ພະນັກງານ ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣ ລີມິເຕັດ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ
ໃນວັນທີ 17-19 ທັນວາ 2019 ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣ ລີມິເຕັດ ຮ່ວມກັບ ສູນ ຝຶກອົບຮົມ ໂອຊີຈີ OCG ແລະທີ່ປຶກສາ ໄດ້ພ້ອມກັນຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃຕ້ ຫົວຂໍ້ “ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຊຸມຊົນ ຢ່າງສ້າງສັນ” ໂດຍມີວິທະຍາກອນທີ່ມີປະສົບການສູງ ຈາກຕ່າງປະເທດ ມາບັນຍາຍ ແລະ ຖ່າຍທອດປະສົບການຕົວຈິງ. ໃນນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນ ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂົງເຂດທຸລະກິດການຜະລິດ ໄປຄຽງຄູ່ ກັບການສ້າງສາພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນໄປພ້ອມໆກັນ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທາງບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣ ລີມິເຕັດ ໄດ້ຖືສຳຄັນວຽກງານ ການສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເພື່ອຮັບຮູ້ບົດຮຽນໃໝ່ໆ ມາໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນງານ ໂດຍສະເພາະ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ຕິດພັນກັບ ການສ້າງສາພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບພື້ນທີ່ສຳປະທານ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

Post a Comment

0 Comments