ຊາວຫນຸ່ມສົມທົບທືນກັບນັກທຸລະກິດບ້ານໂພນສະຫວາດ ເມືອງເຟືອງ ພ້ອມໃຈກັນແປງທາງ


ວັນທີ່ 13/9/2019 ຊາວຫນຸ່ມສົມທົບທືນກັບນັກທຸລະກິດບ້ານໂພນສະຫວາດ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນພ້ອມກັນຊ້ອມແປງທາງເອງ.


ເຊິ່ງການສ້ອມແປງທາງຄັ້ງນີ້ແຕ່ລະຄົນແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນ ນ້ຳດື່ມ, ຊີມັງ, ຫີນ, ຊາຍ, ລົດ, ແຮງງານ ຕາມແຮງສັດທາ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາສະດວກ ແລະ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງນໍາອີກ. 
Post a Comment

0 Comments