ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັບນະໂຍບາຍດ້ານການປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັບນະໂຍບາຍດ້ານການປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃໝ່(ໂຄວິດ-19)

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ (ສະບັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 54/ສພລົງວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2018
ອີງຕາມຂໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ1439/ຮສສລົງວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2020
ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານການປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ສະບັບເລກທີ 1682/ຮສສ ລົງວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2020ຄໍາເເນະນໍາສະບັບນີ້ວ່າງອອກເພື່ອຂະຫຍາຍ ແລະ ແນະນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1682/ຮສສລົງວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2020 ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານປະກັນສັງຄົມເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ລະອຽດຈະແຈ້ງ ແລະ ເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Post a Comment

0 Comments