ເຢຍລະມັນ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນວຽກງານປ່າໄມ້ ແລະ ການປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດໃນລາວ 6,5 ລ້ານເອີໂຣລັດຖະບານລາວ ແລະ ເຢຍລະມັນ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ “ປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຫຼີກລ່ຽງການທຳລາຍປ່າໄມ້ໄລຍະໃໝ່ ແລະ ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມິທັດ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່” (I-GFLL) ໃນລາວ ໂດຍໄດ້ມີທຶນສະ ໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານເຢຍລະມັນເຂົ້າໃນການປະຕິ ບັດໂຄງການ ມູນຄ່າ 6,5 ລ້ານເອີໂຣ ຫຼືປະມານ 66 ຕື້ກີບ ແລະ ທຶນປະກອບສ່ວນຂອງກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີ ຂຽວສາກົນ ຜ່ານອົງການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ (GIZ) ມູນຄ່າ 16.140.000 ເອີໂຣ ຫຼື ປະມານ 163,8 ຕື້ກີບ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວຢູ່ໃນລາວ ຜ່ານການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍຂຶ້ນ.

Image may contain: 12 people, people sitting, people standing, text and indoor


ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຈະສຸມໃສ່ຫຼາຍຂົງເຂດ ເປັນຕົ້ນ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ວຽກງານ REDD+ ຜ່ານທາງ 3 ວິທີການຕົ້ນຕໍ ຄື: ເພີ່ມທະວີຄວາມພ້ອມໃນການສະ ໜອງທຶນເພື່ອການຫັນປ່ຽນໃນລັກສະນະທີ່ປະເທດລາວ ຄຸ້ມຄອງພູມິທັດປ່າໄມ້ຂອງຕົນເອງ ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ຂອບນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການສຳລັບຂະແໜງປ່າໄມ້ ແລະ ປັບປຸງການປະຕິບັດຂອບລະບຽບການໃໝ່ ສະໜັບສະໜູນການເຮັດກະສິກຳ ແລະ ກະສິກໍາປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານທີ່ປາສະຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ໂດຍການເພີ່ມຜະລິດຕະຜົນ ເພີ່ມການເຊື່ອມໂຍງຂອງຊາວກະສິກອນ ເຂົ້າໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າກະສິກຳ ແລະ ປັບ ປຸງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນກິດຈະກຳທາງເສດຖະກິດ ທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຕໍ່ ປ່າໄມ້ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດການຄຸ້ມຄອງພູມິທັດປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ (SFM) ແລະ ການຟື້ນຟູພູມິທັດປ່າໄມ້ (FLR) ໃນເນື້ອທີ່ດິນເສື່ອມໂຊມຫຼາຍກວ່າ 1,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຂະນະທີ່ຄູ່ຮ່ວມງານ ຫຼັກແມ່ນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊິ່ງຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບອົງການ GIZ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ລັດຖະ ບານເຢຍລະມັນ ພ້ອມນັ້ນຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງຢູ່ໃນແຂວງເປົ້າ ໝາຍ ເຊັ່ນ: ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍໃນໄລຍະເວລາ 4 ປີຂອງການດຳເນີນໂຄງການ.

Image may contain: 10 people, people standing

ພິທີລົງນາມສັນຍາວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານວິຊາການຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 17 ມິຖຸ ນາ 2020 ຢູ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ທ່ານ oliver wattenberg ຫົວໜ້າບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ ອົງການ GIZ ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ Jens kallabineki ຫົວໜ້າທີມງານທີ່ປືກສາໂຄງ ການ CliPAD.

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Post a Comment

0 Comments