກັບສິ່ງທີ່ຕົນຄິດ ແລະ ເຊື່ອທີ່ຈະບໍ່ຍອມປ່ຽນແປງ ແລະ ຍັງເປັນຄົນມີຫລັກການ ແລະ ເຫດຜົນສໍາລັບການກະທໍາຂອງໂຕເອງສະເຫມີ

Post a Comment

0 Comments