ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີສານເຖິງນັກຮຽນລາວທົ່ວປະເທດໃນໂອກາດ ວັນໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2019-2020


ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2019-2020 ນີ້, ໃນນາມລັດຖະບານ ແລະ ໃນນາມສ່ວນຕົວ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຝາກຄວາມຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ ອັນອົບອຸ່ນ, ຄຳອວຍພອນອັນປະເສີດ ມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ທຸກຂັ້ນ, ຄູ, ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທຸກໆຄົນ ໃນທົ່ວປະເທດ, ຂໍໃຫ້ມີພາລະນາໄມສົມບູນ, ມີຄວາມຜາສຸກ ແລະ ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ຕະຫຼອດສົກຮຽນໃຫມ່ນີ້ ແລະ ຕະຫຼອດໄປ.

ໂດຍເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຊຶ່ງເປັນກຳລັງແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ແລະ ໝັ້ນຄົງນັ້ນ, ພັກ ແລະ ລັດ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດຕໍ່ການພັດທະນາການສຶກສາ ດ້ວຍການຍົກຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ ເປັນການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຊາດໃຫ້ທັນກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອນໍາເອົາປະເທດຊາດ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ສືບຕໍ່ກ້າວເດີນໄປຂ້າງໜ້າດ້ວຍຄວາມໜັກແໜ້ນ, ໝັ້ນຄົງ ຕາມແນວທາງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດເຮົາ.

ໃນສົກຮຽນຜ່ານມາ, ເຖິງວ່າປະເທດເຮົາໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປະການ, ອັນເນື່ອງມາຈາກໄພທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງການສຶກສາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບປານໃດກໍ່ຕາມ ແຕ່ ສະພາບການຮຽນ-ການສອນ ກໍ່ຍັງສາມາດດຳເນີນໄດ້ດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ດີ ແລະ ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ: ການພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມ ປ1 ໃໝ່, ການຮຽນການສອນສາມັນປະສົມວິຊາຊີບ ໃນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບມາດຕະຖານຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ເທື່ອລະກ້າວ.

ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈ ທີ່ເຫັນວ່າ ໃນເວທີການແຂ່ງຂັນດ້ານການສຶກສາໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ນັກຮຽນລາວເຮົາ ກໍ່ສາມາດຍາດໄດ້ຫຼາຍລາງວັນສໍາຄັນມາໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດເຮົາ.

ອີກດ້ານໜຶ່ງ ໃນສົກປີຮຽນຜ່ານມາ ແມ່ນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ 1 ຫຼຸດລົງ, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ສະໝັກເຂົ້າສາຍອາຊີວະສຶກສາ ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ; ນີ້ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນຄວາມຄິດ ແລະ ຄ່ານິຍົມ ຂອງການຮຽນຮູ້ໃຫ້ໄປຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ ແມ່ນດີຂຶ້ນ.

ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຖືໂອກາດນີ້, ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາທຸກຂັ້ນ, ທຸກລະດັບ, ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາທຸກຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທຸກຖ້ວນໜ້າ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຕໍ່ຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ ໃນປີຜ່ານໆມາ. ພ້ອມກັນນີ້, ກໍ່ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການພັດທະນາ ເຮັດໃຫ້ລະບົບການສຶກສາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ເປັນກ້າວໆ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອຕະຫຼອດໄປ.

ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ ທີ່ຮັກແພງທັງຫຼາຍ,
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສົກປີການສຶກສາ 2019-2020 ດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບການສຶກສາ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ຈົ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດ້ານການສຶກສາ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາສະຖານການສຶກສາ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ, ເອົາໃຈໃສ່ ຕ້ານ ແລະ ແກ້ໄຂທຸກປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໃນແຕ່ລະສະຖານການສຶກສາ ກໍ່ຄື ໃນທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາ ຂອງປະເທດ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີບາດກ້າວໃໝ່ ທີ່ນັບມື້ນັບມີຄຸນນະພາບປອດໃສ ແລະ ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ.

ບັນດາຄູ-ອາຈານ ຈົ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານອັນມີກຽດສະຫງ່າຂອງຕົນ, ສືບຕໍ່ຮຽນຮູ້ເອົາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ເພື່ອຖ່າຍທອດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຢ່າງເປັນປະຈຳ, ເຝິກຝົນ ຈັນຍາບັນ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ເຕັກນິກວິທີການສອນ ທີ່ສ້າງສັນ, ຫຼາກ ຫຼາຍ, ທັນກັບສະພາບການ ແລະ ນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເພື່ອສົ່ງຄວາມຮູ້ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ສູງຂຶ້ນ.

ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຕ້ອງຕັ້ງໃຈຄົ້ນຄວ້າ ຮ່ຳຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ, ຈົ່ງຕັ້ງໜ້າຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ໃຫ້ກາຍເປັນນັກຮຽນທີ່ດີ, ນັກຮຽນເກັ່ງ ຂອງຄູ-ອາຈານ, ເປັນລູກຫຼານທີ່ດີຂອງຜູ້ປົກຄອງ, ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ເພື່ອສືບທອດພາລະກິດຂອງຊາດທີ່ອະນາຄົດ ຂອງປະເທດຈະໄດ້ມອບ ໝາຍໃຫ້.

ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ຜູ້ປົກຄອງ, ຊຸມຊົນ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ສັງຄົມ ຈົ່ງພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນການສຶກສາອົບຮົມບົ່ມສອນ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ກໍ່ຄື ລູກຫຼານຂອງຕົນ ໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາ ໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງຕົນເອງ ກໍ່ຄື ປະເທດຊາດ ແລະ ໃຫ້ຖືເອົາວຽກງານການສຶກສາ ເປັນໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດທຸກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມ.

ທ້າຍສຸດນີ້, ຕາງໜ້າໃຫ້ການນໍາຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດ ມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຄູ-ອາຈານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ຕະຫຼອດຮອດປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ.

ພາບ-ຂ່າວ: ວສລ

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


------------------------------------------

Post a Comment

0 Comments