ຜິດພາດທາງເຕັກນິກ ເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍ 1 ເຈັບສາຫັດ 8 ເຫດລະເບີດຫີນ ທີ່ ເມືອງນໍ້າບາກ


ການລະເບີດຫີນ ອາດບໍ່ຖືກຕ້ອງເຕັກນິກ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນ-ຊີວິດປະຊາຊົນ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາການລະເບີດຫີນ ເພື່ອເອົາຫີນປູນເຂົ້າເປັນວັດຖຸດິບ ຂອງ ໂຮງງານຊີມັງຫລວງພະບາງ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ່ເຂດພັດທະນານ້ຳຖ້ວມ ເມືອງນ້ຳບາກ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແມ່ນດຳເນີນມາເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ການລະເບີດຫີນຄັ້ງຫລ້າສຸດ ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 5 ຕຸລາ 2019 ນີ້, ອາດແມ່ນຍ້ອນວິຊາການຜູ້ຮັບເໝົາ ທ້າວ ລາວເຈົ່າ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຫລັກການເຕັກນິກ-ວິຊາການ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານໂພນມະນີ ມີ ເຮືອນເປ່ເພ 81 ຫລັງ ແລະ 2 ຫລັງ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໜັກ, ບາດເຈັບສົມຄວນ 23 ຄົນ, ບາດເຈັບສາຫັດ 8 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ. 

ທ່ານ ຄຳວອນ ແກ້ວລຸນໜູນ ຮອງເຈົ້າເມືອງນ້ຳບາກ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ທຸກຄັ້ງກ່ອນຈະມີການລະເບີດຫີນ ອົງການປົກຄອງເມືອງ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອລົງຕິດຕາມ-ກວດກາ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ທັງໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ມີການປະກອບພິທາງສາສະໜາທຸກຄັ້ງ ກ່ອນການລະເບີດຫີນ, ຕາມປົກກະຕິຄວາມແຮງຂອງລະເບີດ ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບມາຮອດເຮືອນປະຊາຊົນ ເຖິງວ່າຈະໃຊ້ດິນລະເບີດຄັ້ງລະ 10-20 ໂຕນ, ແຕ່ເທື່ອນີ້ ອາດມີຄວາມຜິດພາດດ້ານເຕັກນິກ ເພາະເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ດິນລະເບີດປະມານ 14 ໂຕນ ປະກົດວ່າລະເບີີດມີຄວາມຮຸນແຮງກວ່າທຸກຄັ້ງ ແລະ ໄດ້ທະລຸອອກທາງຂ້າງຂອງໜ້າຜາຫີນ ແລະ ຟົ້ງມາຮອດບ້ານຂອງປະຊາຊົນ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ ຫລາຍສົມຄວນ.

ລາຍງານໂດຍ: ຂປລ

Post a Comment

0 Comments