ທະນາຄານໂລກ ອະນຸມັດ ທືນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມ 22,5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກຸງ ວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 2 ທັນວາ 2019 - ສະພາບໍລິຫານ ຂອງທະນາຄານໂລກ  ໄດ້ອະນຸມັດ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມ ຈໍານວນ 22,5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງເປັນ​ໂຄງ​ການໜຶ່ງ ທີ່​ສຳ​ຄັນຂອງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.

ທຶນເພີ້ມ ດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍເຫຼືອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ​ດ້ານ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ໂພ​ສະ​ນາ​ການ ​ພາຍ​ໃຕ້ ຍຸດທະສາດໂພ​ສະ​ນາ​ການແຫ່ງຊາດ ໂດຍມສຸມໃສ່ ​ໂຄງ​ລ່າງ​ການ​ຜ​ະ​ລິດ ແລະ ໂຄງລ່າງກະສິກໍາ ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໂພສະນາການ ແລະ ການເຂົ້າທຶນ​ຫາແຫຼ່ງ​ທຶນ ​ເພື່ອ​ໃຫ້ ບັນດາກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ​ກູ້​ຢືມ​ໄດ້.

ນອກນັ້ນ, ທຶນດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະປະກອບສ່ວນຕໍ່ ​ວຽກ​ງານ​ໂພ​ສະ​ນາ​ການໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ການ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ຂອງຫຼາຍ​ຂະແໜ​ງ​ການ​ເພື່ອຫຼຸດ​​ຜ່​ອ​ນ​ພາ​ວະ​ເຕ້ຍກວ່າ​ມາດ​ຕະ​​ຖານ ຂອງເດັກ ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ດາ ເມືອງທຸກຍາກຂອງ​ປະ​ເທດ. ວິ​ທີ​ການນີ້ ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຈາກ​ທະ​ນະ​ຄານ​ໂລກ ​ທີ່​ສຸມ​ໃສ່ສີ່ແຂວງ ຄື ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ,​ຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຊຶ່ງມີອັດຕາພາ​ວະ​ເຕ້ຍກວ່າ​ມາດ​ຕະ​ຖານຂອງເດັກ ສູງເປັນພິເສດ. ໂດຍຜ່ານຄວາມຄິດລິເລີ້ມດັ່ງກ່າວ, ປະຊາຊົນ ສາມາດປັບປຸງການຜະລິດ ລວມທັງ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ປູກພືດ ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ມີການເພີ້ມຂື້ນ ​ຂອງການບໍລິໂພກອາຫານ​ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະມີໂພສະນາການ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ.

“ນັບແຕ່ປີ 2002, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ​ທຸກຍາກ ໄດ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກຫຼາຍກວ່າ 1.2 ລ້ານຄົນ ທີ່ອາໃສຢູ່ໃນ​ເກືອບ 3000 ບ້ານ​ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ໃນປະເທດ ໂດຍການປັບປຸງຫົນທາງເຂົ້າບ້ານ, ສຸຂາພິບານ, ຊົນລະປະທານ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສຸກ​ສາ​ລາ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ​ນິ​ໂກ​ລາ ປອນ​ຕາ​ຣາ (Nicola Pontara), ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການທະ​ນະ​ຄານ​ໂລກປະຈໍາ ສປປ ລາວ. “ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍ ເພີ້ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງໝູ່ອາຫານ ທີ່ແມ່ຍິງ​ຖື​ພ​າ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງບໍລິໂພກ ໂດຍຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ທັງສາມາດຜະລິດ ອາຫານທີ່ມີໂພສະນາການ​ໄດ້​ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ເພີ່​ມລາຍ​ຮັບຂອງ​ຕົນ​ຂຶ້ນ.”

ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ດ້ານໂພສະນາແຫ່ງຊາດ ຂອງ ລັດຖະບານ ແມ່ນ​ເລັ່ງ​ໃສ່ ຫຼຸດຜ່ອນ​ພາ​ວະ​ເຕ້ຍກວ່າ​ມາດ​ຕະ​ຖານ ຂອງເດັກນອ້ຍ ຕ່ຳ​ກວ່າ 5 ປີ ຈາກ 44 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ໃນ​ປີ 2012 ມາເປັນ 25 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ພາຍໃນປີ 2025 ໂດຍ​ຜ່ານ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ: ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່ ລະ​ບົບ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ໂຄງ​ການ​ໂອນ​ເງິນແບບ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ ເພື່ອ​​ແນ​ໃສ່​ຜູ້ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດທີ່​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ​ເປົ້າ​ໝາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄ​ວາມ​ທຸກ​ຍາກໃນ​ປະ​ເທດ​ໄດ້ຫຼຸດ​ລົງຫຼາຍ ໃນໄລ​ຍະ​ສິບ​ປີຜ່ານມາ, ແຕ່ຍັງມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ ລະຫວ່າງ ພາກພື້ນ ແລະ ລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນ​ທີ່​ມີ​ສະ​ພາບທາງເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະຊົນຊາດຊົນເຜົ່​າ​ຕ່າ​ງ​ກັນ. ​ໃນ​ປີ 2016, ປະມານ 19 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ຂອງປະຊາກອນລາວ ຍັງຂາດໂພສະນາການ ແລະ 33 ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ຂອງເດັກ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 5 ປີ ຍັງ ​ຢູ່​ໃນ​ພາ​ວະ​ເຕ້ຍ​ເກີນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ. ໃນຊຸມຊົມທີ່ທຸກຍາກທີ່​ສຸດ, ອັດຕາ​ພາ​ວະ​ເຕ້ຍ​ເກີນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ໃນ ເດັກ ແມ່ນສູງກວ່າເດັກ​ ໃນຊຸມຊົນທີ່ຮັ່ງ​ມີທີ່ສຸດ ເຖິງ​ 3 ເທົ່​າ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອທຶນເພີ້ມ​ຂອງທະນານຄານໂລກ ແມ່ນມາຈາກສະມາຄົມເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ (IDA), ຊື່ງແມ່ນທຶນ ສໍາລັບປະ​ເທດທຸກຍາກ ທີ່ສຸດ ຂອງທະນາຄານໂລກ. ຫຼັກ​ຖານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເດັກຢູ່​ໃນ​ພາ​ວະ​ເຕ້ຍກວ່າ​ມາດ​ຕະ​ຖານ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າ ທີ່ຈະມີພະຍາດ​ຊໍາເຮື້ອ ເມື່ອເຕີບໂຕເປັນຜູ້ໃຫ່ຍ, ມີຈຳ​ນວນ​ປີ​ຂອງການເຂົ້າໂຮງຮຽນ​ໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ເປັນຜູ້ໃຫ່ຍ ທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າລົງ, ໂຄງການນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າສູ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຕົ້ນທຶນດ້ານມະນຸດ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໂດຍເພີ້ມການລົງທຶນ​ໃສ່ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອ​ສ້າງຄວາມ​ເທົ່າ​ທຽມ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ທີ່ສູງຂຶ້ນ.


Lao PDR: Additional World Bank Funding Approved for National Poverty Reduction FundWASHINGTON, December 2, 2019 – The World Bank’s Board of Executive Directors today approved $22.5 million in additional funding for the Poverty Reduction Fund, one of the Lao PDR Government’s main vehicles to address rural poverty.

The additional funding will support agriculture-related activities under the government’s National Nutrition Strategy with a focus on productive or agricultural infrastructure to improve livelihoods and nutrition, and broadening access to seed grants for self-help groups.

The additional funding will also contribute to a recent government multi-sectoral nutrition initiative to reduce child stunting in some of the poorest districts in the country. This initiative, already supported by the World Bank, is focused in Oudomxay, Houaphan, Phongsaly and Xiengkhouang provinces, where rates of child stunting are especially high. The initiative will help agricultural communities improve livestock and crop production, with a focus on diverse and nutritious foods.

“Since 2002, the Poverty Reduction Fund has helped improve the lives of more than 1.2 million people living in nearly 3,000 of the poorest villages in the country with improved village roads, sanitation, irrigation, schools and health facilities,” said Nicola Pontara, World Bank Country Manager for Lao PDR. “This additional funding will help increase the diversity of food groups that young children and pregnant mothers consume by enabling them to produce their own nutritious food while increasing incomes.”

The Government’s National Nutrition Strategy and Plan of Action (NNSPA) aims to accelerate the reduction of stunting among children under 5 years old from 44 percent in 2012 to 25 percent by 2025, through activities such as strengthening social safety nets and setting up a conditional cash transfer program to target beneficiaries.Even though poverty has significantly declined in the country over the previous decade, the disparity between regions and among socio-economic and ethnic groups are still high. As of 2016, about 19 percent of Lao citizens were undernourished and 33 percent of children under 5 years of age were  stunted. In the poorest communities, stunting rates in children are more than three times higher than children in richest communities.

The new World Bank financing comes from the International Development Association (IDA), the World Bank’s fund for the poorest. Evidence has shown that stunted children are more susceptible to chronic diseases in adulthood, have attain less years of schooling and reduced adult income. This initiative targets child nutrition as part of the World Bank’s Human Capital Project that aims to increase investments in human potential for greater equity and economic growth.


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


------------------------------------------

Post a Comment

0 Comments