ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ສະຫຼຸບວຽກງານປະຈໍາປີ 2019ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2020 ນີ້ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ປະຈຳປີ 2019. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສາຍສະໝອນ ຄົມທະວົງ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີທ່ານ ນາງ ປານີ ຢ່າທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດ 6 ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,ຜູ້ແທນຮັບເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນປີ 2020 ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແລະ ແຈ້ງຜົນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ການປະກອບຄຳເຫັນເຈາະຈີ້ມ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ການປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ I,ການປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2020 ວ່າມີຜົນງານດ້ານດີທີ່ຍາດມາໄດ້ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍໄດ້ມີແນວທາງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 1 ປີຜ່ານມາ. ຈາກນັ້ນ, ຍັງມີການຜ່ານຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເປັນແຜນການປະຕິບັດປະຈຳປີ 2020 ແລະ ບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນທີ່ທາງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ວາງໄວ້. ທ່ານ ບຸນສົມ ຄຸນມະນີ  ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກ່າວວ່າ: ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2019 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຜ່ານມາໄດ້ຊຸມໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ຈຳນວນ 18 ສະບັບ (ໃນນີ້ປັບປຸງ 11 ສະບັບ ແລະ ສ້າງໃໝ່ 7ສະບັບ). ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາບທາມຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ຈຳນວນ 3 ຄັ້ງ, ມີ 3 ສະບັບ ຄື: ທາບທາມຮ່າງກົດໝາຍວ່າການອະນາໄມ, ກັນພະຍາດສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ; ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຊາຍ-ຍິງ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະ ອາຊີບ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາບທາມ ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມສຳເລັດເດັກນ້ອຍອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ຈຳນວນ 1 ຄັ້ງ. 
ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງແຂວງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງນິຕິກຳ ທີ່ຈະນຳມາສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈຳນວນ 3 ສະບັບ ຄື: ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນໃນເຂດອານຸລັກ (ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມືອງຈອມເພັດ). ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ການນຸ່ງຖືໃນພິທີການທາງສາດສະໜາພຸດ. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ຕະຫຼາດກາງຄືນເຂດບ້ານປ່າຂາມ ແລະ ບ້ານຈູມຄອງ (ນະຄອນຫຼວງພະບາງ). ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບສຸມສະຕິປັນຍາໃນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ສຳຄັນພື້ນຖານຂອງຊາດ ແລະ ຂອງແຂວງ ເຊິ່ງໄດ້ມີການຮັບຮອງຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7-8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຈຳນວນ 18 ມະຕິ ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6-7 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈໍານວນ 13 ມະຕິ, ນອກຈາກນັ້ນກໍໄດ້ເຂົ້າກອງປະຊຸມຕ່າງໆຕາມທີ່ໄດ້ແຈ້ງເຊີນ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຫົວທີ່ໃນການກະກຽມທາງດ້ານເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງເປັນຕົ້ນ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ, ແຜນງົບປະມານ, ການລົງທຶນ, ວຽກງານອົງການຕຸລາການ ແລະ ອື່ນໆ. ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງລັດ ດ້ວຍຮູບການຕິດຕາມຜ່ານບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ, ແຜນການລົງຕິດຕາມຢູ່ແຕ່ລະຄົງເຂດວຽກງານຄື: ຕິດຕາມກວດກາການເກັບລາຍຮັບໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ມີ 9 ພະແນກການ, 7 ເມືອງ ແລະ 1 ນະຄອນ; ຕິດຕາມກວດກາບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ມີ 7 ເມືອງ, 1 ນະຄອນ, 9 ພະແນກ. ເຂົ້າຮ່ວມກັບທິມງານຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບກຳສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນແຂວງຫຼວງພະບາງ ຕິດຕາມກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ; ຕິດຕາມກວດກາກ່ຽວກັບຂົງເຂດຍຸຕິທຳ ແລະ ປກຊ-ປກສ; ຕິດຕາມກວດກາໃນຫົວຂໍ້ ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດຕາມກັບການເກັບລາຍຮັບຂອງຂະແໜງການຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຈຳນວນ 3 ຄັ້ງ. ນອກນີ້ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ໃນຄ້າຍຄຸ້ມຂັງຮ່ວມກັບຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ 1 ຄັ້ງ. ຕິດຕາມກວດກາ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເຊັ່ນ: ໂຄງການສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຊີມັງຜາແດງ, ບັນຫາຂັດແຍ່ງໂຮງງານຊີມັງນ້ຳບາກ ແລະ ອື່ນໆ, ສ່ວນໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ມີມູນຄ່າ 20 ຕື້ລົງມາ ແມ່ນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເປັນຜູ້ຕິດຕາມກວດກາ. ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາຊົນທັງໝົດ 127 ເລື່ອງ, ໃນນັ້ນ, ມີຄຳສະເໜີ 66 ເລື່ອງ, ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ 20 ເລື່ອງ ແລະ ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ 41 ເລື່ອງ, ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າແລ້ວ 119 ເລື່ອງ, ປະຈຸບັນພວມພິຈາລະນາ ຈຳນວນ 08 ເລື່ອງ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ປະຕິະບັດໄດ້ 93% (ແຜນປີແມ່ນ 95%), (ໃນນັ້ນ ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຄຳຮ້ອງກ່ຽວກັບການຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ, ການຂໍຊົດເຊີຍ ຫຼື ທົດແທນທີ່ດິນ, ການລ້ຽງດູ ແລະ ຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ 1-2, ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ, ສັນຍາກູ້ຢືມ, ສາຍພົວພັນຜົວ-ເມຍ ແລະ ອື່ນໆ). ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ວຽກງານຂົງເຂດຍຸຕິທຳ ປກສ-ປກຊ ນຳພາໂດຍປະທານກຳມະທິການຍຸຕິທຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ. ຕິດຕາມກວດກາ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ການປູກໄມ້ທົດແທນຢູ່ຫຼວງພະບາງ. ຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການອອກໃບຕາດິນ. ຮັບສາຍດວນທີ່ໂທເຂົ້າກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, 7, 8, ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີ 46 ເລື່ອງ ແລະ ສາຍດວນທີ່ໂທເຂົ້າກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, 7 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີ 29 ສາຍ ມີ 35 ຄໍາສະເໜີ, ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊີ້ແຈງສໍາເລັດ.

ຂ່າວ: ເພັດສາຄອນ

Post a Comment

0 Comments