4 ຜູ້ຊາຍທຳມະດາ ທີ່ສາວໆເຈີແລ້ວຕ້ອງເທໃຈໃຫ້ຕ້ອງຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຫລຸດມືເດີ້


1. ເຂົາເຫັນຄຸນຄ່າໃນໂຕເຮົາສະເຫມີ:
ໃນຍາມທີ່ເຮົາບໍ່ເຊື່ອຫມັ້ນໃນໂຕເອງ ເຂົາກັບເປັນຝ່າຍທີ່ໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຫມັ້ນໃຈໂຕເອງອີກຄັ້ງ ແລະ ບໍ່ວ່າອັນໃດທີ່ກ່ຽວກັບເຮົາ ລາຍລະອຽດເລັກໆນ້ອຍໆ ເຂົາກໍ່ຈົດຈໍາໄດ້ຫມົດ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າເຂົາໃສ່ໃຈໃນໂຕເຮົານັ້ນແຫລະ ສາວໆຄົນໃດທີ່ໄດ້ເຈິຊາຍແບບນີ້ລະກໍ່ຮັກສາເຂົາໄວ້ໃຫ້ດີໆ

2. ເຮົາສະບາຍໃຈທີ່ໄດ້ຢູ່ກັບເຂົາ:
ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຈະບໍ່ຫລໍ່ ບໍ່ລວຍເທົ່າຄົນອື່ນ ເຂົາເປັນພຽງແຕ່ຜູ້ຊາຍທໍາມະດາທົ່ວໆໄປ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ເປັນຫຍັງທຸກຄັ້ງທີ່ເຮົາໄດ້ຢູ່ກັບເຂົານັ້ນ ເຮົາຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ສຶກມາກ່ອນ ເວລາທີ່ລົມກັນເຫມືອນເວລາມັນຈະຜ່ານໄປໄວຫລາຍ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນກໍ່ຄືເຮົາບໍ່ອາຍທີ່ຈະເປັນໂຕເອງເມື່ອຢູ່ກັບເຂົາ ນີ້ແຫລະຜູ້ຊາຍກາງໆທີ່ເຮົາຄວນຮັກ

3. ເຂົາບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາກັງວົນ:
ບໍ່ວ່າຈະເລື້ອງອັນໃດກໍ່ຕາມເຂົາບໍ່ເຄີຍເລີຍຈັກຄັ້ງທີ່ຈະມີຄວາມລັບກັບເຮົາ ເວົ້າງ່າຍໆ ຄືເວລາຢູ່ກັບເຂົາເຮົາບໍ່ກັງວົນເລີຍວ່າຈະມີໃຜຄົນອື່ນ ການກະທໍາຂອງເຂົາເຮັດໃຫ້ເຮົາຫມັ້ນໃຈ ເຂົາເຮັດໃຫ້ເຮົາເຊື່ອວ່ານີ້ແຫລະຄືຄວາມຈິງໃຈທີ່ເຂົາມອບໃຫ້ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຈະເປັນຜູ້ຊາຍກາງໆ ແຕ່ຖ້າຫາກເຂົາເປັນຄົນທີ່ຮັກດຽວໃຈດຽວແລ້ວ ເຂົາກໍ່ຖືວ່າເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ດີທີ່ສຸດເລີຍແຫລະ

4. ເຂົາເປັນທຸກຢ່າງໃຫ້ກັບເຮົາໄດ້:
ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຄົນຮັກ ແຕ່ເຂົາຄົນນີ້ສາມາດເປັນທຸກຢ່າງໃຫ້ກັບເຮົາໄດ້ ທັງຫມູ່ ຜູ້ນໍາ ຄູ ຈະມີອັນໃດທີ່ດີກວ່ານີ້ອີກ ມັນເປັນອັນໃດທີ່ພິເສດຫລາຍທີ່ໄດ້ມີແຟນແບບນີ້ ເຮົາສາມາດລົມກັບເຂົາໄດ້ທຸກເລື້ອງ ເມື່ອຍກໍ່ພັກ ເວລາທຸກກໍ່ໃຫ້ກໍາລັງໃຈກັນ ຟັງເບິ່ງແລ້ວກໍ່ບໍ່ໄດ້ເລວລ້າຍແມ່ນບໍ່

Post a Comment

0 Comments