ປະຊຸມ ຮ່ວມມືສາມຝ່າຍເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການປະກອບ ສ່ວນຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການພັດທະນາໃນອາຊຽນ


ເພື່ອໃຫ້ແຮງງານທີ່ຖືກຈັດສົ່ງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃຫ້ຮັດກຸມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການໂຄສະນາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບຖືກຕ້ອງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. 


ໃນວັນທີ 11 ທັນວາ  2019, ທີ່ ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຕາງໜ້າກະຊວງ ຮສສ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ແລະ  ປະສານງານໂຄງການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການປະກອບ ສ່ວນຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການພັດທະນາໃນອາຊຽນ ( Triangle in ASEAN ) . ໂດຍການເປັນປະທານຮວ່ມ ຂອງ ທ່ານ ນ. ອານຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ ຫົວໜ້າກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກະຊວງ ຮສສ ແລະ  ທ່ານ ນາງ ແອນນາ ໂອເຊນ, ຕາງໜ້າ ຈາກອົງການແຮງງານສາກົນ, ມີບັນດາຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ແລະ ປະສານງານໂຄງການ ແລະ ວິຊາການ ຈຳນວນໜື່ງ ເຂົ້າຮວ່ມ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນເພື່ອລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນປີ 2019 ໂດຍຫຍໍ້ ແລະ ນຳສະເໜີແຜນກິດຈະກຳຂອງປີ 2020 ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໂດຍພື້ນໃຫ້ ແກ່ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ແລະ ປະສານງານ ໃນການຄົ້ນ   ຄ້ວາ, ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງແຜນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ. 


ໂຄງການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການປະກອບສ່ວນຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການພັດທະນາໃນອາຊຽນ        ( Triangle in ASEAN )  ຢູ່ ສປປ ລາວ , ໄດ້ເລີມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2016 ໂດຍມີຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ແລະ ປະສານງານໂຄງການ ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄ້ວາ, ກຳນົດ ແລະ ຮັບຮອງແຜນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການໃນແຕ່ລະປີ. ສຳລັບແຜນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການໃນປີ 2020 ນີ້ ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໂດຍຮ່ວມກັບອົງການແຮງງານສາກົນ ໄດ້ຮ່າງແຜນກິດຈະກຳຂຶ້ນໂດຍພື້ນຖານແລ້ວເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

ທ່ານ ນ. ອານຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ ໃນນາມປະທານໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ມີຈຸດປະສົງໃນການເພີ່ມທະວີການປະກອບສ່ວນຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຢ່າງມີຄວາມສະເໝີພາບ ຮອບດ້ານ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ແລະ ເປັນໂຄງການທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນທີ່ສຸດສໍາລັບ ສປປລາວ ໃນເງື່ອນໄຂປະຈຸບັນ ເນື່ອງຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເນັ້ນໜັກໃຫ້ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ໂດຍການສ້າງແຜນງານການຄຸ້ມຄອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງນະໂບຍາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ສະໜັບສະໜູນ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ແລະ ສົ່ງເສີມລະບົບການເຄື່ອຍຍ້າຍແຮງງານ ທີ່ຕອບສະໜອງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເພີ່ມທະວີປະສິດທີພາບຂອງຕະຫລາດແຮງງານໃນພາກພື້ນອາຊຽນ. ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ນ. ອານຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກອງປະຊຸມນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ. /

( ຂ່າວສານ ຮສສ: ເພັດສະໄໝ )

Post a Comment

0 Comments