ກູດເນເບີ ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານສຸຂະພາບ ຈະເລີນພັນ ແລະ ທາງເພດໄວໜຸ່ມ ຢູ່ອຸດົມໄຊ


ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ອົງການ ກູດເນເບີ (Good Neighbors) ໄດ້ສະໜັບສະໜູນທຶນຈຳນວນ 100.000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອວຽກງານ ສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນການຂະຫຍາຍການສະໜອງການບໍລິການ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ (AYFS) ຜ່ານບັນດາສະຖານທີ່ບໍລິການ, ສຸກສາລາ ແລະ ຄລີນິກເຄື່ອນທີ່ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທ້າຍປີ 2019 ແລະ ຄາດວ່າໃນທ້າຍປີ 2020 ໂດຍໄວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນຫລາຍກວ່າ 14.000 ທີ່ອາໄສຢູ່ເມືອງໄຊ ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ການຈະເລີນພັນຜ່ານສະຖານທີ່ບໍລິການ ແລະ ຜ່ານຄຣີນິກເຄື່ອນທີ່ ລວມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນທຸກຄົນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງແຂວງດັ່ງກ່າວ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ, ທັງໄດ້ຮັບບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີການຈ້າງງານຂອງແພດຜະດຸງຄັນ. ຕາງໜ້າເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ຄານ ຕາງໜ້າອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ(UNFPA) ແລະ ທ່ານ ຢົງກິ ຊອຍ ຜູ້ຕາງຫນ້າ ອົງການ ກູດເນເບີ ປະຈຳ ລາວ ໂດຍມີທ່ານ ດຣ. ບຸນໜັກ ໄຊຊະນະສົງຄາມ ຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟືີ້ນຟູໜ້າທີ່ການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

ໂດຍ: ຂ່າວສານປະເທດລາວ

Post a Comment

0 Comments