ທລຍ ຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາກຸ່ມບົວລະບັດຮັກສາທາງສູ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ເມືອງພູຄູນ


ກຸ່ມບົວລະບັດຮັກສາເສັ້ນທາງ ແມ່ນກິດຈະກໍາໜຶ່ງ ທີ່ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ແຂວງຫຼວງພະບາງ,ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາແຕ່ ປີ 2017 ຢູ່ໃນເມືອງວຽງຄໍາ, ເມືອງນໍ້າບາກ, ເມືອງໂພນໄຊ, ເມືອງປາກແຊງ ແລະ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີ ເພາະເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດ. ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ໄດ້ຮັບການບົວລະບັດຮັກສາເປັນຢ່າງດີ, ຫຼຸດຜ່ອນມູນຄ່າສ້ອມແປງຂອງລັດລົງ. ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ຄົວເຮືອນທຸກຍາກພາຍໃນບ້ານ ແລະ ເປັນຜູ້ຍິງ ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດມັນເປັນວຽກເບົາ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສະນັ້ນ, ໃນປີ 2020 ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ບ້ານອື່ນໆອີກ. ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ແມ່ນບ້ານພູສູງ, ກຸ່ມພູສູງ, ເມືອງພູຄູນ.


Image may contain: one or more people, outdoor and textບ້ານພູສູງ, ກຸ່ມບ້ານພູສູງ, ຊົນເຜົ່າມົ້ງ, ມີ 177 ຄອບຄົວ, ລວມພົນລະເມືອງທັງໝົດ 669 ຄົນ, ຍິງ 331 ຄົນ, ປະກອບມີ 8 ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ, ລວມຈໍານວນຄົນຜູ້ທຸກຍາກມີ 75 ຄົນ, ຍິງ 31 ຄົນ. ທາງຍາວ 3.6 ກິໂລແມັດ, ຊຶ່ງສະມາຊິກກຸ່ມບົວລະບັດຮັກສາທາງບ້ານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເດືອນກຸມພາ ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ສະມາຊິກຜູ້ໜຶ່ງຈະມີລາຍຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກຸ່ມບົວລະບັດຮັກສາທາງ ປະມານ 2.700.000 ກີບ/ຄົນ/ປີ ຊຶ່ງສາມາດແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໃນລະດັບໜຶ່ງ. ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທລຍ ກັບ ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງຂັ້ນເມືອງ ຈະເປັນຜູ້ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ສືບຕໍ່ຖ້າຫາກວ່າກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວໝົດໄລຍະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Post a Comment

0 Comments