ຊົມເຊີຍ ທຄຕລ ຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງການຫັນເປັນທະນາຄານທຸລະກິດ (1 ພະຈິກ 1989 - 1 ພະຈິກ 2019)


ຊົມເຊີຍ ທຄຕລ ຄົບຮອບ 30 ປີ  ຂອງການຫັນເປັນທະນາຄານທຸລະກິດ (1 ພະຈິກ 1989 - 1 ພະຈິກ 2019)
........................
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຈັດພິທີສະເຫຼີມ ສະຫຼອງ ວັນຫັນເປັນທະນາຄານທຸລະກິດ ຄົບຮອບ 30 ປີ, ໃນວັນຕອນຄໍ່າຂອງວັນທີ 01 ພະຈິກ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢ່າງອົບອຸ່ນ,  ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ວ່າການ ບັນດາຄະນະກົມຈາກ ທຫລ, ຄະນະກົມຕ່າງໆຈາກກະຊວງການເງິນ, ຄະນະສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ ທຄຕລ, ຕົວແທນຈາກຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ບໍລິສັດໃນເຄືອ, ລູກຄ້າ, ຕະຫຼອດເຖິງ ພະນັກງານ ແລະ ອະດີດພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ໃນພິທີ ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຂອງ ທຄຕລ ໃນໄລຍະ 30 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ທຄຕລ ໄດ້ຫັນເປັນທະນາຄານທຸລະກິດໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 1989 ແລະ ໄດ້ຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕາມຮູບແບບບໍລິສັດມະຫາຊົນ ດ້ວຍການຈົດທະບຽນຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວເປັນທະນາຄານແຫ່ງທໍາອິດຂອງປະເທດ ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2011 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ທຄຕລ ດໍາເນີນງານຕາມຕາມວິໄສທັດຄື “ເປັນທະນາຄານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ກ້າວສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ”, ມີໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນ: ລັດຖະບານຖືຮຸ້ນ 70%, ນັກລົງທຶນພາຍໃນລວມນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 20% ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%.

💢ນັບແຕ່ຫັນເປັນທະນາຄານທຸລະກິດໃນປີ 1989 ທຄຕລ ໄດ້ມີຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຄະນະອຳນວຍການ ແລ້ວທັງໝົດ 14 ຊຸດ ຊຶ່ງລວມທັງການປັບປຸງເທື່ອຫຼ້າສຸດໃນເດືອນກຸມພາ 2019 ນີ້, ມີສະພາບໍລິຫານ ຈຳນວນ 7 ຊຸດ ແລະ ນັບແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນແລ້ວທັງໝົດ 8 ຄັ້ງ. 
💢ມາຮອດປະຈຸບັນ ທຄຕລ ມີທັງໝົດ 14 ພະແນກ, 3 ສູນ, 20 ສາຂາ, 93 ໜ່ວຍບໍລິການ, 15 ຫ້ອງແລກປ່ຽນ, ມີຕູ້ ATM 408 ໜ່ວຍ, CDM 29 ໜ່ວຍ ແລະ ຕົວແທນບີຄໍາ 532 ຕົວແທນ. ປະຈຸບັນມີພະນັກງານທັງໝົດ 2.013 ຄົນ (ຍິງ 932 ຄົນ).  ຕະຫຼອດໄລຍະ 30 ປີ ທຄຕລ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບບໍລິການຂອງຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍສະເພາະແມ່ນການປັບປຸງວັດທະນະທຳບໍລິການ, ປັບປຸງເອກະລັກຂອງສຳນັກງານ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບໍລິການໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການບໍລິການ ໃຫ້ມີລະບົບຂັ້ນຕອນການບໍລິການທີ່ວ່ອງໄວ, ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງ. ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນອີເລັກໂທຣນິກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຜະລິດຕະພັນ i-Bank, BCEL One, EDC, CDM ແລະ ອື່ນໆ  ທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມສະດວກຫຼາຍດ້ານໃນການເຮັດທຸລະກໍາດ້ານການເງິນ. ໂດຍສະເພາະຜະລິດຕະພັນ BCEL One ໄດ້ສ້າງຈຸດໄດ້ປຽບດ້ານການຊໍາລະສະສາງຜ່ານລະບົບມືຖືຮູບແບບໃໝ່. ທຄຕລ ຍັງເປັນຜູ້ລິເລີ່ມນຳໃຊ້ການຊໍາລະດ້ວຍລະບົບ QR Code ຢູ່ພາຍໃນປະເທດຜ່ານ BCEL OnePay ທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການຊໍາລະສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ, ມີຄວາມປອດໄພ, ສາມາດກວດສອບໄດ້ ແລະ ໄດ້ມາດຖານສາກົນ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນສູງໃຫ້ທັງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ, ພ້ອມທັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ເງິນສົດຢູ່ໃນສັງຄົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ນອກນັ້ນ ທຄຕລ ກໍ່ຍັງໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເຂົ້າໃນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດເຊັ່ນ: ໂຄງການເກັບຄ່າທໍານຽມທາງ, ຄ່າພາສີທີ່ດິນ ແລະ ໂຄງການເກັບພາສີອາກອນແບບທັນສະໄໝ (Smart Tax, Smart VAT), ລວມທັງໂຄງການເກັບຄ່າທໍານຽມຜ່ານຂົວມິດຕະພາບ1 ເຊິ່ງແຕ່ລະໂຄງການສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລັດເກັບກຳງົບປະມານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ພິເສດ ທຄຕລ ໄດ້ພັດທະນາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ BCEL OneHeart  ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງມື ແລະ ເປັນສື່ກາງໃນການຮັບບໍລິຈາກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທັງຜູ້ຂໍຮັບບໍລິຈາກ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈບໍລິຈາກເຊິ່ງມີຫຼາຍໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນໄລຍະ 30 ປີ ແຫ່ງການພັດທະນາດ້ານລະບົບ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ ທຄຕລ ສາມາດດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຫຼາຍດ້ານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼາຍເທົ່າໂຕເຊັ່ນ:  
- ຍອດຊັບສິນ/ໜີ້ສິນ: ໃນໄລຍະປີ 1990 ມີຍອດຊັບສິນພຽງ 70,4 ຕື້ກວ່າກີບມາຮອດໄຕມາດ 06/2019 ມີຍອດຊັບສິນທັງໝົດ 42.970,56 ຕື້ກວ່າກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າຕົວ. 
- ຍອດເງິນຝາກ:  ປີ 1990 ມີຍອດເງິນຝາກທັງໝົດ 45,09 ຕື້ກວ່າກີບ ມາຮອດໄຕມາດ 02/2019 ເງິນຝາກເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 36.134,69 ຕື້ກີບ .
- ຍອດສິນເຊື່ອ: ປີ 1990 ມີຍອດສິນເຊື່ອຈໍານວນ 8,76 ຕື້ກວ່າກີບ  ມາຮອດໄຕມາດ 02/2019 ເງິນກູ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 26.039,18 ຕື້ກີບ. 
- ກໍາໄລກ່ອນອາກອນ: ປີ 1990 ຈໍານວນ 1,46 ຕື້ກີບ ມາຮອດໄຕມາດ 02/2019 ກໍາໄລເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 330,35 ຕື້ກີບ.
- ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດຂອງ ທຄຕລ ທຽບໃສ່ທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ຮອດໄຕມາດ 02/2019 ທຄຕລມີສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດກວມຈໍານວນຫຼາຍສົມຄວນເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານຊັບສິນ:  31,55%, ເງິນຝາກ 42,23 % ແລະ ຍອດສິນເຊື່ອສຸດທິ  35,96%.
ການດຳເນີນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ທຄຕລ ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ ແລະ ຍອມຮັບຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກບັນດາລາງວັນອັນຊົງກຽດທີ່ ທຄຕລ ໄດ້ຮັບ ເຊິ່ງ ທຄຕລ ໄດ້ຮັບລາງວັນດີເດັ່ນໃນການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານສາຂາຕ່າງໆຈາກເວທີລະດັບສາກົນລວມທັງໝົດ 25 ຄັ້ງ.
ໃນພິທີໄດ້ມີການປະກອບຄໍາເຫັນຈາກ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເຊີ່ງ ທັງ 2 ທ່ານ ກໍ່ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນງານຂອງ ທຄຕລ ທີ່ຍາດມາໄດ້ ພ້ອມທັງມີທິດຊີ້ນຳໃຫ້ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ທຄຕລ ສືບຕໍ່ໃນການພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບສາກົນ.

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ, ມີຄວາມໝາຍເລິກເຊິ່ງ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ.  
--------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
📞 1555
🇫 BCEL Bank
🌐 www.bcel.com.la

Post a Comment

0 Comments