ທຄຕລ ສະເຫນີຂໍ້ມູນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19%ທຄຕລ ສະເຫນີຂໍ້ມູນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19%
ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2019 ທີ່ ໂຮງແຮມ ແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຕາງໜ້າໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ໄດ້ຈັດງານສະເໜີຂໍ້ມູນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19% ທີ່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງຢູ່ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນທົ່ວໄປ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ, ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ 19% ດັ່ງກ່າວ ສະເໜີຂາຍໃຫ້ນັກລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

ງານສະເໜີຂໍ້ມູນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນທຄຕລ 19%  ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນຈັນ ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2019 ຢູ່ທີ່ ໂຮງແຮມແລນມາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມງານໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍ ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ແລະ ທ່ານ ລິນລີ້ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດຫລັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ, ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສາຍສະຫມອນ ຈັນທະຈັກ ຫົວຫນ້າສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ, ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສູນດາລາ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທ່ານ ນາງ ສີຟົງ ອຸມາວົງ ຮອງຫົວຫນ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນແລະນິຕິກຳ, ກະຊວງການເງິນ. ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບັນດານັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ບັນດາລູກຄ້າຂອງ ທຄຕລ, ບໍລິສັດໃນເຄືອ ທຄຕລ, ຄະນະອໍານວຍການ, ຄະນະພະແນກ, ສູນ ແລະ ສາຂາ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍສື່ມວນຊົນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ຈຸດປະສົງການຫັນກຳມະສິດຂອງລັດຖະບານໃນຮຸ້ນ ທຄຕລ ເພື່ອຫຼຸດອັດຕາສ່ວນການຖືຮຸ້ນ 19% ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ມີຫລາຍພາກສ່ວນ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຖືກຳມະສິດ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການພັດທະນາ ທຄຕລ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານທຸລະກິດຢ່າງຍືນຍົງ, ກະຊວງການເງິນ ໃນຖານະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າແກ່ລັດຖະບານຈຶ່ງມີແຜນອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19% ທີ່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງຢູ່, ໂດຍການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ 2 ຮູບແບບ ຄື ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນທົ່ວໄປ ຈຳນວນ 10% ໃນນັ້ນ 2% ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ (RO) ແລະ 8% ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ (PO)  ສ່ວນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກກະຊວງການເງິນ  ສະເໜີຂາຍຈໍານວນ 9%. ສຳລັບການດຳເນີນກະກຽມຂັ້ນຕອນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນຕົວແທນຂອງຕົນໃນການສັນຫາບໍລິສັດເພື່ອບໍລິການທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຄ້ຳປະກັນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ.

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ໄດ້ເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄ້ຳປະກັນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19% ທີ່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງຢູ່. ສຳລັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ມີປະສົບການດ້ານຫຼັກຊັບລະດັບສາກົນ, ພ້ອມທັງຄໍ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ, ເລືອກເຟັ້ນຜູ້ລົງທຶນຍຸດທະສາດ ແລະ ບໍລິການວຽກງານການລົງທຶນອື່ນໆ. ທາງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ໄດ້ຍົກສູງຄວາມສຳຄັນໃນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19% ທີ່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງຢູ່, ໂດຍນໍາໃຊ້ຈຸດແຂງ, ປະສົບການຂອງຕົນ ແລະ ຖານລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍລິສັດມີຢູ່, ຈະສຳເລັດລຸລ່ວງຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ມວນຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ແລະສາມາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຮ່ວມເປັນເຈົ້າຂອງ ທຄຕລ ຈຶ່ງໄດ້ງານສະເໜີຂໍ້ມູນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນທຄຕລ 19% . ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລາວ-ຈີນ ກໍ່ຈະໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມທຸກດ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດຂອງການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ.
ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19% ຂອງລັດຖະບານຈຳນວນຮຸ້ນ 39.467.400 ຮຸ້ນ, ມູນຄ່າກໍານົດ 5.000 ກີບ/ຮຸ້ນ ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຈຳນວນ 4.154.500 ຮຸ້ນ ໃນລາຄາ 5.450 ກີບ/ຮຸ້ນ (ສິດໃນການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ໃນອັດຕາສ່ວນສິບຮຸ້ນເດີມຕໍ່ໜຶ່ງຮຸ້ນໃໝ່ 10:1) ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ10% ຈຳນວນ 16.617.800  ຮຸ້ນ ໃນລາຄາ 5.550 ກີບ/ຮຸ້ນ. ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 9% ຈຳນວນ 18.695.100 ຮຸ້ນ ລາຄາອີງຕາມການເຈລະຈາຕົກລົງລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ  ຮຸ້ນສາມັນທີ່ອອກຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ (RO) ແລະ ມວນຊົນ (PO) ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ (RO) : ລະຫວ່າງ ວັນທີ 28/10/2019 - 01/11/2019 ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ (PO) :  ລະຫວ່າງ ວັນທີ 04/11/2019 - 29/11/2019 ລະຫວ່າງ 8:30 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 3:30 ໂມງແລງ ສຳເລັດການຂາຍຮຸ້ນກ່ອນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ ສາມາດປິດການຈອງໄດ້.
--------------------------------
👉 ລາຍລະອຽດ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຮຸ້ນ:

☎ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ (ຊັ້ນ 6) ຕຶກຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ໂທ: 021 419212

☎ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ (ຊັ້ນ 7) ຕຶກຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ໂທ: 021 265478

☎ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ (ຊັ້ນ 5) ຕຶກຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ໂທ: 021 265461-3

Post a Comment

0 Comments