5 ພຶດຕິກໍາທີ່ບອກວ່າ ຄູ່ຂອງທ່ານກໍາລັງເປັນຄົນທີ່ເຫັນແກ່ໂຕ1. ເລື້ອງຂອງໂຕເອງໃຫຍ່ສະເຫມີ:
ແນ່ນອນວ່າຊີວິດຄູ່ເປັນເລື້ອງຂອງການແຊປັນຫາຮ່ວມກັນ ແຕ່ລະປັນຫາ ແຕ່ລະອຸປະສັກທີ່ທັງສອງຮ່ວມກັນຝ່າຟັນ ນັ້ນຄືຫລັກປະກັນຄວາມຮັກທີ່ແຂງແຮງຫລາຍຍິ່ງຂື້ນ ແຕ່ຖ້າເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ອີກຝ່າຍຄິດວ່າປັນຫາຂອງໂຕເອງເປັນເລື້ອງໃຫຍ່ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ອີກຝ່າຍຕ້ອງຄອຍຕອບສະຫນອງແຕ່ຝ່າຍດຽວ ບອກໃຫ້ຮູ້ເລີຍວ່ານີ້ເປັນສັນຍານເລີ່ມຕົ້ນພຶດຕິກໍາການເຫັນແກ່ໂຕໃນຊີວິດຄູ່ເຂົ້າໃຫ້ເຫັນແລ້ວ

2. ເງິນເຂົາບໍ່ແມ່ນເງິນເຮົາ:
ທ່ານເປັນແນວນີ້ຫລືບໍ່ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະໃຊ້ຈ່າຍອັນໃດກໍ່ຕາມ ຍິ່ງຖ້າເປັນເງິນຂອງທ່ານເອງແລ້ວ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກຂີ້ຖີ່ຂື້ນມາຢ່າງທັນທີ ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຖ້າເປັນເງິນຂອງຜົວ ຫລື ເມຍ ໂດຍທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນໂຕເອງ ກໍ່ຈະໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຄ່ອງມື ຍ້ອນທ່ານຄິດວ່າ ບໍ່ແມ່ນເງິນໂຕເອງ ແນວນີ້ແລ້ວຍັງຈະບໍ່ເອີ້ນວ່າເຫັນແກ່ໂຕໄດ້ແນວໃດ

3. ບໍ່ຍອມເຫລົ່າປັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນໃຫ້ອີກຝ່າຍຟັງ:
ການຄິດເອງເອີເອງວ່າອີກຝ່າຍຄວນຈະຮູ້ວ່າມີອັນຜິດປົກະຕິເກີດຂື້ນກັບເຮົາ ແລະ ບໍ່ບອກໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບຮູ້ ຖືເປັນຄວາມເຫັນແກ່ໂຕຢ່າງຫນຶ່ງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື້ອງຄຽດທີ່ທ່ານຕ້ອງເຈິຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ ເລື້ອງເງິນໆທອງໆ ຫລື ພຶດຕິກໍາທີ່ອີກຝ່າຍເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກກວນໃຈ ເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງຈັບເຂົ່າລົມກັນກັບອີກຝ່າຍໃຫ້ຮູ້ເລື້ອງ ຫລາຍຄູ່ເລືອກທີ່ຈະຫງຸດຫງິດໃສ່ກັນ ເຊິ່ງນັ້ນບໍ່ແມ່ນວິທີແກ້ປັນຫາທີ່ຖືກຈຸດຢ່າງແນ່ນອນ

4. ຕາຕໍ່ຕາແຂ້ວຕໍ່ແຂ້ວ:
ຈາກແຕ່ກ່ອນທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າອົດທົນ ຫລື ຍອມຮັບກັບພຶດຕິກໍາບາງຢ່າງຂອງອີກຝ່າຍຫນຶ່ງໄດ້ ກາຍເປັນວ່າດຽວນີ້ເມື່ອເຮົາເກີດບໍ່ພໍໃຈກັບພຶດຕິກໍາເຂົາແລ້ວ ແທນທີ່ຈະນັ່ງຈັບເຂົ່າລົມກັນດີໆ ເຮົາດັນໄປລຽນແບບພຶດຕິກໍາເຫລົ່ານັນມາເຮັດເອງ ປະມານວ່າເຂົາເຮັດໄດ້ ເຮົາກໍ່ເຮັດໄດ້ ຂອງແນວນີ້ມັນຕ້ອງຕາຕໍ່ຕາ ແຂ້ວຕໍ່ແຂ້ວ ຂໍເຕືອນວ່າເຮົາຢ່າໄດ້ ເຫັນແກ່ໂຕຍອມແລກກັບອາລົມທີ່ຄິດວ່າມ່ວນພຽງຊົ່ວວູບ ບອກເລີຍວ່າບໍ່ຄຸ້ມກັນດອກ

5. ມີ Sex ຕາມໃຈໂຕເອງ:
ທຸກຄູ່ແຕ່ງງານຍ່ອມຮັບວ່າ Sex ຄືອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງຊີວິດຄູ່ ແລະ ຫລາຍຄັ້ງທີ່ເລື້ອງ Sex ກາຍເປັນປັນຫາ ເພາະທັງຄູ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຕ່າງກັນ ທີ່ຈິງມັນກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງຂອງການເຫັນແກ່ໂຕ ຖ້າທ່ານຈະບອກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທາງເພດຂອງໂຕເອງໃຫ້ອີກຝ່າຍຮູ້ ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ລືມວ່າຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມໃສ່ໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງອີກຝ່າຍພ້ອມ ເພາະອັນໃດທີ່ມັນຫລາຍເກີນໄປ ກໍ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຄວາມເຫັນແກ່ໂຕ

Post a Comment

0 Comments