4 ເງື່ອນໄຂທີ່ຈະປ່ອຍເງິນກູ້ສົ່ງເສີມ SMEs


ກວດເບິ່ງຄວາມພ້ອມຂອງທ່ານໃຫ້ດີ ກ່ອນທີ່ຈະຍື່ນຂໍສິນເຊື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດ SMEs 200ຕື້ກີບ

1 ເປັນຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ SMEs
ແນ່ນອນ ຊື່ທີ່ເພິ່ນຕັ້ງກໍ່ບອກແລ້ວວ່າ ເງິນກູ້ສົ່ງເສີມ SMEs ດັ່ງນັ້ນ ກໍ່ຊັດເຈນແລ້ວວ່າເງື່ອນໄຂທີ່ຜູ້ກູ້ຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມກໍ່ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs) ລວມເຖິງຈຸນລະວິສາຫະກິດ ທີ່ຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

SMEs hopeful govt will take measures soon to help them | Marketing ...

2 ຖືບັນຊີຢ່າງເປັນລະບົບ,
ອັນນີ້ກໍ່ແນ່ນອນ, ນີ້ແມ່ນເງິນກູ້ ບໍ່ແມ່ນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ດັ່ງນັ້ນ ເປັນທຳມະດາທີ່ການປ່ອຍເງິນກູ້ຢືມກໍ່ຕ້ອງຮັບປະກັນການເກັບເງິນຄືນ, ເພື່ອເປັນການໝັ້ນໃຈວ່າຈະສາມາດຊຳລະເງິນກູ້ຄືນໄດ້ ວິສາຫະກິດທີ່ກູ້ເງິນໄປຈຳເປັນຕ້ອງມີການຖືບັນຊີຢ່າງເປັນລະບົບ ທີ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງຕົນ ທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ເຖິງປະສິດທິຜົນຂອງທຸລະກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

Startup และ SME สองอย่างนี้ต่างกันอย่างไร

3 ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ຈັດໂດຍສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ
ສຳລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໂດຍສະເພາະຈຸນລະວິສາຫະກິດທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງບັນຊີ-ການເງິນ ທາງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ເພິ່ນກໍ່ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ-ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້, ສຳລັບທຸລະກິດທີ່ຍັງຂາດປະສົບການດ້ານການສ້າງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບັນຊີການເງິນ ເພິ່ນກໍ່ມີແບບທີ່ງ່າຍດາຍ ແບບພື້ນຖານໃຫ້ ນີ້ກໍ່ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງອີກທາງໜຶ່ງ.

PYMES: Superando los retos de volverse global.

4 ມີແຜນທຸລະກິດທີ່ດີ
ອັນນີ້ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ແຜນທຸລະກິດແມ່ນສິ່ງທີ່ບົ່ງຊີ້ວ່າທຸລະກິດຂອງທ່ານຈະເຮັດຫຍັງ? ສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດນັ້ນຈະມີປະສິດທິຜົນພຽງໃດ? ຖ້າຫາກທ່ານມີວິທີການທີ່ດີ ແລະ ຈະສາມາດຊຳລະເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນໄດ້ແທ້ ທ່ານກໍ່ເໝາະສົມແລ້ວທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມນີ້. ຖ້າທ່ານໝັ້ນໃຈໃນແຜນທຸລະກິດຂອງທ່ານດີ ທ່ານກໍ່ຈະຂຽນອອກມາໃນແຜນທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ບໍ່ຍາກ. ບາງທ່ານອາດຈະມີວິທີດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ດີ, ໝັ້ນໃຈໃນກິດຈະການທີ່ຕົນເອງເຮັດ ແລະ ມີຕະຫຼາດຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການສ້າງແຜນທຸລະກິດ ອາດຈະຍ້ອນຂາດປະສົບການ ເລີຍບໍ່ຮູ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນແນວໃດ ແນະນຳໃຫ້ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ແລະ ຮັບຄຳແນະນຳຈາກສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງໄດ້ 

Can the new Federal Budget help Australian SMEs go digital? - Wusme

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Post a Comment

0 Comments