ພິທີ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການ PSI/Laos
ໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ 2019 ,  ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ຕາງໜ້າ ໂດຍທ່ານ ດຣ ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ, ຫົວໜ້າກົມ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່  ແລະ ອົງການສາກົນບໍລິການປະຊາຊົນປະຈໍາລາວ ຕາງໜ້າໂດຍ ທ່ານ ວຽງສະໄໝ ວົງຄໍາຊາວ, ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສາກົນບໍລິການປະຊາຊົນປະຈໍາລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຫຼຸດຜ່ອນພະຍາດ ວັນນະໂລກ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການເພີ່ມທະວີຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກໂລກເອດ   ຈຸດປະສົງເພື່ອ ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການບົ່ງມະຕິ ແລະ ການປິ່ນປົວວັນນະໂລກ ແບບຄົບຊຸດ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຮັກສາລະດັບການຕິດເຊື້ອເອດ ໃນ ກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ວໄປໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ ນັ້ນເອງ.
The signing ceremony for the Memorandum of Agreement between the Ministry of Health and Department of Communicable Disease Control (DCDC), represented by Dr. Rattanaxay Phetsouvanh, and Population Services International (PSI Laos), represented by PSI Country Director Mr. Viengsamai Vongkhamsao, took place on September 18, 2019. The memorandum encompasses two projects aiming to maximizing impact for key populations affected by HIV to maintain the present low level of HIV/AIDS in the general population and reducing the TB burden in Lao PDR by ensuring universal and equitable access to TB diagnosis and treatment for all people suffering from TB.

Post a Comment

0 Comments