ໂຄງການທາງດ່ວນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫມາຍເລກ 1 ມອບເງິນຊົດເຊີຍຄັ້ງທີ 3 ມູມຄ່າ 28.8 ຕື້ກວ່າກີບ

ມອບອີກແລ້ວເງິນຊົດເຊີຍຄັ້ງທີ 3 ໃຫ້ແ່ພີ່ນ້ອງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ ທາງດ່ວນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫມາຍເລກ 1 

ພິທີມອບໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງ ໄຊທານີ ວັນທີ 27 ທັນວາ 2019 ເຊິ່ງມີຕອນດິນ ຈໍານວນ 66 ຕອນ , ມູນຄ່າລວມການຊົດເຊີຍ: 28,806,622,951ກີບ ໃນເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຖືກໂຄງການ 66 ຕອນ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ : 235,028 ຕາແມັດ 
ປັດຈຸບັນ ແມ່ນມີຜູ້ທີ່ປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນ ແລະ ພ້ອມຮັບຄ່າຊົດເຊີຍແລ້ວ ດັ່ງນີ້: 

1. ພິທີມອບຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ (ຄັ້ງທີ 1) ມີ ຈໍານວນ 19 ຕອນ ໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ 2019.

ມູນຄ່າລວມການຊົດເຊີຍ: 4,608,907,996 ກີບ
ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຖືກໂຄງການ 19 ຕອນ: 41,209 ຕາແມັດ (ຫລື 4,12 ເຮັກຕາ)
ລວມມີ: ໂນນຄໍ້ເຫນືອ 7 ຕອນ, ນາແຄ 5 ຕອນ ແລະ ບ້ານໄຊ 7 ຕອນ.
2. ພິທີມອບຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ (ຄັ້ງທີ 2) ມີ ຈໍານວນ 92 ຕອນ ຈະຈັດໃນວັນທີ 05 ທັນວາ 2019.

ມູນຄ່າລວມການຊົດເຊີຍ: 40,056, 514, 309 ກີບ
ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຖືກໂຄງການ 92 ຕອນ: 344,671 ຕາແມັດ (ຫລື 34,46 ເຮັກຕາ)
ລວມມີ: ບ້ານວັງຊາຍ 29 ຕອນ, ຮ່ອງສຸພາບ 12 ຕອນ, ໂນນຄໍ້ເຫນືອ 5 ຕອນ, ໂນນສະຫວ່າງ 2 ຕອນ, ນາແຄ 17 ຕອນ ແລະ ບ້ານໄຊ 27 ຕອນ.
ສ່ວນຫລາຍຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ ແມ່ນມີອາຊີບ ພະນັກງານບຳນານ, ຄ້າຂາຍ ແລະ ເຮັດນາ


3. ພິທີມອບຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ (ຄັ້ງທີ 3) ມີ ຈໍານວນ 66 ຕອນ ຈະຈັດໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2019.

ມູນຄ່າລວມການຊົດເຊີຍ: 28,806,622,951 ກີບ
ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຖືກໂຄງການ 66 ຕອນ: 235,028 ຕາແມັດ (23,50 ຕາແມັດ)ລວມມີ : 
1) ເມືອງໄຊເສດຖາ 47 ຕອນ: ບ້ານວັງຊາຍ 13 ຕອນ, ຫນອງຫນ່ຽງ 2 ຕອນ, ຮ່ອງສຸພາບ 14 ຕອນ, ໂນນຄໍ້ເຫນືອ 1 ຕອນ, ໂນນສະຫວ່າງ 7 ຕອນ, ໂພນພະເນົາ 9 ຕອນ. 
2) ເມືອງໄຊທານີ 19 ຕອນ: ບ້ານ ໄຊ 8 ຕອນ ແລະ ບ້ານນາແຄ 11 ຕອນ.

ສ່ວນຫລາຍຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ ແມ່ນມີອາຊີບ ພະນັກງານບຳນານ, ຄ້າຂາຍ ແລະ ເຮັດນາ.
ຂໍ້ມູນໂຄງການ
I. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ສະພາບລວມ.
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນວຽງຈັນ ຫມາຍເລກ 1 ລວມມີ 2 ເມືອງ ຄື: ເມືອງໄຊເສດຖາ ຈໍານວນ 14 ບ້ານ ບ້ານ, ເມືອງ ໄຊທານີ ຈໍານວນ 7 ບ້ານ (ລວມຂອບເຂດພື້ນທີ່ພັດທະນາເມືອງໄຊທານີ ເພື່ອຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງ ທາງດ່ວນວຽງຈັນຫມາຍເລກ 1 ຫາ ສະຖານີລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ເຂດສາທາລະນຸປະໂພກທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ເຂດພັດທະນາທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ພື້ນທີ່ຮອງຮັບກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແລະ ມີໄລຍະແລວທາງທັງໝົດ 15.933 ກິໂລແມັດ (ແຕ່ບໍລິເວນເຂດສະເພາະບຶງທາດຫລວງ ຫາ ດົງຫມາກຄາຍ).
II. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
1. ສັງລວມຂໍ້ມູນແຜນທີ່ດິນ, ສໍານວນທີ່ດິນ, ບັນດານິຕິກໍາແຈ້ງການ, ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

2. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເມືອງ, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນຂອບເຂດໂຄງການເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນລະອຽດ.3. ເປີດກອງປະຊຸມຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອແຈ້ງຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ, ແຜນວຽກ, ການແບ່ງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການລົງສໍາຫຼວດວັດແທກເກັບກໍາຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ວິທີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
4. ສົມທົບກັບເຈົ້າຂອງຕອນດິນທີ່ຖືກຂອບເຂດໂຄງການເພື່ອລົງສຳຫຼວດ ວັດແທກ ເກັບກຳຂໍ້ມູນສິດໃຊ້, ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ພ້ອມທັງເຮັດບົດບັນທຶກກັບເຈົ້າຂອງດິນ, ບົດບັນທຶກທຶກຮັບເອົາຄ່າຊົດເຊີຍ.
Post a Comment

0 Comments