ຄືບໜ້າແລ້ວ 50% ການບຸກເບີກສະຖານທີກໍ່ສ້າງສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງພູຄູນ


 ຂ່າວສານເມືອງພູຄູນ

ການນຳ ແລະ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັ້ນເມືອງ
ລົງຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການບຸກເບີກສະຖານທີ ແລະ ກໍ່ສ້າງສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງພູຄູນ
ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2019 ນີ້ ການນຳເມືອງພູຄູນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັ້ນເມືອງ ນຳໂດຍ ທ່ານ ຄຳກ່າງ ຮ່ວງທະຈັນ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນປະຈຳເມືອງພູຄູນ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກຳມະການຈາກພາກສວນທີກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການບຸກເບີກສະຖານທີ ແລະ ກໍ່ສ້າງສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງພູຄູນ. ຈຸດປະສົງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການກວດກາຄັ້ງທຳອິດ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການບຸກເບີກສະຖານທີ ໃນເນື້ອທີ 2,2 ເຮັກຕາ ເພື່ອຈະທຳກໍ່ສ້າງສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ໃນໂຄງການບຸກເບີກສະຖານທີ ແລະ ກໍ່ສ້າງສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງພູຄູນ ໂດຍແມ່ນທຶນຂອງລັດຖະບານ 100% ລວມມູນຄ່າກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 15 ຕື້ 500 ລ້ານກີບ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງແຕ່ທ້າຍເດືອນຕຸລາເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍບໍລິສັດລີ່ຊື້ຄຳມວນກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເຄຫະສະຖານຈຳກັດ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ມາເຖິງປະຈຸບັນເຫັນວ່າການກໍ່ສ້າງໂຄງການໂດຍລວມແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າພໍສົມຄວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ວຽກບຸກເບີກສະຖານທີກໍ່ສ້າງໂຄງການ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 50% ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາ ພ້ອມນີ້ກໍ່ຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງອາຄານສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງໃຫ້ສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ໂດຍໂຄງການດັ່ງກ່າວມີອາຍຸສັນຍາ ເປັນເວລາ18ເດືອນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2019 ຈົນເຖິງ ວັນທີ 15 ເມສາ ປີ 2021 ໃຫ້ສໍາເລັດ. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການກໍ່ສ້າງໂຄງການດັ່ງກາວ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງສອດຄອງກັບຕາມແຜນການ ແລະ ທັນຕາມກຳນົດເວລາທີໄດ້ຕົກລົງນັ້ນ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ວິຊາການທີກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີຄຳເຫັນແນະນຳ ໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບາງດ້ານ ເພື່ອສືບຕໍກໍ່ສ້າງສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບໃຊ້ເພື່ອດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງ. 

ຂ່າວ: ວັນທຽນ ຄຳທະສິດ.

Post a Comment

0 Comments