ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການຮ່ວນມືໃນການພັດທະນາ ລະບົບການຊໍາລະຄ່າສາກລົດໄຟຟ້າ ຜ່ານລະບົບບັດຂອງ ທຄຕລ ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບໍລິສັດ ອີວີລາວ ຈໍາກັດ


ວັນທີ 04 ຕຸລາ 2019, ຢູ່ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການຮ່ວນມືໃນການພັດທະນາ ລະບົບການຊໍາລະຄ່າສາກລົດໄຟຟ້າ ຜ່ານລະບົບບັດຂອງ ທຄຕລ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ແລະ ບໍລິສັດ ອີວີລາວ ຈໍາກັດ ຕາງໜ້າລົງນາມໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ , ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ແລະ ທ່ານ ບຸນເລີດ ຫຼວງປະເສີດ , ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ອີວີລາວ ຈໍາກັດ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານໂດຍ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານທັງສອງຝ່າຍ, ຄະນະພະແນກ, ຄະນະສູນ ແລະ ສາຂາ ຂອງ ທຄຕລ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານຂອງທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ສື່ມວນຊົນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. 

ການບໍລິການຊໍາລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຜ່ານລະບົບທະນາຄານ (ຫຼື Bill Payment) ຂອງ ທຄຕລ ໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການທໍາອິດໃນປີ 2009 ແລະ ເປັນບໍລິການທີ່ໄດ້ມີການຊົມໃຊ້ຫຼາຍ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ທຄຕລ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຮ່ວມກັບ 53 ພາກສ່ວນ ໃນນັ້ນປະກອບມີ: ການຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່ານໍ້າປະປາ, ຄ່າໂທລະສັບ, ຄ່າພາສີ-ອາກອນ, ຄ່າເຊົ່າສາຍເຄເບິີ້ນ, ຄ່າບັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຄ່າບັດຂ້າມຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 1 ແລະ ຊໍາລະຄ່າງວດເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ເຊິ່ງການບໍລິການ Bill Payment ທຄຕລ ໄດ້ພັດທະນາ ໃຫ້ສາມາດຊຳລະຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງຄື: ຜ່ານ ATM, BCEL One, i-Bank ແລະ ຜ່ານປ່ອງບໍລິການ ທຄຕລ. ກວມເອົາຕົວເລກຜູ້ນຳໃຊ້ລະບົບຊຳລະແບບອີເລັກໂທຣນິກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລະບົບທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ ເຊິ່ງ ທຄຕລ ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຖ້າຂະຫຍາຍການຊຳລະແບບອີເລັກໂທຣນິກນີ້ອອກໄປໃຫ້ກວ້າງຂວາງເທົ່າໃດ ກໍ່ຈະເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທະນາຄານໃນການທີ່ຊົມໃຊ້ການບໍລິການຂອງຫຼາກຫຼາຍຜູ້ປະກອບການຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

ໃນມື້ນີ້, ທຄຕລ ແລະ ບໍລິສັດ ອີວີລາວ ຈໍາກັດ ກໍ່ໄດ້ມີການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະຄ່າສາກລົດໄຟຟ້າ ຜ່ານລະບົບບັດຂອງ ທຄຕລ. ເຊິ່ງຈະໄດ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ ລະບົບຜະລິດຕະພັນບັດ Smart Card ຂອງ ທຄຕລ ເຂົ້າກັບເຄື່ອງສາກໄຟ EV Box ຂອງ ບໍລິສັດ ອີວີລາວ ຈໍາກັດ ເພື່ອຈະໄດ້ທໍາການທົດລອງ ການຊໍາລະສະສາງຄ່າສາກໄຟໃຫ້ແກ່ລົດໄຟຟ້າ. ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດ ອີວີລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ສ້າງ Pilot Project ກັບ ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ ເຊິ່ງໄດ້ວາງແຜນຈະຕິດຕັັ້ງ EV Charger 20 Stations ຕາມຈຸດສໍາຄັນຕ່າງໆໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຈະຕິດຕັ້ງ 100 EV Chargers ໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລວມເຖິງເສັ້ນທາງສູ່ແຂວງອື່ນໆ ໂດຍ EV Chargers ທັ້ງໝົດໃນປະເທດລາວ ຈະລິ້ງເຂົ້າລະບົບ Even ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດ ອີວີ ລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ຕິດຕັ້ງໄວ້ທີ່ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃນປະເທດລາວ.
 
 ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຈະມີການເຊັນ MOU ຮ່ວມກັນ ເພື່ອສຶກສາໃນລາຍລະອຽດຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືກັນເພື່ອກ້າວສູ່ການເຊັນສັນຍາ ເຊິ່ງໄລຍະເວລາ ສັນຍາແມ່ນ 03 ປີ ຫຼື 05 ປີ ແລະ ຈະມີການທົບທວນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮ່ວມມືກັນໃນ ທຸກໆ 02 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ສັນຍາຮ່ວມກັນອີກໄດ້.
ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບໍລິສັດ ອີວີລາວ ຈໍາກັດ ຖືເປັນໂອກາດອັນດີຂອງທັງ 2 ຝ່າຍ ໃນການຮ່ວມມືກັນພັດທະນາ ທາງດ້ານລະບົບເຕັກໂນໂລຊີໃນລະບົບການຊໍາລະສະສາງຜ່ານທາງທະນາຄານ ແລະ  ຍັງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ການເອົາໃຈໃສ່ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ທັງນີ້ກໍເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ທັນສະໄໝ ແກ່ລູກຄ້າຂອງທັງສອງຝ່າຍໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ນະໂອກາດນີ້ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າທຸກທ່ານທີ່ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການ ຂອງ ທຄຕລ ຕະຫຼອດມາ. ທຄຕລ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນອື່ນໆເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊຳລະສະສາງຕ່າງໆຂອງລູກຄ້າ ໃນຍຸກແຫ່ງການບໍລິການທະນາຄານແບບດີຈີຕໍ.
-------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ

☎ 1555
🇫 BCEL BANK
🌐 www.bcel.com.la

Post a Comment

0 Comments