ສຕລ ກຽມຈັດ ການແຂ່ງຂັນບານເຕະຊາຍລູ້ນອາຍຸບໍ່ເກີນ 18 ປີ ຊີງຂັນ ສຕລ ປະຈໍາປີ 2019
ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງມາຍັງບັນດາສະໂມສອນບານເຕະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ສາຍກໍ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ເປັບຊີລາວພຣີເມຍລີກ 2019 ຊາບຮ່ວມກັນວ່າ ເພື່ອເປັນການພັດທະນາກິລາບານເຕະໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງພ້ອມທັງປະຕິບັດຕາມແຜນການຈັດແຂ່ງຂັນປະຈຳປີ 2019 ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ. ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຈະໄດ້ເປີດການແຂ່ງຂັນບານເຕະເຍົາວະຊົນຊາຍ (ລຸ້ນອາຍຸບໍ່ເກີນ 18 ປີ) ຊີງຂັນ ສຕລ ປະຈໍາປີ 2019 ໂດຍອີງຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ເປີດການແຂ່ງຂັນພາຍໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ 2019 ເຊີ່ງຈະເປັນການແຂ່ງຂັນໃນຮູບແບບແບ່ງກຸ່ມ 2 ກຸ່ມໂດຍແຂ່ງຂັນແບບພົບກັນໝົດຮອບດຽວ. ທີມທີ່ມີຄະແນນເປັນອັນດັບໜື່ງ ແລະ ອັນດັບສອງຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຈະຜ່ານເຂົ້າຮອບຮອງຊະນະເລີດຕໍ່ໄປ. ຈໍານວນທີມໃນການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວແມ່ນສູງສຸດບໍ່ເກີນ 16 ທີມ ແລະ ແບ່ງເປັນ 8 ທີມຕໍ່ກຸ່ມ

- ການແຂ່ງຂັນຈະໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 90 ນາທີຕໍ່ນັດໂດຍແບ່ງເປັນເຄີ່ງລະ 45 ນາທີ ແລະ ພັກເຄີ່ງເວລາ 15 ນາທີ, ໂດຍຈະແຂ່ງຂັນໃນສະໜາມຂະໜາດມາດຕະຖານ 11 ຄົນ. 

- ນັກກິລາຕ້ອງມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 18 ປີ ແລະ ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 16 ປີ (ເກີດໃນປີ 2001 ຂື້ນໄປຫາ 2003) ເພດຊາຍ ສັນຊາດລາວ ແລະ ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຖືກຕ້ອງເຊັ່ນວ່າ: ປື້ມສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈໍາໂຕ ແລະ ພາສປອດ ຈື່ງສາມາດລົງທະບຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໄດ້.

- ສະໂມສອນຕ້ອງມີເອກະສານສະແດງຄວາມຜູກພັນດ້ານກົດໝາຍ (ສັນຍາວ່າຈ້າງ) ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນກັບນັກກິລາ ແລະ ບຸກຄະລາກອນສະໂມສອນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບການແຂ່ງຂັນ. ສະໂມສອນໜື່ງສາມາດລົງທະບຽນ ຄະນະຄູຝຶກ ໄດ້ສູງສຸກບໍ່ເກີນ 15 ທ່ານ ແລະ ນັກກິລາສູງສຸດບໍ່ເກີນ 30 ຄົນ.

- ໃນການລົງທະບຽນສະໂມສອນຕ້ອງກຽມຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈໍານວນສອງໃບ ຫຼື ເປັນຟາຍຮູບດິຈິຕອລຂະໜາດບໍ່ເກີນ 1MB, ເອກະສານສັນຍາວ່າຈ້າງ ແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (ປື້ມສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈໍາໂຕ ແລະ ພາສປອດ) 

- ທີມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າສະໝັກ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບເງີນອຸດໜູນທີມຈໍານວນ 3.000.000 ກີບ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບບານສຳລັບການຝຶກຊ້ອມຈໍານວນ 10 ໜ່ວຍຕໍ່ທີມໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ. 

- ສະໂມສອນຊະນະເລີດຈະໄດ້ຮັບເງີນລາງວັນຈໍານວນ 15.000.000 ກີບ ພ້ອມດ້ວຍຂັນລາງວັນຊະນະເລີດ ແລະ ຫຼຽນລາງວັນ. ອັນດັບ 2 ແລະ ອັນດັບ 3 ຈະໄດ້ຮັບຫຼຽນລາງວັນ ແລະ ເງີນລາງວັນຕາມກົດລະບຽບ. 

- ສາມາດພົວພັນເອົາຮ່າງເອກະສານສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນນໍາພະແນກຈັດການແຂ່ງຂັນ ສຕລ ໄດ້ນັບແຕ່ວັນທີ 11 ກັນຍາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງສົ່ງໃບຕອບຕົກລົງເຂົ້າຮ່ວມຊ້າສຸດບໍ່ເກີນວັນທີ 28 ກັນຍາ 2019 ທີ່ເປັນມື້ສິ້ນສຸດການຮັບສະໝັກ. ສະໂມສອນສາມາດສົ່ງໃບສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໄດ້ທີ່ພະແນກຈັດການແຂ່ງຂັນ ສຕລ ຫຼື competition@laoff.org.la ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສະດວກມາສົ່ງດ້ວຍໂຕເອງ.

- ສະໂມສອນສາມາດພົວພັນເອົາກົດລະບຽບການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກຽວຂ້ອງກັບການແຂ່ງຂັນໄດ້ນັບແຕ່ວັນທີ 11 ກັນຍາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ.

- ສະໂມສອນທີ່ມີຄວາມພ້ອມສາມາດລົງທະບຽນຄະນະນຳ ແລະ ນັກກິລາຂອງທີມ ກັບພະແນກຈັດການແຂ່ງຂັນ ສຕລ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 11/09 ຫາວັນທີ  28/09/2019 ໂດຍສະໂມສອນຕ້ອງລົງທະບຽນບຸກຄະລາກອນ ແລະ ນັກກິລາສະໂມສອນເຂົ້າໃນລະບົບ FIFA Connect ທີ່ເປັນລະບົບຂອງ ສຕລ ໂດຍວິຊາການຂອງພະແນກຈັດການແຂ່ງຂັນຈະເປັນຜູ້ອົບຮົມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການລົງທະບຽນໃຫ້ກັບທຸກໆສະໂມສອນ. 

- ສະໂມສອນທີ່ບໍ່ສາມາດສໍາເລັດການລົງທະບຽນຄະນະນໍາ ແລະ ນັກກິລາຂອງຕົນເອງສໍາເລັດພາຍໃນວັນທີ 27/09/2019 ແມ່ນຖືວ່າສະລະສິດ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໄດ້. 

- ສຕລ ຂໍສະຫງວນສິດໃນການເລື່ອນ ຫຼື ປ່ຽນແປງມື້ເປີດການແຂ່ງຂັນໃນກໍລະນີມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ມີເຫດຜົນທີ່ເໝາະສົມໂດຍບໍ່ຜ່ານການພິຈາລະນາຈາກສະໂມສອນ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທຕິດຕໍ່ : 
ສັນຕິກອນ ແສງດາລາ : 020 9718 0867, 020 58351616
ພະແນັກຈັດການແຂ່ງຂັນ:  030 5266 415

ລິ້ງດາວໂຫລດແບບຟອມຕອບຮັບເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ: 

https://www.4shared.com/s/fXRj7_YUYfi

#LFF
#LFFU18MENLeague

Post a Comment

0 Comments