ແຈ້ງການ ການປິດຫົວໜ່ວຍບໍລິການອອກວິຊາກັບດ່ານ 9 ແຫ່ງ
ອີງຕາມແຈ້ງການ ເລກທີ 1845/ຫສນຍ ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2019 ກ່ຽວກັບການປິດໃຫ້ບໍລິການວິຊາກັບດ່ານສາກົນ ຮ່ວມມີ 9 ດ່ານສາກົນຄື: ດ່ານສາກົນປາງທີກ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ), ດ່ານສາກົນນໍ້າໂສຍ (ແຂວງຫົວພັນ), ດ່ານສາກົນນໍ້າກັ່ນ (ແຂວງຊຽງຂວາງ), ດ່ານສາກົນນໍ້າເງິນ (ແຂວງໄຊຍະບູລີ), ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບນໍ້າເຫືອງ (ແຂວງໄຊຍະບູລີ), ດ່ານສາກົນນໍ້າພາວ (ແຂວງຄໍ່າມ່ວນ), ດ່ານສາກົນນໍ້າເຟົ້າ (ແຂວງຄໍາມ່ວນ), ດ່ານສາກົນສະໜາມບີນສະຫວັນນະເຂດ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ), ແລະ ດ່ານສາກົນພູເກືອ (ແຂວງອັດຕະປື).

ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມກະລຸນາກົດ: https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=1801
Notification of closing visa service units at nine international checkpoints.

Accordingly to the notification 1845 / PMO on 16 October 2019 which states that the nine visa service units at the international checkpoints are ordered to close soon. The nine visa service units are located in these international checkpoints: Pang Theek International Checkpoint (Phongsaly Province); Nam Suoy International Checkpoint (Houaphanh Province); Nam Kan International Checkpoints (Xieng Khouang); Nam Nguen International Checkpoints (Sayaboury Province); Nam Houng Friendship Bridge International Checkpoint (Sayaboury Province); Nam Pao International Checkpoints (Khammouan Province); Nam Pau International Checkpoint (Khammouan Province); Savannakhet International Airport (Savannakhet Province); Phou Kua International Checkpoint (Attapeu Province).

Further information please click: https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=1801

Post a Comment

0 Comments