ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ III

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທສວ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ III ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2020 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທສວ ແລະ ມີສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທສວ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ 03 ຈຸດປະສົງຫຼັກຄື: 1) ເພື່ອຮັບຟັງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທສວ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II, ການຖືບັນຊີຂອງ ທສວ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ແລະ ແຜນການງວດ 3 ທ້າຍປີ 2020 ຂອງ ທສວ, ການຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີມາດຕະການຊ່ວຍເຫຼືອ SME ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19, ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປ່ອຍກູ້ບ້ວງເງິນ 100 ຕື້ກີບ ໃຫ້ SME ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ; 2) ພິຈາລະນາຮັບຮອງແຜນດັດແກ້ງົບປະມານ 6 ເດືອນທ້າຍປີຂອງ ທສວ, ແຜນງົບປະມານການນໍາໃຊ້ບ້ວງເງິນ 100 ຕື້ກີບ ງວດທີ 02, ແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ 2021 ຂອງ ທສວ, ຮ່າງລະບຽບການສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການວິຊາການ ແລະ ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການປະເມີນໂຄງການວິຊາການ (ສະບັບປັບປຸງ); ແລະ 3) ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບໂຄງການສິນເຊື່ອຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ການນໍາໃຊ້ທຶນທີ່ເປັນລາຍຮັບຂອງກອງທຶນ, ການສະໜອງທຶນ ທສວ ໃຫ້ກອງທຶນອື່ນ, ການສະໜອງທຶນ ທສວ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ປະເດັນອື່ນໆ.

Image may contain: 6 people, people sitting, table and indoor

ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງ ແຜນການນໍາໃຊ້ບ້ວງເງິນ 100 ຕື້ກີບ ງວດທີ່ 2 ໂດຍສືບຕໍ່ສະໜອງທຶນເພິ່ມໃຫ້ 04 ທະນາຄານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຄື: ທະນາຄານພັດທະນາລາວ; ທະນາຄານໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນລາວ; ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ແລະ ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ເພື່ອປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ ນອກນັ້ນ, ກໍ່ຈະນໍາໃຊ້ບ້ວງເງິນດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມວິຊາການ ໂດຍຈະເນັ້ນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ SME ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຕ່າງໆ ຄື: ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ SME ໃຫ້ໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ, ໂຄງການສົ່ງເສີມ SME ຖືບັນຊີເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ, ໂຄງການຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ SME ເພື່ອເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພາກ ສ່ວນສົ່ງເສີມ SME; ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທຸລະກິດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກ Covid-19, ໂຄງການທຶນສົມທົບໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ (Matching Grants) ແລະ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ SME ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ໂດຍປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ຜະລິດຕະພາບ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການອອກແບບ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ຮັບຮອງດ້ານຫຼັກການເອົາລະບຽບການສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການວິຊາການ ແລະ ບົດແນະນຳການປະເມີນໂຄງການວິຊາການ ຂອງ ທສວ (ສະ ບັບປັບປຸງໃໝ່) ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງການພິຈາລະນາສະໜອງທຶນສົ່ງເສີມ SME.
ສະພາບໍລິຫານ ທສວ ຍັງໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາແກ່ ກອງເລຂາ ທສວ ໃຫ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າອອກແບບໂຄງການສິນເຊື່ອຈຸນລະວິສາຫະກິດໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ ແລະ ເລີ່ມທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ທີ່ຕ້ອງການທຶນ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ ຍ້ອນບໍ່ມີຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ຈາກສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກໃນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຕໍ່າລົງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະມີການທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນໄລຍະເວລາ 05 ປີ ແລະ ຄາດວ່າຈະນໍາໃຊ້ທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ຈຳນວນ 2 ຕື້ກີບ. ພ້ອມນັ້ນ ສະພາບໍລິຫານ ທສວ ກໍ່ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີຮູບແບບອື່ນໆ ຂອງການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ຕື່ມອີກ.------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Post a Comment

0 Comments