ອາດ​ສະ​ພອນ​ຂຸ້ນ​ຂ້ຽວ​ປັກ​ດຳ​ເຂົ້າ​ນາ​ປີ ມີຫຼາຍ​ຄອບ​ຄົວ​ຊາວ​ບ້ານ​ທາດດອກ​ແກ້ວ ແລະ​ ນາ​ກຸດ​ຈານ​ໄກ້​ຈະ​ສຳ​ເລັດ.ການຜະລິດເຂົ້ານາປີກໍ່ຄື ການປັກດໍາຂອງຊາວນາ-ຊາວກະ ສິກອນເມືອງອາດສະພອນ ໃນໄລຍະນີ້ປະກົດວ່າ: ຟົດຟື້ນ ເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງທັງ ນີ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າ: ຟ້າຝົນຊົນລະທາແມ່ນ ໄດ້ຕົກຢ່າງສະໝໍ່າສະ ເໝີ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີນໍ້າອັ່ງໃນທົ່ງ ນາແລະຫ້ວຍຮ່່ອງຄອງບຶງ ເກີດມີການລົງມືຕົກກ້າແຕ່ ຫົວປີ ຈາກນັ້ນກໍ່ລົງມືໄຖ, ຄາດ ລົງມືເຮັດນາຫວ່ານ, ນາຢອດ ແລະນາດໍາ.
ຊຶ່ງໃນປີນີ້ຊາວນາເມືອງ ເມືອງອາດສະພອນຈະສູ້ຊົນ ປັກດໍາເຂົ້ານາປີໃຫ້ໄດ້ເກືອບ 20.000 ເຮັກຕາໃນນີ້ມີນາ ຫວ່ານ ເກືອບ 1.000 ເຮັກຕາ ແລະ ເຮັດນາຢອດເມັດປະ ມານ ເກືອບ 1.000 ເຮັກຕາ ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດປັກ ດໍາເຂົ້າປີໄດ້ແລ້ວ 50 ກວ່າ ສ່ວນ ຮ້ອຍ.ສໍາລັບປະຊາຊົນຊາວນາ ບ້ານທາດດອກແກ້ວ ແລະບ້ານ ນາກຸດຈານ ເທສະບານເມືອງ ອາດສະພອນກໍ່ມີຫລາຍຄອບ ຄົວມໍ່ໃກ້ສໍາເລັດ ຫລືວ່າສໍາເລັດ ການປັກດໍານາປີແລ້ວເຊັ່ນວ່າ: ຄອບຄົວແມ່ເຖົ້າຄໍາຜອງ, ຄອບ ຄົວປ້າຄອງ, ປ້າຕິກ, ປ້າລົດ, ປ້ານວນຕາ, ທ່ານຊ້ວຍ ແລະອີກ ຫລາຍຄອບຄົວກໍ່ມໍ່ຈະສໍາເລັດ ການປັກດໍາແລ້ວ. ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ ບໍ່ໄດ້ກັງວົນ ແລະແຂ່ງກັບເວ ລາໃນການປັກດໍາ.

Image may contain: grass, outdoor and nature

ຊຶ່ງຊາວນາໃຫ້ສໍາພາດ ວ່າ: ການທີ່ເຮັດນາປີນີ້ສໍາເລັດ ໄວກໍ່ຍ້ອນວ່າ:ຝົນຕົກໃນເກນ ປົກກະຕິບວກກັບຄວາມຕື່ນຕົວ ຂອງປະຊາຊົນເຂົ້າໃນການຜະ ລິດແມ່ນສູງ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເກີດມີ ການແຂ່ງຂັນໂດຍທີ່ວ່າເຂດ ທ້ອງຖິ່ນໃດທີ່ຍັງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ພໍປັກດໍາເຂົ້ານາປີກໍ່ຈໍາຕ້ອງ ເອົາແຮງງານເຂດໃນທ້ອງ ຖິ່ນຂອງ​ຕົນໄດ້ໄປຊ່ວຍທ້ອງ ຖິ່ນອື່ນບ່ອນທີ່ມີ ເງື່ອນໄຂປັກ ດໍານາກ່ອນ ແລະ ຄອບຄົວໃດ ທີ່ມີ ເງື່ອນໃນການຈັດຈ້າງດໍາ ນາກໍ່ ເລິ່ມມີການຈັດຈ້າງຢ່າງ ທັນທີທັນໃດ ຊຶ່ງໄດ້ຈ້າງນໍາໃຊ້ ແຮງງານເຂົ້າໃນການປັກດໍາ ວັນລະ 50.000 ກີບຕໍ່ແຮງ ງານຈາກນັ້ນກໍ່ແມ່ນໃຫ້ກິນອາ ຫານສອງຄາບອອກແຮງງານ ຖືກໂມງຖືກເວລາແລະຮັບ-ສົ່ງການໄປ-ມາຕື່ມອີກ. ຊຶ່ງ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ກໍ່ມີການແຂ່ງຂັນ ຢ່າງແຂງແຮງ ແລະຄາດວ່າ ໃນມື້ຕໍ່ໄປຈະເກີດມີການຍາດ ຊີງແຮງງານຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຄ່າແຮງງານຈະເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 50.000 ເປັນ 60.000, 70.000 ພັນ.

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Post a Comment

0 Comments