ການນໍາແຂວງອຸດົມໄຊ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປູກ-ການລ້ຽງ ທີ່ບ້ານຫຼັກ 32 ເມືອງໄຊ


ຂ່າວ ວັນສີ ພວງມະໄລ 
ວັນທີ່ 16 ພະຈິກ 2019 ທ່ານ ປອ ຄໍາພັນ ເຜີຍຍະວົງ ເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ, ທ່ານ ພົມມະສຸກ ມອນຈັນດີ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງໄຊ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງໄຊ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ຊຸກຍູ້ການປູກ-ການລ້ຽງຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານຫຼັກ 32 ເມືອງໄຊ.

ການໄປຍ້ຽມຢາມ-ຊຸກຍູ້ຂອງການນໍາແຂວງ, ການນໍາເມືອງໄຊ ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ໄປເບິ່ງກິດຈະກໍາການຜະລິດ ຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໄຊຈາເຮີ ເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ມີການພັດທະນາໄວພໍສົມຄວນ, ຄອບຄົວລາວມີ 3 ກິດຈະກໍາໃຫ່ຍຄື: ກິດຈະກໍາການລ້ຽງປາປະສົມປະສານແບບທໍາມະຊາດ ແລະ ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ມີປາ 45,000 ໂຕ, ກິດຈະກໍາການລ້ຽງງົວ ແລະ ປູກຫຍ້າລ້ຽງງົວ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ປູກຫຍ້າແລ້ວ 100 ກວ່າ ຮຕ, ປັດຈຸບັນມີງົວ 80 ໂຕ, ກິດຈະກໍາປຸກຢາງພາລາ ແລະ ຊາທໍາມະຊາດອີກຈໍານວນຫຼາຍສີບຮຕ, ເຊິ່ງແຕ່ລະປີໄດ້ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວທ່ານ ໄຊຈາເຮີ ຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານກີບ. 

ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ ທ່ານ ປິ່ງຈາ ທີ່ເປັນຄອບຄົວຕົວແບບໃນການປູກ-ການລ້ຽງ ຂອງບ້ານຫຼັກ 32 ເຊິ່ງຄອບຄົວດັ່ງກ່າວມີຫຼາຍກິດຈະກໍາເຊັ່ນ: ກິດຈະກໍາປູກຫຍ້າລ້ຽງງົວເປັນຟາມ, ເຊິ່ງມິເນື້ອທີ່ປູກຫຍ້າ 70 ກວ່າ ຮຕ, ມີງົວລວມທັງໝົດ 200 ກວ່າໂຕ ແລະ ຍັງມີແຜນຂະຫລາຍເພີ່ມອີກ 500-600 ໂຕ, ມີກິດຈະກໍາລ້ຽງແບ້ ປັດຈຸບັນມີແບ້ 200 ກວ່າໂຕ ແລະ ມີແຜນຈະລ້ຽງແບ້ເພີ່ມອີກ 1.000 ໂຕ, ກິດຈະກໍາປູກຢາງພາລາ ມີເນື້ອທີ່ 40 ກວ່າ ຮຕ, ສວນຊາທໍາມະຊາດ 3 ຮຕ, ກິດຈະກໍາລ້ຽງປາ ແລະ ກິດຈະກໍາບໍລິການອື່ນໆ ຕື່ມອີກ ເຊິ່ງບັນດາກິດຈະກໍາການປູກ-ການລ້ຽງ ທັງໝົດນັ້ນ ໄດ້ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ທ່ານ ປິ່ງຈາ ໃນປີໜຶ່ງບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 300.000.000 ກີບ. ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ໄປເບິ່ງສະຖານທີ່ ທີ່ຈະປູກມອນ-ລ້ຽງມ້ອນຂອງບໍລິສັດຊ່ວງໄຊ ພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາຈໍາກັດ,ໃນເບື້ອງຕົ້ນບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ທົດລອງປູກຢູ່ບັນດາບ້ານເຂດນໍ້າກໍຕອນໃຕ້ເມືອງໄຊ ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນດີ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຈິ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍການປູກມອນ ອອກໄປເຂດຈຸດສຸມຫົວນໍ້າງາຕື່ມ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບປະຊາຊົນ 2 ບ້ານ ຄື: ບ້ານຫຼັກ 32 ແລະ ບ້ານປຸ່ງລຽນ ໃນຈໍານວນ 40 ຄອບຄົວ ມີເນື້ອທີ່ປູກ 30 ຮຕ, ປັດຈຸບັນປະຊາຊົນແມ່ນມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ໄດ້ກະກຽມດິນໄວ້ຖ້າແນວພັນມອນ ຈາກບໍລິສັດເຊິ່ງຈະສົ່ງມາປູກໃນໄວໆນີ້.


ບ້ານຫຼັກ 32 ເປັນຈຸດສຸມພັດທະນາໜຶ່ງ ໃນຈໍານວນ 13 ຈຸດສຸມຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ມີຖ່ວງທ່າພັດທະນາໄວ ການພັດທະນາຂອງຄອບຄົວ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ໄດ້ເປັນທ່າແຮງໜຶ່ງໃນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ປະ ຊາຊົນມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ, ມີລາຍຮັບສູງ. ທ່ານ ປອ ຄໍາພັນ ເຜີຍຍະວົງ ເໜັ້ນໜັກ ໃນການລົງຢ້ຽມຢາມ-ຊຸກຍູ້ຄັ້ງນີ້ວ່າ: ໃຫ້ຈັດສັນເອົາປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກ, ຜູ້ທີ່ເຮັດໄຮ່ຢູ່ເທິງພູ ບໍ່ມີດິນທໍາການຜະລິດ ໃຫ້ລົງມາປູກ-ມາລ້ຽງຮ່ວມກັບບໍລິສັດ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີລາຍຮັບ, ມີຜົນປະໂຫຍດແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໄດ້ໂດຍໄວ.

Post a Comment

0 Comments