ກຸງສີ... ແນະນຳບໍລິການໃໝ່ໃນຊື່ “Krungsri Blockchain Interledger”

ເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວສຳລັບຜະລິດຕະພັນບໍລິການໃໝ່ຂອງ “ກຸງສີ” ນັ້ນກໍຄືບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີ ບລ໋ອກເຊນແບບຣຽວທາມ (ການໂອນເງິນຈາກ ສປປ ລາວໄປຍັງປະເທດໄທ), ພິທີດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວ ພລາຊ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ທັງນີ້, ການໂອນແບບໃນຮູບແບບນີ້ແມ່ນຈະຮັບຮອງຫຼາກຫຼາຍສະກຸນເງິນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ເງິນໂດລາອາເມຣິກາ ເງິນບາດ ແລະ ເງິນກີບ ທັງຍັງເປັນການສະໜັບສະໜູນບັນດາທຸລະກິດຕ່າງໆລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຄ່ອງຕົວໃຫ້ກັບທຸລະກິດແບບໄຮ້ພົມແດນ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ແດນ ຮາໂຊໂນ່ ປະທານກຸ່ມທຸລະກິດລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ ແລະ ລູກຄ້າບຸກຄົນ, ທະນາຄານກຸງສີອາຢຸດທະຍາ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ກ່າວວ່າ ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງໄທ ແລະ ລາວ ເຕີບໂຕ ແລະ ມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ດັ່ງນັ້ນ ກຸງສີຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົານະວັດຕະກຳທາງການເງິນມາໃຊ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານທຸລະກິດການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ໂດຍທະນາຄານໄດ້ເປີດໂຕ Krungsri Blockchain Interledger ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ (ລາວ-ໄທ) ໃຫ້ສາມາດໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພໃນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດນາທີເທົ່ານັ້ນ. ບໍລິການດັ່ງກ່າວຖືເປັນການກ້າວຜ່ານຂີດຈຳກັດແບບເກົ່າທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດຢ່າງໜ້ອຍ 1-3 ວັນໃຫ້ເຫຼືອພຽງແຕ່ບໍ່ເຖິງ 30 ວິ ນາທີກໍສາມາດ “ໂອນ-ຮັບ” ເງິນໄດ້.
ປັດຈຸບັນ ທະນາຄານກຸງສີອະຢຸດທະຍາມີສາຂາຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 2 ສາຂາຄື: ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ພ້ອມນີ້ ກໍຍັງດຳເນີນທຸລະກິດສິນເຊື່ອ ແລະ ສິນເຊື່ອເພື່ອຜ່ອນຊຳລະໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ ແລະ ລູກຄ້າທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ແບຣນ “ກຸງສີ ລິສຊິ້ງ” ຊຶ່ງມີອັດຕາການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ.
ທັງນີ້, ນະວັດຕະກຳ Krungsri Blockchain Interledger ຂອງກຸງສີໄດ້ສ້າງການປ່ຽນແປງຄັ້ງສຳຄັນໃນການເຮັດທຸລະກຳດ້ານການເງິນສຳລັບພາກທຸລະກິດ. ຈາກຄວາມສຳເລັດໃນການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດແບບຣຽວທາມ (Real Time) ເປັນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນການຊື້-ຂາຍນໍ້າມັນລະບໍລິສັດພະລັງງານບົວສະຫວັນ ຈຳກັດ ຄູ່ຄ້າຂອງໄອອາຣພີຊີໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຕໍ່ມາກຸງສີກໍໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກກຸ່ມລູກຄ້າ, ອົງກອນຊັ້ນນຳ ທັງໃນໄທ ແລະ ຕ່າງປະເທດຮ່ວມໃຊ້ນະວັດຕະກຳ Krungsri Blockchain Interledger ພາຍໃຕ້ກອບ BOT Regulatory Sandbox ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ກຸງສີກາຍເປັນທະນາຄານທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທໃນການພັດທະນານະວັດຕະກຳທີ່ນຳເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວລະຫວ່າງ “ໄທ-ລາວ”.

Post a Comment

0 Comments