ເມືອງສອງຄອນ ມີໂຮງຮຽນ 7 ແຫ່ງ ບໍ່ສາມາດເປີດການຮຽນ-ການສອນໄດ້


ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີໂຮງຮຽນເຖິງ 7 ແຫ່ງ ຖືກນ້ຳຖ້ວມໜັກ ແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດເປີດການຮຽນ-ການສອນໄດ້, ຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າການອະນາໄມ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຈັດຊື້ອຸປະ ກອນໃໝ່ກ່ອນ.
 ທ່ານ ພຸດທະວົງ ພົມມະຈັກ ຮອງເຈົ້າເມືອງສອງຄອນ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2019 ນີ້ວ່າ: ທົ່ວເມືອງສອງຄອນມີໂຮງຮຽນທັງໝົດ 13 ແຫ່ງ ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດໃນຄັ້ງນີ້, ເຊິ່ງປັດຈຸ ບັນ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ກຳລັງສຸມໃສ່ວຽກງານອະນາໄມ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເປີດຮຽນໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ, ທັງນີ້ກໍເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ບັນລຸຕາມໂຄງການຫລັກສູດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ.

Post a Comment

0 Comments