ໂຮງຮຽນທີ່ຖືກກະທົບນໍ້າຖ້ວມຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນເປັນປົກກະຕິແລ້ວອັດຕະປື: ທ່ານ ທອງໄຊ ບຸດທອງດີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປືເປີດ ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2019 ວ່າ:ມາຮອດປັດຈຸບັນໂຮງຮຽນ 23 ແຫ່ງຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບນໍ້າຖ້ວມ ໃນຕົ້ນເດືອນຜ່ານມາ ໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນເປັນປົກກະຕິ.ຂະນະທີ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການໃນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບປື້ມແບບຮຽນໃນແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍພ້ອມທັງຕູ້ໃຊ້ເອກະສານ ແລະ ອຸປະ ກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການຈໍານວນໜຶ່ງ.

 ສໍາລັບໂຮງຮຽນເສຍຫາຍມີ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ 2 ຫລັງ, ປະຖົມ 16 ແຫ່ງ, ມັດທະຍົມ 3 ແຫ່ງ ແລະ ມັດທະຍົມສົມບູນ 2 ແຫ່ງ, ປື້ມແບບຮຽນອະນຸບານເສຍຫາຍ 100 ກວ່າຫົວ, ປະຖົມ 3000 ກວ່າຫົວ, ມັດຖະຍົມຕົ້ນ ແລະ ປ້າຍ 3000 ກວ່າຫົວ, ໃນນັ້ນປຶ້ມມືຄູ່ແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ 600 ກວ່າຫົວ ແລະໂຕະຕັ້ງນັກຮຽນ, ຄູ-ອາຈານ 200 ກວ່າຊຸດ,  ກະດານ, ຕູ້ ແລະ ອື່ນໆ. ທົ່ວເມືອງມີໂຮງຮຽນທັງໝົດ 80 ກວ່າແຫ່ງ.

ຂ່າວ: ຂປລ

Post a Comment

0 Comments