ໄຊຍະບູລີທໍາລາຍສິນຄ້ານໍາເຂົ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສິນຄ້ານອກລະບົບ, ສິນຄ້າລອກຮຽນແບບ, ສິນຄ້າຫ້າມນໍາເຂົ້າ-ຈໍາໜ່າຍ ມູນຄ່າ 27 ລ້ານກວ່າກີບ
ພິທີທໍາລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ, ສິນຄ້ານອກລະບົບ, ສິນຄ້າລອກຮຽນແບບ, ສິນຄ້າຫ້າມນໍາເຂົ້າ-ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນຮັບສັນຍານໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມທີ່ນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2019 ນີ້ທີ່ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຈັນເພັງ ພັນທຸອາມາດ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ມີບັນດາທ່ານຕາງໜ້າຈາກພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ຕາງໜ້າຈາກຕະຫຼາດ, ຕາງໜ້າຈາກບໍລິສັດຢາສູບລາວ, ບໍລິສັດດາວທຽມລາວເອເຊຍປາຊີຟິກ ( LAOSAT ),  ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.ໃນພິທີ ທ່ານ ວົງສະແຫວງ ສີຫຼັກສອນ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານກວດກາການຄ້າ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄ້າ ແລະ ການທໍາລາຍສິນຄ້າ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2010 ແລະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການກວດກາການຄ້າ ເລກທີ 508/ລບ, ລົງວັນທີ 4 ທັນວາ 2012; ໃນໄລຍະປີ 2019 ນີ້ຂະແໜງການຄ້າພາຍໃນພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ໄດ້ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງກວດກາສິນຄ້າໝົດອາຍຸ, ສິນຄ້ານອກລະບົບ, ສິນຄ້າປອມແປງ ແລະ ອຸປະກອນຮັບສັນຍານໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ ໄດ້ລົງກວດກາທັງໝົດ 3 ຄັ້ງຄື: ຄັ້ງທີ 1 ໃນໄລຍະວັນທີ 4/4-13/5/2019 ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກຕໍາຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ປກສ ແຂວງລົງກວດກາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນເທດສະບານເມືອງໄຊຍະບູລີທັງໝົດໄດ້ 11 ຮ້ານ, ໄດ້ພົບເຫັນສິນຄ້າໝົດອາຍຸ, ຢາສູບເຖື່ອນ, ຢາສູບໄຟຟ້າ ຈໍານວນ 5 ຮ້ານ, ລວມທັງໝົດ 5 ລາຍການ ມູນຄ່າທັງໝົດ 4.756,000 ກີບ, ຄັ້ງທີ 2 ໃນໄລຍະວັນທີ 20-25/6/2019 ໄດ້ສົມທົບກັບຕໍາຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕໍາຫຼວດປ້ອງກັນເສດຖະກິດ ປກສ ແຂວງລົງກວດກາໄດ້ທັງໝົດ 18 ຮ້ານ ໄດ້ພົບເຫັນສິນຄ້າໝົດອາຍຸ, ສິນຄ້າລອກຮຽນແບບ ຈໍານວນ 11 ຮ້ານ ມີ 6 ລາຍການ, ມູນຄ່າທັງໝົດ 8.520,000 ກີບ, ຄັ້ງທີ 3 ໃນໄລຍະວັນທີ 3-6/9/2019 ໄດ້ສົມທົບກັບຕໍາຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕໍາຫຼວດເສດຖະກິດ ປກສ ແຂວງລົງກວດກາຊຸດອຸປະກອນຮັບສັນຍານໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ອຸປະກອນລ່າເນື້ອແບບດັບສູນ, ອຸປະກອນຂຸດຄົ້ນໄມ້ ຈໍານວນ 12 ຮ້ານ ລວມມີ 21 ລາຍການ, ມູນຄ່າ 13.875,000 ກີບ. ສິນຄ້າທີ່ທໍາລາຍໃນຄັ້ງນີ້ມີ 6 ປະເພດຄື: ສິນຄ້າໝົດອາຍຸ ມູນຄ່າ 3.465,000 ກີບ, ຢາສູບ, ຢາສູບໄຟຟ້າ, ນໍ້າຢາ ມູນຄ່າ 4.175,000 ກີບ, ປະເພດເຄື່ອງມືລ່າເນື້ອ ມູນຄ່າ 2.872,000 ກີບ, ອຸປະກອນຂຸດຄົ້ນໄມ້ ມູນຄ່າ 1.895,000 ກີບ ປະເພດສິນຄ້າປອມແປງ ມູນຄ່າ 869.000 ກີບ, ປະເພດຊຸດອຸປະກອນຮັບສັນຍານໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມທີ່ນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ມູນຄ່າ 13.875,000 ກີບ; ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 27.151,000 ກີບ.  ຕໍ່ກັບຜູ້ປະກອບການທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ທາງຄະນະກໍາມະການກວດກາກໍ່ໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກ, ສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ ແລະ ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມຕາມລະບຽບການ.

ຂ່າວ: ມະໄລວັນ.

Post a Comment

0 Comments