ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ເລີ່ມຂາຍໄຟໃຫ້ປະເທດໄທ ຂປລ. ພາຍຫລັງທີ່ໃຊ້ເວລາເກືອບຫ້າປີ ໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກໍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຜະລິດກະແສໄຟຟ້າສົ່ງອອກໃຫ້ປະເທດໄທ ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2019 ຜ່ານມາ ພາຍຫລັງການທົດລອງຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໃນການຜະລິດກະແສໄຟໄດ້ສຳເລັດໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ 2019, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນໂຄງການຜະລິດພະລັງງານອິດສະຫລະ ອີກໂຄງການໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະດຳການເນີນງານໃນ ສປປ ລາວ.

 ທ່ານ ໂທຊິຮິໂຣ ທາກາໂນະ (Toshihiro Takano) ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 1 ຈໍາກັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການກໍ່ສ້າງໂຄງການໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນທ້າຍປີ 2014 ເປັນເຂື່ອນໃຫຍ່ສ້າງດ້ວຍຄອນ ກຣີດອັດແໜ້ນ ແລະ ມີຄວາມສູງ 167 ແມັດ ແລະ ເປັນເຂື່ອນທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງເຂື່ອນປະເພດນີ້ໃນ ສປປ ລາວ.

Post a Comment

0 Comments