ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ 8 ປີ 2019 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 784 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ


ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ 8 ປີ 2019 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 784 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ 8 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 784 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກປະມານ 406 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການນໍາເຂົ້າ 378 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເກີນດຸນການຄ້າປະມານ 28 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ. ສີນຄ້າສົ່ງອອກຫຼັກປະກອບມີ: ແຮ່ທອງ, ທອງແດງ ແລະ ເຄື່ອງຂອງທີ່ເຮັດດ້ວຍທອງແດງ, ໝາກກ້ວຍ, ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ, ໂຄງຮ່າງ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນກ້ອງບັນທຶກພາບ, ເຄື່ອງດື່ມ (ນໍ້າ, ນໍ້າອັດລົມ,ຊູກໍາລັງ...), ຄຳປະສົມ, ຄຳແທ່ງ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ນ້ຳຕານ, ຢາງພາລາ, ເກືອກາລີ, ງົວ ແລະ ຄວາຍ,  ແລະ ໄມ້ແປຮູບ ແລະ ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ. ໝວດສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຫຼັກປະກອບມີ: ເຫຼັກ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ (ເຫຼັກກ້າ), ເຄື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ນ້ຳມັນກາຊວນ, ອຸປະກອນກົນຈັກ  (ນອກຈາກເຄື່ອງກົນຈັກພາຫະນະ), ເຄື່ອງດື່ມ (ນໍ້າ, ນໍ້າອັດລົມ, ຊູກໍາລັງ...), ນ້ຳມັນແອັດຊັງ ແລະ ແອັດຊັງພິເສດ, ພລາສະຕິກ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຮັດດ້ວຍພລາສະຕິກ, ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ, ນ້ຳຕານ,  ແລະ ສັດທີ່ມີຊີວິດ.

ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີບກະລຸນາກົດ: https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=document/view&id=1810

The statistic imports and exports of Lao PDR in August 2019 reached 784 million USD.

The imports and exports of Lao PDR in August 2019 reached US$ 784 million,  including US$ 406 million in exports, and approximately US$ 378 million in imports, therefore, this leads to a deficit balance of trade US$ 28 million. The main export products were copper minerals, copper and copper products, banana, wood materials and waste papers, parts of camera, beverage (sparkling water, drinking water and energy drink), gold ornaments and gold bar, clothes, electrical appliances and electrical equipment, sugar, lobbers, salt, livestock (cows and cattle), wooden. The main import products included vehicles, electrical appliances and electrical equipment, petroleum (diesel and gasoline), mechanical equipment, steel and steel products, beverage, plastics products, and livestock.

Post a Comment

0 Comments