4 ປີ ສູນບໍລິຈາກເລືອດແຫ່ງຊາດ ສາມາດລະດົມບໍລິຈາກເລືອດໄດ້ 192.534 ຖົງ        ຂປລ.ໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2019 ທ່ານ ແພງທອງ ບານຈັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າສູນ ໄດ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານບໍລິຈາກເລື້ອດ ໃນ 4 ປີຜ່ານມາ ນັບແຕ່ປີ 2016-2019 ບັນດາອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ ໄດ້ອອກແຮງສູ້ຊົນປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ປອດໄພ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ໂຮງໝໍຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການເລືອດໃຫ້ຄົນເຈັບໄດ້ 192.534 ຖົງ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດເປັນກ້າວໆ.


ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວທ່ານ ແພງທອງ ບານຈັນທະວົງ ກ່າວບາງຕອນສຳຄັນວ່າ: ພະນັກງານໄດ້ພ້ອມກັນຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວ ຕາມພາລະບົດບາດ,ໃນການອອກແຮງສູ້ຊົນຂົນຂວາຍຫາຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດໃນທົ່ວປະເທດ. ເປົ້າໝາຍປຸກລະດົມຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍ່າຫລວດ, ຊາວໜຸ່ມ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຢູ່ໃນເງື່ອນບໍລິຈາກ ອາຍຸແຕ່ 17-60 ປີ, ນ້ຳໜັກ 45 ກິໂລ ຂຶ້ນໄປສາມາດບໍລິຈາກໄດ້.

 ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກວດເລືອດ ວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ທົດລອງເລືອດຢ່າງເປັນລະບົບ ຕາມຫລັກການສາກົນເພື່ອຊອກຫາເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ, ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ຕິດຕາມການໃຊ້ເລືອດໃນໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດ. ໃນປີ 2016, 2017 ໄດ້ເລືອດທັງໝົດ 97.845 ຖົງ, ມີຄົນເຂົ້າບໍລິຈາກ 97.845 ຄົນ, ສູນກາງລະດົມເລືອດໄດ້ 69.977 ຖົງ, ປຸກລະດົມຜູ້ບໍລິຈາກໃໝ່ໄດ້ 22.994 ຄົນ, ຈ່າຍເລືອດໃຫ້ຄົນເຈັບ ທີ່ນອນປິ່ນປົວຕາມໂຮງໝໍ 98.418 ຖົງ, ເຂົ້າຮ່ວມຮັບພັງການປຸກລະດົມ 190.818 ຄົນ, ປີ 2018 ລະດົມບໍລິຈາກເລືອດໄດ້ 50.187 ຖົງ, ສູນກາງໄດ້ 21.124 ຖົງ ແລະ ຈ່າຍເລືອດໄດ້ 51.850 ຖົງ. ພິເສດໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ບໍລິຈາກເລືອດໄດ້ 13.176 ຖົງ.

Post a Comment

0 Comments